21 martie 2017 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). ( retrimisă comisiei )

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Domnule Munteanu, vă rog frumos, dacă puteţi veni până la prezidiu? Stimaţi colegi, Continuăm dezbaterile cu Capitolul II. Primă Cameră sesizată. Punctul 13 al ordinii de zi - Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Dintre iniţiatori, dacă e cineva care doreşte să ia cuvântul? Sunteţi iniţiator? Domnul Moldovan? Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Raportul Comisiei asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Pl-x 20/2017 este eronat, pe fond, din mai multe motive. În primul rând, concluziile raportului contrazic partea introductivă a acestuia, în sensul că, din partea introductivă a raportului reiese un anumit obiect de reglementare, cel adevărat, iar concluziile privesc cu totul şi cu totul alt obiect de reglementare, unul inexistent. A doua observaţie priveşte un argument folosit de comisie, cum că propunerea legislativă nu ar trebui luată în calcul, pentru că ar modifica un ordin de ministru, ceea ce este fals, deoarece propunerea urmăreşte modificarea Legii educaţiei naţionale, nu a vreunui ordin de ministru, iar din acest motiv - spune comisia - trebuie să respingem propunerea legislativă. În legătură cu acest argument profund eronat, reamintesc colegilor un principiu al ordinii normative, şi anume acela că actul cu forţa juridică inferioară este cel care se modifică atunci când actul cu forţa juridică superioară suferă modificări şi nu invers. Astfel, ordinul de ministru este un act juridic inferior Legii educaţiei naţionale, care se va modifica în funcţie de modificările survenite la Legea educaţiei şi nu invers, aşa cum încearcă să argumenteze comisia. În fine, dacă propunerea legislativă iniţiată ar intra în vigoare, aceasta ar garanta stabilitate şi ar bloca imixtiunea politică în sistemul de conducere al unităţilor de învăţământ. Aşadar, nici vorbă de vreo interdicţie de participare la vreun examen sau concurs. Pentru aceste motive, şi anume, un raport contradictoriu, eroarea comisiei cu privire la obiectul de reglementare al propunerii legislative, înţelegerea greşită a principiului ierarhiei normative, vă solicit, stimaţi colegi, să retrimitem la comisie pentru a fi înţeleasă în fundamentele ei adevărate şi precise. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Comisia? Comisia pentru educaţie? (Vociferări.) La microfon, domnule Dobre, că nu înţeleg, aşa, din sală.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Având în vedere propunerea iniţiatorului şi ceea ce am convenit cu liderii de grup, vă propun retrimiterea pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Acum am înţeles. Din sală nu-mi dădeam seama ce-mi spuneţi. Vot, vă rog. 74 de voturi pentru, un vot împotrivă; două săptămâni la comisie. Procedură, domnul Munteanu.