18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 233/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 23. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; în procedură de urgenţă. Comisia juridică? Vă rog, domnişoară Căruceru.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Au avizat favorabil: Consiliul Legislativ, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru sănătate, şi Comisia pentru drepturile omului. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în Anexa I care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Doamna Gavrilă, vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Deşi starea de aşteptare este orientată spre zona legilor justiţiei, cred că este important să semnalăm modificările importante aduse, care se constituie şi prin amendamentele şi prin avizele care au venit de la diferite comisii, inclusiv de la Comisia pentru învăţământ. Ştim foarte bine că, dincolo de suferinţa fizică şi de aspectul penal al conflictelor intrafamiliale, efectul asupra copiilor, asupra tinerilor, care se află într-un mediu de violenţă domestică, este devastator. Efectul asupra traseului lor de viaţă, educaţional, este foarte important. Cauzele abandonului şcolar de multe ori se asociază în toate analizele noastre statistice şi sociologice cu elemente de violenţă în familie, neimplicarea familiei, deci măsuri în acest sens, şi de prevenire, şi de combatere, şi măsuri severe luate în raport cu aceste forme de violenţă sunt extrem de importante, şi se aliniază şi demersurilor de la nivel european. Este un flagel important, nu ţine doar de mediile cu educaţie precară, ţine şi de medii înalt-intelectuale şi cred că o analiză şi o explorare a acestui fenomen sunt importante nu doar din punct de vedere juridic, dar şi din punct de vedere sociologic, pentru măsurile respective necesare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamnă Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este foarte importantă această lege, dar şi faptul că avem o armonizare a legislaţiei europene în legislaţia naţională. Convenţia de la Istanbul în sfârşit apare în textul de lege, în România. Este bine de ştiut că avem acum un cadru legal care este de acord cu această directivă, care prevede ordinul temporar de protecţie care se aplică pe loc - aplicarea brăţării electronice agresorului. Nerespectarea ordinului de protecţie se pedepseşte cu închisoarea de la o lună de la un an. Toate bune, suntem în ritm european, dar nu avem acele centre necesare, în fiecare judeţ, pentru victimele violenţei, un centru de primire care să ofere sprijin specializat în spiritul egalităţii de şanse şi incluziunii sociale. Am propus amendamente la această lege. Unele au fost acceptate, în ideea de a redacta un raport, de a monitoriza rezultatele, de a aduna date importante statistice care să ne permită, după aceea, să luăm cele mai bune măsuri. Vă reamintesc că anul trecut au fost raportate 20.000 de cazuri de violenţă, cu 84 de victime, dintre care 12 copii. Cifrele anului 2018 ar trebui să fie raportate, interpretate, acţiunile monitorizate, pentru ca apoi să se ia deciziile eficiente pentru siguranţa noastră, a tuturor, în special a femeilor şi copiilor, în România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Doamna deputat Roxana Mînzatu solicită să ia cuvântul.) Doamnă Mînzatu, am avut vorbitor. Suntem în procedură de urgenţă. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că aceasta este una dintre cele mai bune legi pe care o votăm în această perioadă. Am respins, resping totdeauna orice formă de violenţă, fie verbală, psihică, fizică şi aşa mai departe. S-ar părea că lucrurile în România au scăpat de sub control. În mediul rural, ştiţi foarte bine că se întâmplă atrocităţi. Personal, am fost preşedinte de consiliu judeţean şi a trebuit, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, să luăm din familii o grămadă de copii, mulţi copii, în decursul celor 12 ani, şi să-i plasăm în centre de plasament, ori să-i dăm la asistenţi maternali, ceea ce este cât se poate de grav. De asemenea, am văzut, săptămâna trecută, una dintre colegele noastre, care a prezentat un proiect de lege privind agresiunea, mai ales a femeilor. Eu cred că trebuie să nuanţăm aici. Nu numai femeile, nu numai copiii sunt violentaţi în România. Am văzut destule cazuri când chiar şi bărbaţii sunt în această situaţie. Am văzut amendamentele colegilor noştri. Unele foarte bune, preluate de lege. Şi noi, cei de la Partidul Mişcarea Populară, vom susţine fără rezerve. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Săftoiu, vă rog.

