25 aprilie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Domnule Tudose, vă rog, dacă vreţi să luaţi loc? Domnule Borza? Domnule Nicuşor Dan, dacă puteţi să terminaţi şedinţa de grup din plen?! Facem vot de control acum. Vot de control. Vă rog, votaţi. Stimaţi colegi, Începem şedinţa de vot final. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vot. 231 de voturi pentru, 4 colegi care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România. Comisia pentru transporturi propune adoptarea. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, 4 colegi care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată. Comisiile pentru industrii, administraţie şi transporturi propun adoptarea. Vot, vă rog. 229 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abţineri, 3 colegi care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor. Comisiile - juridică, apărare şi pentru muncă - propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 247 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Vot, vă rog. 212 de voturi pentru, 33 împotrivă, 8 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare. Comisia pentru apărare propune respingerea. Vă rog să votaţi. 256 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abţinere. Adoptată. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961. Comisia pentru apărare propune respingerea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 198 de voturi pentru, 58 împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Punctul 9. Domnule Simionca, doriţi să luaţi cuvântul? 9. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă rog. 245 de voturi pentru, 15 împotrivă, o abţinere. Adoptată. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptată. 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Comisia pentru administraţie publică propune respingerea. Vot, vă rog. 216 de voturi pentru, 43 împotrivă, o abţinere. Adoptată. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Comisia pentru administraţie propune respingerea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 221 de voturi pentru, 43 împotrivă, două abţineri. Adoptat. 13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 218 de voturi pentru, 46 împotrivă. Adoptată. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. I la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Comisia pentru muncă propune respingerea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 251 de voturi pentru, 16 împotrivă, o abţinere. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 245 de voturi pentru, 16 abţineri. Adoptat. 16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul...

Ioan Munteanu Explicarea votului!

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád, scuze! Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mi-am anunţat dorinţa de a lua cuvântul şi electronic, şi cu ridicarea mâinii, şi prin voce destul de tare, pentru că noi ne-am abţinut la votarea acestei legi. Această lege, pe care, de altfel, modificările aduse la legea iniţială, care a stopat procesul de retrocedare... Deci soluţia care s-a propus în comisie şi a fost adoptată de comisie noi o susţinem. Dar credem, în continuare, că terenurile care au fost în administrarea ADS-ului şi au fost date pentru a fi retrocedate autorităţilor competente locale n-ar trebui să fie redate, aceste autorităţi, înainte de terminarea retrocedărilor, mai ales că există decizii ale Curţii Constituţionale care arată clar că astfel de termene, prin care oamenii vor fi deposedaţi, de fapt, de terenurile lor, care s-au impus prin această lege, sunt neconstituţionale. Ca atare, procedura de a reveni la ADS în şase luni de la apariţia ordonanţei, toate acele terenuri care până atunci n-au fost retrocedate foştilor proprietari, este una abuzivă şi s-ar putea să creeze foarte multe probleme. Drept pentru care, noi ne-am abţinut. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. 16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 667 din 9 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 19 ianuarie 2017. Comisia pentru muncă, pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea legii, cu amendamente. Vot, vă rog. 212 voturi pentru, 38 împotrivă, 6 abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptată. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 187 de voturi pentru, 71 împotrivă, 6 abţineri. Adoptat. Vă rog, domnule Stelian. Explicarea votului.

