22 mai 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 468/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Înţeleg că din partea Guvernului cineva vrea să ia cuvântul. Nu? Nu la ăsta? (Vociferări.) Păi ăsta e! Iniţiatorul? Vă rog. Numai un pic, doamnă, n-am ştiut că... Ne scuzaţi, domnule preşedinte!

Ion Călin Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă izvorăşte din nevoia de a realiza, la nivelul întregii ţări, la nivelul tuturor autorităţilor administraţiei publice locale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare. Cu mulţi ani în urmă, la Legea nr. 50, s-a făcut o excepţie pentru reţelele de petrol şi gaze naturale şi la această dată ştim clar că atât finanţarea din fonduri europene, cât şi programele guvernamentale, fie că vorbim de cele în derulare PNDL 1 şi va veni PNDL 2, şi pentru alimentările cu apă şi canalizare, prin asociaţiile intercomunitare, se traversează perimetrul mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi bineînţeles mai multe zeci, sute de proprietăţi. Având în vedere excepţia făcută pentru reţelele de petrol şi gaze, să putem finaliza - şi ştiţi bine că avem condiţie negociată cu Uniunea Europeană la alimentarea cu apă şi canalizare până în 2020 - este nevoie de această modificare a Legii nr. 50 şi anume, a introduce în Anexa nr. 2 la Legea nr. 50, unde avem excepţia aceasta, şi următorul cuprins sau următorul text, în completare, vă spuneam, la Anexa nr. 2: "...respectiv în baza unui acord pentru construcţiile care afectează temporar terenul şi cu acordul expres al deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare extinderii întreţinerilor sistemelor de apă şi apă uzată, aducţiuni, având explicit acordul/declaraţia din partea deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri". Vă spun că numai pentru municipiul Craiova, pentru a doua conductă, aducţiune de la Izvarna - pentru că cea în funcţiune e din anii '60, s-a spart de mai multe ori şi e posibil să rămână Craiova într-o zi fără apă - traversează peste 880 de proprietăţi de la Izvarna, prin judeţele Târgu Jiu, Gorj şi Dolj. Dar nu numai pentru Dolj e valabil; absolut pentru toate unităţile administrativ-teritoriale din ţară care au sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. Eu cred că este o iniţiativă bine-venită. Îmi pare rău că a durat atât de mult, că este de aproape un an de zile la Senat şi la Cameră şi o aşteaptă toţi primarii, toate administraţiile publice locale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

Petru Gabriel Vlase Comisia?

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Este un raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul a dat un aviz negativ, dar astăzi şi-a schimbat punctul de vedere. Un aviz favorabil a mai dat Consiliul Legislativ, cum am arătat, şi aviz negativ de la Comisia pentru industrii. Senatul a respins propunerea legislativă, care ca obiect de reglementare modificarea punctului 2 al definiţiei "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii unei excepţii care să permită obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare extinderii, întreţinerii sistemelor de apă şi apă uzată, aducţiuni, respectiv în baza unui acord pentru construcţiile care afectează temporar terenul şi cu acordul expres al deţinătorului de drept. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii sesizate în fond s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal susţine adoptarea acestei propuneri legislative. Aşa cum spunea şi domnul Călin, din păcate, e puţin cam târziu. Sunt foarte multe proiecte depuse pentru 2014-2020 pe POIM şi pe POS Mediu, pe tot ceea ce înseamnă infrastructură de apă şi canalizare. În lipsa unor prevederi legislative extrem de clare şi de precise, ca şi în domeniul gazelor, era foarte greu nu doar să depunem proiecte, ci şi să obţinem finanţarea. Din acest punct de vedere, Partidul Naţional Liberal susţine cu toată tăria această propunere legislativă. Să dea Dumnezeu ca primarii noştri, preşedinţii de consilii judeţene să afle cât mai repede şi să depună proiectele necesare în vederea finanţării. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.