21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018. ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Începem cu punctul 3, conform Hotărârii plenului. 3. Proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018. Raport comun, Comisia pentru tehnologie şi Comisia economică. Pentru prezentare, în sinteză, vă rog, domnule preşedinte, dau cuvântul domnului Sorin Grindeanu, preşedintele Autorităţii. Nu? Mulţumesc. Comisii? Domnul Zamfir sau domnul... Nu vrea!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Raportul? Domnul Drulă? Domnul Zamfir? Vă rog.

Mariana-Venera Popescu Bună ziua! Raport comun asupra Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ANCOM, aprobată prin Legea nr. 113/2010, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de cele două Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 18 decembrie 2017, pentru a dezbate şi aviza Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Veniturile estimate pentru anul 2018, în sumă de 365.958 mii lei se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a spectrului şi din tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie. Creşterea veniturilor cu 2,02%, faţă de cele programate în anul 2017, este datorată atât creşterii cursului de schimb valutar euro/lei, cât şi altor venituri. Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2018, în sumă de 337.270 mii lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel: Având în vedere că în anul 2018 veniturile prognozate a se încasa sunt mai mari decât creditele bugetare programate, bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM este construit cu un excedent de 28.688 mii lei. Disponibilităţile rezultate din execuţia anilor precedenţi, înregistrate la data de 1 ianuarie 2017, sunt de 777.144 mii lei, din care 70.744 mii lei reprezintă contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Comisia pentru industrii şi servicii din Senat şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor au dezbătut Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în şedinţa comună din 19 decembrie 2017. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al ANCOM în forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. "Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018. Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 365.958 mii lei - venituri şi 337.270 mii lei - cheltuieli. Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în Anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli se face de ANCOM, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa de astăzi, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată."

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Nu aş fi intervenit, dacă nu intervenea domnul Grindeanu. L-am ascultat cu foarte multă atenţie şi am înţeles foarte bine datele pe care le-a prezentat, mai puţin un lucru. Domnule Grindeanu, sunteţi în faţa Parlamentului şi cred că salariul dumneavoastră nu este la secret, salariul dumneavoastră este public şi vă rog frumos, să putem să evaluăm votul pe partea de buget, să faceţi precizări asupra nivelului salarial de preşedinte al ANCOM. (Vociferări.) Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm dezbaterea pe articole. Vă rog, domnule Grindeanu. Fiind public, puteam să ne uităm pe site-uri şi pe alea..., dar, mă rog... (Vociferări.) Campioni la băşcălie! (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Urmează dezbaterea pe articole şi anexe. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. Adoptat. La art. 1? Adoptat. Art. 2? Adoptat. Art. 3? Adoptat. Anexa nr. 1? Adoptată. Anexa nr. 2? Adoptată. Dezbaterile finalizate. Proiectul de hotărâre merge la votul final.