Stelian-Cristian Ion USR a votat împotriva acestei forme a legii. Considerăm că este un pas înapoi făcut de statul de drept. În 2006 s-a introdus în Codul penal infracţiunea de conflict de interese, în ideea de a ne respecta angajamentele pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acum, după 11 ani, constatăm că ne-am schimbat un pic optica şi avem un limbaj dublu. În faţa Comisiei Europene spunem că luptăm în continuare împotriva corupţiei, spunem din vorbe, aşa, pe de altă parte, adoptăm legi care slăbesc şi sabotează toată această luptă împotriva corupţiei. Ideea este că o astfel de iniţiativă, un astfel de proiect, nu face decât să ne ducă înapoi. Vă dau un exemplu, care este consecinţa adoptării acestei legi, prin care se ciunteşte, se desfiinţează practic conflictul de interese, de fapt s-a şi redenumit această infracţiune. Consecinţa este că, pe viitor, un funcţionar public, să zicem, un primar, sau un consilier local, va putea lua decizii, va putea participa la luarea unor decizii, astfel încât să favorizeze foşti parteneri de afaceri, persoane cu care a avut legături de afaceri sau în slujba cărora a lucrat sau care au fost angajaţi ai lui, fără să suporte nicio consecinţă sau persoane din partea cărora a beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură. Mi se pare inadmisibilă o asemenea abordare. Am votat împotrivă şi pe viitor sperăm că nu vom mai avea astfel de propuneri, deşi constatăm că vin tăvălug, unele după altele, astfel de propuneri care slăbesc puterea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád. Domnul Márton Árpád, am spus!

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Colegul nostru, din USR, tocmai a susţinut că în 25 de state ale Uniunii Europene nu există stat de drept, pentru că n-au conflictul de interese în Codul penal. (Aplauze.) Mai departe. Totodată, Domnia Sa susţine că aceste 25 de state s-au depărtat de Uniunea Europeană. Înseamnă că am rămas noi cu Luxemburgul? E adevărat că şi Luxemburgul are cu totul altă formulare a acestei prevederi penale decât am avut-o noi; este mai mult mai aproape acum ceea ce avem noi de ceea ce are Luxemburgul. Totodată, trebuie să vă spun că, aşa cum şi în primele intervenţii ale Domniei Sale, a vorbit pe lângă textul legii, încercând să acrediteze nişte idei care n-au nicio legătură cu textul legii, o face şi acum, mă rog, mai schimbat. Trebuie să vă spun că prevederea care a existat în vechiul Cod a fost găsit a fi neconstituţional nu pentru că nu s-a folosit cuvântul "profesionist", în loc de "comercial", ci tocmai pentru faptul că s-a găsit din partea Curţii Constituţionale că este o formulare vagă care nu poate fi aplicată. Mai mult, poate fi aplicată abuziv de oricine împotriva oricui. Ca atare, din această cauză a fost găsită neconstituţională, dacă am fi înlocuit "comercialul" cu "profesionistul"... Mă întreb, în afară de juriştii care au participat la modificarea Codului civil, cine se gândeşte la înţelesul din noul Cod civil al cuvântului "profesionist", când este vorba de relaţia dintre profesionişti? Tot neconstituţional ar fi dacă citiţi motivarea din Decizia Curţii Constituţionale. Mai mult, trebuie să spun de la acest microfon, tot pentru a vă informa, că nici textul iniţial pentru care a fost retrimis la comisie - deci prima variantă care a ieşit din dezbaterea comisiei - n-a avut acele pericole care au fost susţinute aici, pentru că, prin lenea asumătorului acelui Cod penal, noi, toţi, suntem funcţionari publici, şi prin art. 308 toată ţara a devenit funcţionar public. Deci acesta a fost cel mai mare păcat al acestei legi şi al art. 301, iar cine mă rog, nu cunoaşte elementele de bază juridice sau nu-i convin elementele de bază juridice, adică ce înseamnă nişte cuvinte, ca să zic aşa, de exemplu, interesul public, poate distorsiona aceste elemente, dar să fie pe înţelesul tuturor. Conform noului Cod penal, prin "funcţionar public" se înţelege orice persoană în funcţie de conducere, indiferent dacă este într-o instituţie publică, o societate comercială sau o asociaţie civică, în momentul când are orice fel de relaţie cu banii bugetaţi de la stat. Vă dau un exemplu: un farmacist, proprietar al farmaciei proprii, are relaţie cu banul public? Are, pentru că se cumpără de la el nişte medicamente, majoritatea sumelor compensate de stat.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, încercaţi să încheiaţi!

