20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului (PL-x 445/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să le spun colegilor că există avizele pentru proiect. Proiectul reglementează şi asigură condiţiile de concurenţă echitabilă, iar prin intermediul protocolului se îndeplinesc obiectivele Uniunii Europene stabilite în directivele de negociere, privind suprimarea taxelor vamale ridicate, eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului, liberalizarea pieţelor serviciilor, protejarea indicaţiilor geografice valoroase ale Uniunii Europene, precum şi deschiderea pieţelor achiziţiilor publice. Membrii comisiei, în unanimitate de voturi, propun plenului adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bumb, dezbateri generale.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru ratificarea acordului comercial, deoarece acesta va duce la îmbunătăţirea relaţiilor comerciale între statele membre ale Uniunii Europene, şi Columbia şi Peru. Noi suntem pentru ratificarea acestui acord, deoarece se elimină barierele tehnice din calea comerţului şi se reduc taxele vamale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri? Nu. Vot final.