28 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 503/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia?

Alina Teiş Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 503 din 1 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 256 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (5). Intervenţiile legislative vizează instituirea stării de incompatibilitate pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, prevăzute la art. 256 din actul de bază, cu funcţiile de conducere alese sau numite în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 6 martie 2018, comisia a propus, cu 9 voturi pentru adoptare şi 11 voturi împotriva adoptării, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Stimaţi colegi, Prezentul Proiect de modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale are ca scop depolitizarea funcţiilor de conducere din sistemul educaţional din învăţământul preuniversitar. Prin introducerea incompatibilităţii între funcţia deţinută într-un partid politic şi poziţia de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar am scoate acel criteriu care, deşi nu este obligatoriu, de cele mai multe ori cântăreşte cel mai greu - funcţia politică. Putem să negăm acest aspect, însă realitatea o cunoaştem cu toţii. În cadrul dezbaterilor Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor am propus nu doar funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, cum a prezentat colega mea raportul, ci toate funcţiile politice să fie interzise, după principiul care se aplică şi la reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv prefectul, să fie acelaşi principiu şi la funcţiile de conducere pentru unităţile de învăţământ preuniversitar. Noi ne dorim un sistem de educaţie mai bun, mai performant, iar Grupul parlamentar al PNL susţine această propunere legislativă şi va vota împotriva raportului de respingere. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. Suspendăm şedinţa. La 12,00 fix vot final.