11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 (PL-x 250/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. Comisiile? Comisia juridică. Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru industrii şi servicii specifice a avizat favorabil. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.