19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x 451/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români; în procedură de urgenţă. Comisii? Comisia pentru administraţie? Simona Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români - PL-x 451/2016. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliului Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, în vederea simplificării procedurilor privind întocmirea actului de naştere, astfel încât statul român să nu mai înregistreze situaţii de nedeclarare a naşterii copilului. În acest sens, se propune stabilirea a două modalităţi de înregistrare a naşterii, în funcţie de termenul în care aceasta se realizează. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. De asemenea, semnalăm o eroare materială de numerotare, fiind necesară renumerotarea următoarelor puncte - la poziţia 5, pagina 14 din raportul sus-menţionat, la punctul 3 au fost introduse 5 noi puncte, respectiv punctele 8-12. Astfel, la poziţia 6 punctul 4 devine punctul 9; la poziţia 7 punctul 5 devine punctul 10; la poziţia 8 punctul 6 devine punctul 11; la poziţia 9 punctul 7 devine punctul 12; la poziţia 10 punctul 8 devine punctul 4; şi la poziţia 11 punctul 9 devine punctul 5. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL susţine acest proiect de lege care, practic, măreşte de la 15 la 30 de zile termenul în care certificatele de naştere pot fi înregistrate ca o primă modalitate, iar ca o a doua modalitate se prelungeşte şi peste 30 de zile, în situaţii excepţionale. Reglementarea vine să ajute cele câteva zeci de mii de cazuri de copii născuţi din familii româneşti şi care din cauza unor vicii legislative, practic, nu au putut fi înregistraţi. Din acest motiv, PNL susţine acest proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Stimaţi colegi, De fapt nu este vorba despre un vid legislativ care, prin ordonanţa de urgenţă, să vină să fie completat, ci este vorba de a oferi, de a prelungi anumite termene vizavi de înregistrarea naşterilor, pentru că la noi se înregistrează un fenomen - în anumite comunităţi copiii nu au fost înregistraţi la naştere şi, în acest fel, nu au avut o anumită identitate. Deci, ca urmare, ei au lipsit din evidenţele noastre de stare civilă. De la 15 zile prelungim la 30 de zile, deci oferim o perioadă mai lungă, dar nu-i sigur că va rezolva problema, dar şi după 30 de zile, prin anumite proceduri administrative, şi nu judecătoreşti, care sunt greoaie, venim în ajutorul celor care doresc să-şi înregistreze copiii, care să aibă identitate şi care să fie ţinute în evidenţele de stare civilă, în evidenţele administraţiei publice. Şi noi suntem pentru a corecta, pentru a ajuta acest fenomen. Grupul nostru parlamentar va vota proiectul de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.