Ana Adriana Săftoiu Bună ziua! Partidul Naţional Liberal va vota această lege, pentru că în România, la 30 de secunde, o femeie este bătută de partenerul de viaţă, 3 din 10 femei declară că au fost agresate fizic sau verbal. Conform datelor oficiale ale INML, în 2016, 14.664 de femei au fost bătute, 253 au murit în urma aşa-numitei violenţe domestice. E adevărat, domnule Bichineţ, aveţi dreptate, 7% din persoanele agresate sunt bărbaţi. Legea este bună, e necesară. E păcat că vine după 2 ani de zile. Probabil din 2016 ar fi trebuit să fie deja în Parlament. Şi probabil aşa s-ar fi diminuat numărul persoanelor care sunt agresate de această violenţă domestică. Drept urmare, PNL susţine această lege.

Petru Gabriel Vlase Doamna Csép Andrea.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cred că ziua de astăzi marchează un moment deosebit privind combaterea violenţei în familie, deoarece ştim foarte bine că anual 200 de femei mor din cauza violenţei în familie. Avem nişte date înspăimântătoare, şi aceste date nu sunt chiar reale şi nu aduc realitatea de zi cu zi. Ceea ce aduce nou acest proiect de lege este, în primul şi în primul rând, protecţia victimelor. Şi este de felicitat faptul că, anul trecut, UDMR, în iunie, a depus o modificare de Lege privind combaterea violenţei în familie, şi acest proiect de lege iniţiat de Guvern conţine aceste reglementări. Pe de altă parte, cred că aici este vorba despre decizii transpartinice, pentru că vorbim de femei, vorbim de copii, vorbim de abuzuri. UDMR va vota acest proiect de lege. Şi ceea ce urmează va fi o provocare foarte mare, privind implementarea acestei legi în viaţa de zi cu zi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Bîzgan.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Dragi colege, Dragi colegi, Este într-adevăr o zi extrem de importantă pentru violenţa domestică, pentru întreaga comunitate. Problema de violenţă domestică nu este o problemă a femeilor, este o problemă a noastră, a tuturor. O problemă exact în mod egal împărţită, şi între femei şi între bărbaţi, pentru că pe aceasta se bazează societatea noastră şi se bazează pe modul în care copiii noştri cresc, învaţă din ceea ce văd în familie. Cred că a fost suficient câte femei au murit până acum din cauza violenţei domestice şi este cazul, cu toţii, să spunem că avem zero toleranţă pentru violenţă. Vă mulţumesc foarte mult tuturor pentru votul dumneavoastră. Şi aş vrea să nu uităm aici să mulţumim şi celor care au ajutat la semnarea Convenţiei de la Istanbul. Convenţie care, astăzi, prin votul nostru, ne va duce, în sfârşit, un mic pas, un pic mai în faţă, spre zero toleranţă pentru violenţă în România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vosganian?

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, În legătură cu această chestiune, a protecţiei şi a respectului pe care societatea românească o acordă femeii, din păcate, noi am fost în permanenţă într-un anumit decalaj istoric faţă de alte popoare ale lumii. În România, femeile, în mod real, în democraţie, au votat abia în 1990. Votul femeilor a fost acceptat în Constituţia din 1938, dar din 1938 până în 1990 am avut un şir de dictaturi, timp în care femeile nu au avut posibilitatea să se manifeste în condiţii democratice. Până în 1938 femeile au fost practic excluse din viaţa politică a acestei ţări. Prima femeie ministru în România a fost abia după cel de-al Doilea Război Mondial. Timp de 20 de ani, în tranziţia noastră, nu am avut nicio femeie care să fi avut o reprezentare politică de amploare, adică să fi fost primar într-o capitală de judeţ sau preşedinte de consiliu judeţean. De aceea, substratul societăţii româneşti, iată, în această privinţă, s-a emancipat mai greu decât la alte popoare din emisfera, să spunem aşa, democratică. Deşi, fiind, noi, românii, un popor creştin, în ceea ce priveşte cultura, în ceea ce priveşte figura ideală a femeii, am fost, să spunem, ceva mai toleranţi şi mai avansaţi. Această lege este foarte bună şi noi o s-o votăm. Vă previn însă că o lege nu rezolvă lucrurile. De aceea, împreună cu legea, trebuie să avem şi o însoţire, la nivelul mentalităţilor, la nivelul percepţiei publice, la nivelul atitudinii generale. De aceea, acest moment să fie startul pentru emanciparea mentalităţilor. Şi închei spunându-vă că tranziţia, de fapt, în mod esenţial, este un proces cultural. Tranziţia nu se va încheia nici în acordurile cu Fondul Monetar, nici în Anuarul Statistic, nici în programele de guvernare, tranziţia se va încheia când mentalităţile se vor emancipa. Şi să spunem că astăzi marcăm un pas important către deznodământul tranziţiei pe care am început-o. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Procedură. Domnule Bichineţ, mai aveaţi o intervenţie? Staţi, că mai aveam la dezbateri, ca să închid legea. Drept la replică?

