9 mai 2017 – Informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind aprobarea participării Armatei României, cu o subunitate de nivel companie, compusă din 120 de militari cu capabilităţile aferente, la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO din Polonia, începând cu anul 2017.

Petru Gabriel Vlase Continuăm, stimaţi colegi. Continuăm. Vă rog să luaţi loc în bănci. Vă rog! Continuăm. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor, au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi în forma distribuită. Nu. Reluăm lucrările. La punctul 2 avem informare... (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Ion-Marcel Ciolacu.) Vă rog. (Discuţii la prezidiu.) La punctul 2 al ordinii de zi avem informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind aprobarea participării Armatei României, cu o subunitate de nivel companie, compusă din 120 de militari cu capabilităţile aferente, la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO din Polonia, începând cu anul 2017. Pentru prezentarea scrisorii are cuvântul... domnul Căprar sau domnul Dumitrescu? Domnul Mărgărit? Vă rog.

Mitică-Marius Mărgărit Scrisoarea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis: Domnule preşedinte, La Summitul NATO de la Varşovia, din 2016, a fost adoptat un pachet de decizii menit să asigure consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare a statelor membre şi prezenţa înaintată consolidată pe flancul de nord-est al Alianţei Nord-Atlantice, prin constituirea unor grupuri de luptă în tările Baltice şi în Polonia. România şi-a asumat şi a anunţat intenţia de a contribui la asigurarea prezenţei înaintate consolidate cu o subunitate de 120 de militari, în cadrul Grupului de luptă condus de către SUA, ce se va constitui în Polonia, ca naţiune gazdă. Grupul de luptă are rolul de a contribui la asigurarea securităţii, complementar forţelor naţionale de apărare, în situaţii de criză sau de conflict. România va asigura rotirea a două contingente naţionale cu un tur de misiune de şase luni, în vederea contribuţiei la acest Grup de luptă. În acest context, vă informez că, în temeiul şi condiţiile prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a 1 ) şi ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea prim-ministrului Guvernului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, am aprobat participarea Armatei Române, cu o subunitate de nivel companie... aprobat cu participarea Armatei Române cu o subunitate... compusă din 120 de militari cu capabilităţile aferente, la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO din Polonia, începând cu anul 2017. Ministerul Apărării Naţionale va desfăşura demersurile necesare punerii în aplicare a responsabilităţilor specifice privind generarea, angajarea, pregătirea, participarea şi susţinerea la misiune, în afara teritoriului naţional, a structurii participante. Fondurile financiare necesare participării forţelor şi mijloacelor Armatei Române la această misiune vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2017.