13 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (PL-x 186/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; în procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă?

Violeta Răduţ Bună dimineaţa! În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 186/2017, din 8 mai 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 279/2005, în sensul ca angajatorul care încheie un contract de ucenicie pe toată perioada derulării acestuia să beneficieze, la cerere, de o sumă în cuantum de 1.125 de lei/lună, echivalent în lei a 250 de euro/lună, bani proveniţi din Bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din fonduri europene structurale, de investiţii, asistenţă financiară nerambursabilă acordată României. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 2 mai 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Da, în discuţie sunt două legi care au fost trecute anterior şi care, prin modul în care au fost percepute de potenţialii beneficiari, au generat reţineri. Reţinerile puteau fi anulate printr-un avans mai mărişor al celor care purced la astfel de implicări, în ipostaza de antreprenori, pentru cei care vor să aibă parte de ucenicie la locul de muncă, iar cealaltă componentă este Legea privind stagiatura. Ambele sunt necesare, sunt şi pentru tinerii dornici să aibă parte de un loc de muncă - în mediul acesta, destul de sărac - şi pentru antreprenori. La Capitolul II, noi am avut o propunere - şi cred că toţi colegii din Parlament vor fi de acord - ca partea de stagiatură să se efectueze în timpul vacanţelor studenţilor, indiferent de universitatea la care ei sunt. Că este Agronomie, că este Inginerie, că este Universitate, tradiţională, la plecarea din şcoală, după ciclul de licenţă, studentul să aibă şi stagiul în producţie efectuat, prin prisma vacanţelor. Există posibilitatea, prin sistemul european, ca în timpul vacanţelor să adaugi între 10 şi 15 credite. Or, dacă sunt trei vacanţe a câte zece credite, legea spune, pentru un astfel de stagiu în producţie, să fie şase luni. Trei luni sunt într-o vacanţă. Noi avem trei vacanţe. Deci sunt mai mult de şase luni, iar eu am să propun, şi cred că o să am acceptul colegilor din întregul Parlament, să dăm curs unei astfel de variante în care, la plecarea din şcoală, tânărul să aibă şi stagiul efectuat, să fie angajabil cu stagiul în producţie cu tot. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, După o dimineaţă bogată în declaraţii politice, iată că trecem la o chestiune cât se poate de concretă şi benefică pentru tineri. Ne plângem de multe ori că nu mai sunt strungari, frezori, nu mai găsim pe piaţa forţei de muncă tractorişti, nu sunt sudori. Astfel, dăm posibilitatea celor care au unităţi economice prospere, serioase, antreprenori, pentru că în 25 de ani au apărut în România oameni care produc, să-i aducă pe tineri în practică, să facă ucenicie la locul de muncă şi astfel să înveţe meserie. Cred că este cel mai bun lucru posibil. Şi cei care pot primi tineri la practică să beneficieze şi ei de anumite facilităţi prevăzute în lege, iar copiii, tinerii să nu primească şomaj şi indemnizaţie de şomaj, ci o indemnizaţie pentru ceea ce fac ca ucenici. Subscriu la ceea ce a sugerat şi domnul profesor de universitate de la Iaşi, încât noi, prin ceea ce astăzi votăm, să dăm posibilitatea şi studenţilor, ca după ce termină facultatea, să aibă stagiile făcute. PMP va susţine acest proiect de lege. Am înţeles că după mine urmează domnul doctor Ciuhodaru. Ieri n-am fost chiar exact. Sunteţi 100% produs românesc şi ceva nedefinit pe deasupra!

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbim de legi serioase, nu de vorbe goale. Această lege oferă două soluţii: o dată pentru angajator, de a ţine muncitorul calificat şi a angaja absolvenţii superiori, mai ales când are resurse, iar în al doilea rând este o problemă veşnică, ce facem cu cei care absolvă învăţământul superior şi nu au cum să fie angajaţi. Din punctul meu de vedere, această lege oferă o soluţie care acoperă acele două obiective şi vom susţine acest demers. În plus, poate ne mai şi gândim ce facem cu absolvenţii de învăţământ superior din România, pe partea medicală deja se întâmplă lucruri bune şi sunt tot mai mulţi colegi care mă sună că vor să rămână sau să se reîntoarcă în ţară, pentru că tot ceea ce înseamnă meserie înalt calificată este extrem de importantă; şi să nu uitaţi de investiţia statului român pentru a forma aceste categorii superioare de personal. Este o lege bună, vom susţine acest demers legislativ, pentru că într-adevăr este 100% pentru România.

Petru Gabriel Vlase Dragoş Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine această propunere legislativă, acest proiect de lege, pentru că aduce valoare adăugată învăţământului românesc. V-aş cita un motto arhicunoscut în România, şi nu numai: "Teoria ca teoria, dar practica ne omoară!". Este foarte clar - am spus-o şi o voi repeta ori de câte ori voi avea acest prilej - aici, în plen, dar şi în Comisia pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor, până în momentul în care nu vom acorda cel puţin 6% din PIB învăţământului românesc, lucrurile nu vor merge sub nicio formă aşa cum ni le dorim. Sigur că şi aceasta este, de fapt, o propunere legislativă, un proiect de lege care aduce valoare adăugată, cum spuneam şi anterior, într-o mică măsură, dar care este absolut necesar. Cunosc foarte bine - din legăturile pe care şi în calitate de cadru didactic universitar le am cu industria petrolieră şi, în special, cea de petrol şi gaze - cum stau lucrurile şi de necesitatea unor asemenea elemente fundamentale, a practicii, astfel încât copiii noştri, tinerii noştri să poată să cunoască foarte bine ceea ce înseamnă locul de muncă atunci când se angajează. Susţinem necondiţionat această propunere şi vom vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Florin Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc pentru îngăduinţă, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Practic, proiectul de lege îşi propune în concret creşterea acelei subvenţii de la 1.125 lei la 1.350 lei pentru fiecare beneficiar, iar un lucru extrem de important este că acest proiect de lege nu grevează bugetul de stat. Ne referim la o finanţare din fonduri europene. Aşadar, Grupul PNL va vota pentru acest proiect de lege, aşa cum a făcut-o şi ieri în cadrul comisiei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final.