Corneliu Bichineţ Eu sunt foarte atent la ce se discută aici, în sală, şi am apreciat seriozitatea intervenţiilor colegilor noştri. Rândul trecut, colega, fostă USR, care îşi caută vocaţia prin altă parte acum, după ce ne-a persuadat şi am semnat acest proiect de lege, n-a pierdut ocazia, atunci când a considerat că sunt toate televiziunile aici, să vină să mă facă praf de la tribuna acestui Parlament. În serie, au venit alte 5-6 doamne. Am acceptat. Pentru că suntem, nu-i aşa, domnule Vosganian, o naţiune tolerantă. Spunea colega noastră că 8 din 10 femei nu se simt în siguranţă noaptea, în România, ceea ce este foarte, foarte grav. Şi 4 dintre ele nu se simt în siguranţă nici ziua. Acum, eu nu aş vrea să exagerăm şi să construim o imagine de barbari despre români. Eu nu cred că aceasta este dominanta neamului românesc, de violatori, de tâlhari şi de... n-am cuvinte, nu ştiu. Nu cred că aceasta este dominanta neamului nostru. Spunea doamna Săftoiu, care este o intelectuală, mă rog, de nivel înalt, că 7% dintre bărbaţii României sunt agresaţi. Păi, să vă spun ce am păţit eu cu stimata noastră colegă...

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, nu, nu, nu...

Corneliu Bichineţ ... care voia să omoare "decreţeii"...

Petru Gabriel Vlase Nu ne spuneţi, nu...

Corneliu Bichineţ Nu, trebuie să vă spun. Pentru că...

Petru Gabriel Vlase Bine, spuneţi-ne.

Corneliu Bichineţ ... a venit la banca mea, m-a acostat în sală, în lift. Am scăpat la bufet, aşa, de insistenţele Domniei Sale, întrebându-mă dacă am acasă soţie, soacră, fiică. Şi am spus: am de toate. Să punem lucrurile în temeiul lor. Noi putem să rezolvăm toate treburile acestea, domnule Vosganian, prin educaţie şi şcoală. Aceasta este convingerea mea. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, dacă nu sunt intervenţii la articole. Nu. Înţeleg că domnul... procedură. Mai am o tehnică legislativă, domnule Dobre. Mai am o tehnică legislativă la lege.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Credeţi-mă, nu prea utilizez cuvinte de acest fel, dar suntem într-o situaţie penibilă. Trageţi de timp şi aşteptăm de două ore să vină un raport. Nu ştiu cum doriţi să discutăm acest Cod de procedură penală, care cred că este o lege extrem de importantă, şi maniera în care o trataţi - dumneavoastră, majoritatea, nu dumneavoastră, personal - nu este cea mai adecvată. De aceea, vă solicităm o consultare cu liderii grupurilor parlamentare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să vă consultaţi fără să deranjăm plenul. Poftiţi?

Victor Paul Dobre Cu dumneavoastră...

Petru Gabriel Vlase Cu mine? Atunci, deranjăm plenul. Vă rog, la prezidiu. (Consultări.) Ne-am consultat. Domnule Benga, mai aveaţi intervenţii la Legea nr. 217? Pe procedură. Vă rog.

