25 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 157/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că sunt prezenţi 64 de colegi, până în acest moment. Programul de lucru pentru astăzi: dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi până la ora 12,30; pauză până la ora 13,00; vot final la ora 13,00, după care şedinţa Biroului permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare. Ne întoarcem la punctul 5 al ordinii de zi, care ieri nu avea raport, a venit raportul între timp. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; procedură de urgenţă. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisii? Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, în perioada 1 martie - 31 decembrie 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 martie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Plenul celor două comisii, reunite în şedinţă comună, propun plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în Anexa I şi II, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Grupurile parlamentare? Dezbateri. Domnul Solomon, Grupul PSD.

Adrian Solomon În primul rând, trebuie să mulţumim tuturor colegilor care au votat în unanimitate, aş putea spune, modificările aduse Ordonanţei nr. 9 şi care vizează, în primul rând, reglarea situaţiei salariaţilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi sistemul penitenciar din România, prin actualizarea soldelor de bază, la nivelul salariului minim, cu aducerea indemnizaţiilor de merit în plată de la 1 aprilie şi nu de la 1 august. De asemenea, am fost de acord cu asigurarea unui spor de 40% pentru intervenţiile la domiciliu pentru personalul care intervine în timpul liber la diverse situaţii operative care se pot naşte, prin natura obiectului de activitate. De asemenea, în urma unui amendament propus de domnul Olar şi mai mulţi colegi liberali, toţi ceilalţi membrii ai comisiilor au fost de acord ca de la 1 aprilie să fie mărite şi indemnizaţiile primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, vicepreşedinţilor, cu 30%, astfel încât până la 1 iulie, când sperăm, împreună vom face o Lege a salarizării unitare mai bună şi mai corectă, inclusiv pentru aleşii locali, aceştia să aibă salariul mărit, pentru a nu fi cei mai prost plătiţi membri din conducerea unei primării. Prin urmare, sper ca împreună astăzi să dăm un vot favorabil şi până la data de salariu, 7 sau 15 mai, această lege să fie promulgată.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la amendamente, la articole? Nu sunt. Proiectul merge la votul final.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. O rectificare la raportul privind PL-x 157 din 2017. Mulţumesc colegilor de la USR pentru vigilenţă. La votul în comisie, în loc de două abţineri, au fost două voturi împotrivă. Evident, ale colegilor de la USR.

Petru Gabriel Vlase Foarte corect. Bine că aţi menţionat, ca să ştim exact cum stăm.