28 martie 2018 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii.

Petru Gabriel Vlase Întrucât încă nu avem procesul-verbal de la şedinţa de consiliu de administraţie, vă propun să facem punctul 6, că avem o dezbatere acolo. Scurtă. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. În conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, comisia este alcătuită din 9 membri, aleşi în şedinţă comună, la propunerea Birourilor permanente, prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Membrii comisiei nu pot face parte, în acelaşi timp, din alte comisii parlamentare şi nici din Guvern. Votul se face cu buletine de vot secret. După alegeri, noul membru va depune jurământul în faţa plenului. Grupurile parlamentare UDMR l-au desemnat pe domnul Csoma Botond să ocupe locul vacant de membru în cadrul comisiei şi, totodată, secretar al acesteia. Dacă există obiecţii cu privire la nominalizarea prezentată. Nu. Atunci, completaţi buletinul de vot cu nominalizarea. Am dezbătut şi punctul 6. Vom face... aşteptăm să se termine şedinţa de la Televiziune, venim cu propunerea de preşedinte şi facem votul, concomitent, la punctele 5 şi 6: unul cu bile şi unul cu buletine. Până atunci, aşteptăm.

Mircea-Gheorghe Drăghici Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu bile... cu buletin de vot, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Csoma Botond, în calitatea de membru şi secretar al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, au constatat următoarele: Din care: Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 302, din care 248 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului deputat Csoma Botond în calitate de membru şi secretar al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, depuneţi jurământul, domnule deputat. Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.)

Botond Csoma Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi...

Petru Gabriel Vlase Cu mâna pe ... Domnule deputat, cu mâna pe cărţi acolo, dacă doriţi.

Botond Csoma Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informaţii sau ale altor servicii secrete de informaţii. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Petru Gabriel Vlase Aşa să vă ajute Dumnezeu! Mulţumesc. Felicitări tuturor! Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 17.40.