Árpád-Francisc Márton Am terminat! Poate această persoană să-şi angajeze copilul în propria farmacie? Conform art. 301, nu. Pot continua. Este interesul public să nu-şi angajeze copilul acolo? Nu. Ca atare, eu cred că această formulare, chiar aşa cum a rămas, nu permite nepotismul, chiar dacă este în forma, din cauza acelei prevederi care există, a definiţiei funcţionarului public, cam exagerată, dar nu mai permite nepotismul, iar celelalte susţineri ale colegului nostru sunt invenţii. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul ...

Stelian-Cristian Ion Drept la replică!

Petru Gabriel Vlase Domnul... Pentru ce? Pentru ce drept la replică? (Vociferări.) Nu e regulamentar! Domnul Dobrovici. Domnul Dobrovici!

Stelian-Cristian Ion Procedură!

Victor-Viorel Ponta Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Bacalbaşa mi-a dat voie să-l reprezint, dânsul reprezentând Grupul PSD. Voiam doar să fac o singură sugestie pentru stimabilii noştri colegi din Grupul USR. Având în vedere că domnul preşedinte Donald Trump şi-a angajat fiica la Casa Albă, aş vrea să sesizăm ANI din America şi DNA-ul din America... (Aplauze.) ...pentru că Statele Unite ale Americii, iată, se îndepărtează de la statul de drept şi de la lupta anticorupţie şi cred că vigilenţa USR-istă trebuie să se manifeste peste tot. Deci vă urez mult succes! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Deşi n-aş fi vrut s-o recunosc, e bunişor domnul Ponta! (Râsete şi aplauze.) Pe cuvântul meu dacă nu!

Victor-Viorel Ponta De eram femeie, mă bucuram şi mai tare!

Corneliu Bichineţ Domnule, când aţi fost prim-ministru nu mi-aţi fost chiar aşa de drag, ca domnul Árpád, de la UDMR, pasiune de pe vremea când eram la România Mare. Felicitări pentru profesionalism! Domnul Árpád este cel mai longeviv parlamentar român şi o să-i urmez eu, probabil! (Râsete.) Dar cred că aţi dat dovadă de o mică răutate. Să-l faceţi dumneavoastră pe colegul de la USR, după ce a salvat Bucureştiul şi acum e preocupat să salveze România, să spuneţi că n-a... Din sală : Îl cheamă Stelian Ion!

Corneliu Bichineţ Observaţi, n-are arta dialogului! ... să spuneţi că n-a citit proiectul de lege, sau dacă l-a citit, nu l-a înţeles? Păi, când vorbeşti despre ceva despre care n-ai citit, se cheamă hermeneutică, stimate domn. Salut prezenţa doamnei ministru. (Se adresează doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu.) Să ştii că azi te-am citat, alături de trei femei celebre care îi dau târcoale lui Liviu Dragnea. Am spus: "Firea, Olguţa şi Codruţa!". (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 18.

Stelian-Cristian Ion Procedură!

Petru Gabriel Vlase Domnule Stelian, nu mai cereţi cuvântul. Nu vi s-a pronunţat numele! Vă rog, procedură.

Stelian-Cristian Ion Articolul 151 din Regulamentul Camerei Deputaţilor spune că atunci când un deputat solicită cuvântul pentru procedură sau pentru drept la replică, preşedintele este obligat să-i acorde cuvântul imediat.

Petru Gabriel Vlase Aşa!

Stelian-Cristian Ion S-a făcut referire la persoana mea... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Nu s-a făcut nicio referire!

Stelian-Cristian Ion S-a făcut referire la persoana mea în trei rânduri.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat,...

Stelian-Cristian Ion Indiferent că se indică sau nu numele acelei persoane, trebuie să se dea dreptul la replică. (Vociferări.) Vă rog să-mi acordaţi dreptul la replică, pentru că altfel aţi încălca Regulamentul, aşa cum se întâmplă nu numai în şedinţa de plen, se întâmplă uneori şi în şedinţele ... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Articolul 151, care spune că trebuie să vă dau cuvântul pentru drept la replică, citiţi, căutaţi articolul din Regulament, pentru că nu vi s-au făcut afirmaţii ofensatoare, nici nu vi s-a pronunţat numele măcar. Cu asta am încheiat despre dreptul la replică. Dacă pe procedură mai aveţi să ne spuneţi ceva?

