13 iunie 2018 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018 (PL-x 556/2015/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 20 februarie 2018; PL-x 556/2015/2018. Vă rog, comisiile? Domnul Roman?

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulament, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate prin adresa PL-x 556/2015/2018 din 25 aprilie cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 188, în sensul simplificării unor proceduri de ocupare a funcţiilor publice şi întăririi respectării principiului egalităţii de şanse, nediscriminării şi echităţii între funcţionarii publici. În 22 iunie 2016, legea a fost adoptată iniţial de Parlament, fiind transmisă Preşedintelui României pentru promulgare, la 2 iulie 2016. În 8 iulie, Guvernul României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate, iar Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 667/2016 a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că unele prevederi sunt neconstituţionale. În urma reexaminării, Parlamentul a adoptat legea cu amendamente, pentru punerea în acord a textului cu decizia Curţii Constituţionale. În data de 15 mai 2017, Preşedintele României a solicitat reexaminarea legii, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie. Atât Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, cât şi Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, au aprobat parţial cererea de reexaminare şi au adoptat legea cu amendamente. La data de 5 decembrie 2017, Preşedintele României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate, iar Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 32, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate formulate şi a constatat că prevederile unor articole sunt neconstituţionale. În urma reexaminării legii şi a documentelor însoţitoare, membrii celor trei comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea legii în forma prezentată de Senat, în scopul punerii în acord a textului acesteia cu decizia Curţii Constituţionale. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase ... organice.

Florin-Claudiu Roman Organice, îmi cer scuze.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.