Tudor - Vlad Benga Ca de obicei, în baza art. 151 alin. (5). E ora... staţi să vedem exact cât e ceasul. Deci este ora 17,47. La ora aceasta încă nu există raportul Legii nr. 373/2018 pentru modificarea Codului de procedură penală. Încerc şi eu să-l downloadez, să pot să votez în mod informat. Ce se întâmplă? Forma adoptată de Senat are 80 de pagini şi cred că discutăm şi de vreo 40 de amendamente, în Comisia Iordache. Domnule preşedinte de şedinţă, Dumneavoastră s-ar putea să fiţi foarte curând într-o poziţie extrem de sensibilă...

Petru Gabriel Vlase Am o rugăminte la dumneavoastră...

Tudor - Vlad Benga ... pentru statul român...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Tudor - Vlad Benga Nu, nu, o spun...

Petru Gabriel Vlase Bun.

Tudor - Vlad Benga Încă o dată, vă repet. Vorbesc în vir... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc frumos. Deci, dacă aveţi o intervenţie procedurală serioasă, vă rog s-o invocaţi, dacă nu, vă invit în bancă. Nu mai faceţi referiri la viitorul meu! Vă rog.

Tudor - Vlad Benga Deci, vă repet, eu, în clipa de faţă, nu pot să-mi fac datoria de deputat şi de reprezentant, conform cu jurământul pe care l-am depus. Şi motivul pentru care vă spun dumneavoastră lucrul acesta este că s-ar putea, dumneavoastră, ca şi coaliţie majoritară, să nu mai aveţi niciun interes să daţi socoteală cetăţenilor români. Dar dumneavoastră va trebui să daţi socoteală partenerilor externi, într-o zi. Şi ce se întâmplă azi aici e o bătaie de joc...

Petru Gabriel Vlase Discutăm după plen, amândoi.

Tudor - Vlad Benga ... înţelegeţi? (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Vorbim amândoi după plen, că aşa văd că... Am înţeles. Vă mulţumesc. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Am avut liderii dumneavoastră la procedură, domnule Popescu. Domnul Dobre... Vă rog, domnule Popescu.

Pavel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Apreciez că... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Mă uit aici, la unii dintre dumneavoastră, cei care aveţi mult mai multe mandate. Eu nu am decât... mai puţin de jumătate de mandat. Şi haideţi să plecăm de la următoarea premisă, şi anume faptul că aceste legi oricum le veţi trece. Cădem de acord, aveţi o majoritate parlamentară. Trecem şi peste faptul că...

Petru Gabriel Vlase Procedura?

Pavel Popescu Da, domnule preşedinte, termin imediat.

Petru Gabriel Vlase Păi, nu, procedura? Păi?

Pavel Popescu Trecem peste faptul că ce se întâmplă aici încalcă orice regulament. Dar eu invoc minimul de onoare şi de respect faţă de această funcţie de deputat.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Pavel Popescu Am pronunţat cuvântul onoare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Pavel Popescu Minimul de respect pentru această funcţie de deputat. Sunt sigur că veţi putea să o găsiţi acolo, undeva, în sufletul dumneavoastră. Mai ales cei cu mai multe mandate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu mai criticaţi deputaţii.

Pavel Popescu Ca să trecem o lege cât de cât procedural corect. Adică, sincer, care mai este rolul nostru, aici, în bancă? Haideţi să mergem la bar...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Pavel Popescu ... haideţi să mergem la restaurant. De ce să mai stăm aici?

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Pavel Popescu Da, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Vă mulţumesc.

Pavel Popescu Oricum, mulţumesc...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Pavel Popescu ... domnule preşedinte. Apreciez că sunteţi dintre cei care m-aţi lăsat să vorbesc.

Petru Gabriel Vlase Nu mă forţaţi să vă opresc microfonul. Mulţumesc frumos. Avem o chestiune de tehnică legislativă, din partea comisiei, la 217, la PL-x 233.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform Legii nr. 215/2001, actualizată, Consiliul General al Municipiului Bucureşti are statut identificat separat de restul municipiilor din ţară, motiv pentru care este necesar să se introducă explicit în textul legii. Având în vedere aceste aspecte, amendamentul de la marginal 50 se modifică şi va avea următorul conţinut: "La art. 36 lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins: «bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor; autorităţile locale au responsabilitatea de a estima dimensiunea locală a situaţiilor de violenţă domestică şi a aloca un buget adecvat activităţilor din domeniu». Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Obiecţii? Nu. La articole nu am avut intervenţii. Vot final.