Stelian-Cristian Ion Este o chestiune care ţine de democraţie şi...

Petru Gabriel Vlase Procedura, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Trebuie să daţi posibilitatea şi opoziţiei să se exprime!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Procedură, domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Regulamentul prevede... spune următoarea sintagmă: "la adresa sa", nu spune să-i spună numele. A spus "colegul de la USR" care a vorbit înaintea mea. E clar la adresa cui a fost făcută afirmaţia.

Petru Gabriel Vlase Citiţi până la capăt: "...s-au făcut afirmaţii ofensatoare". Ofensatoare!

Cătălin Drulă Am citit, este la alin. (4).

Petru Gabriel Vlase Ofensatoare! Eu n-am auzit. Mulţumesc.

Cătălin Drulă Aţi spus că nu ştie despre ce vorbeşte!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 18, da? 18. Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei. Conform prevederilor art. 104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din Regulament, procedura se finalizează cu propunere de adoptare. Vă rog, vot. 20 de voturi pentru, 233 de voturi împotrivă. Propunerea legislativă nu a fost aprobată. Proiectul de Lege pentru... Domnule Bichineţ ...? Nu. 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Conform prevederilor art. 104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din Regulament, procedura se finalizează cu propunere de adoptare. Vot, vă rog. 10 voturi pentru, 245 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Proiectul de lege nu a fost aprobat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 246 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76... Explicarea votului? La punctul 20, da?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este păcat că s-a respins acest proiect de lege care venea să simplifice procedura privind obţinerea indemnizaţiei de şomaj. În acest moment, ştiţi foarte bine că sunt necesare: carnetul de muncă, original şi copie, pentru perioadele dinainte de 1 ianuarie 2011, adeverinţele tip carnet de muncă eliberate de angajatori, adeverinţe eliberate de angajatori. Prin procedura noastră, noi am dorit ca şomerul să nu mai aducă carnetul de muncă pentru perioada de dinainte de 1 ianuarie 2011, deoarece statul, prin Casa Naţională de Pensii Publice, are o arhivă electronică obţinută prin scanarea carnetelor de muncă, în baza HG nr. 1768/2005, pe care, tot statul, prin Agenţia Naţională pentru Forţa de Muncă ar trebui să o folosească informatic. De asemenea, iniţiativa propune ca, pentru perioada de după 1 ianuarie 2011, şomerul să nu mai aducă adeverinţe de la angajatori, respectiv angajatorii să nu mai fie obligaţi să completeze şi să elibereze aceste adeverinţe, sub sancţiune contravenţională. De aceea, Partidul Mişcarea Populară a votat împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot. 243 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Proiectul Legii sindicatelor. Procedură.

Petru Movilă Mulţumesc foarte mult. Prin această propunere legislativă, voiam să asigurăm cadrul legal prin care tinerii care îşi fac propriile afaceri să se poată autoangaja. Avem foarte multe acte normative prin care statul susţine angajarea tinerilor, însă această categorie economică, dacă putem spune, juridică, de societăţi comerciale, nu este inclusă. Este păcat că s-a respins acest proiect de lege. De aceea, Partidul Mişcarea Populară a votat împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. 22. Proiectul Legii sindicatelor. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 248 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Comisia pentru muncă propune respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 226 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 24. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot. 191 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă. Adoptată. 25. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 242 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, un coleg care nu vrea să voteze. Adoptată. 26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog să votaţi! 259 de voturi pentru, un coleg care nu vrea să voteze. Adoptată. 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog să votaţi! 256 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, un coleg care nu vrea să voteze. Adoptată. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog să votaţi! 176 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă. Adoptată. 29. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Încheiem şedinţa. Biroul permanent reunit la ora 13,00, la Senat. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,45.