29 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 455/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Aveţi raportul la 434? Domnule Zisopol, aveţi raportul la 434? 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Comisia pentru agricultură.

Dănuţ Păle Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr. 824 din 31 august 2014; avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi finanţe şi al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării perdelelor forestiere. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 10 octombrie 2016. În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi de Guvern, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Observaţii de tehnică legislativă - la paginile 6 şi 7, dintr-o eroare de redactare, alineatul 2 a fost redactat de două ori. Rog să fie eliminată o poziţie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Susţinem această ordonanţă de urgenţă, inclusiv modificările care au fost făcute. De-a lungul timpului, au fost reclamate foarte multe neajunsuri în legătură cu această lege. Ele au fost succesiv corectate. Sperăm ca aceasta să fie ultima şi în sfârşit ROMSILVA să se apuce să le facă, pentru că aici era vorba de procedura de expropriere, de identificare a proprietarilor şi acele probleme pe care le avem cu cadastrul general. În sfârşit s-a înlăturat şi această barieră, aşa că acum este în curtea Guvernului, a Ministerului şi a ROMSILVA să înceapă realizarea, pentru că din 2004, de când e legea, avem câteva zeci de mii de hectare pentru care s-au făcut studii de fezabilitate şi câteva zeci de hectare pe care chiar s-au plantat aceste perdele forestiere, care sunt foarte importante, atât pentru agricultură, cât şi pentru scăderea costurilor de deszăpezire a căilor de comunicaţii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tabugan.

Ion Tabugan Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Dragi colege, Iată venim cu un nou proiect de lege care vine să clarifice, cât se poate de bine, exproprierea în vederea creării perdelelor de protecţie. N-aş vrea să vă reţin, dar perdelele de protecţie nu reprezintă ceva nou pentru România. Ele au fost... şi au existat mii de kilometri, dar comuniştii au venit şi le-au distrus, că nu e bun, nu e bine ce s-a făcut, în prima parte, în anii ’50, că e model sovietic. Vreau să vă spun doar atât, ca să vă puteţi da seama: pe o înălţime şi jumătate de arbore, ceea ce înseamnă circa 45-50 de metri şi chiar 60, care fac parte din perdeaua de protecţie, în această zonă umiditatea este cu 10 până la 20% mai mare decât în mijlocul parcelei, unde este grâu sau porumb. Viteza vântului se reduce până la jumătate. Nu mai vorbim de căile de comunicaţie. Marea problemă este că s-au creat perdele de protecţie. Aşa cum a fost legea înainte, nu se putea continua, pentru că totul era o chestiune legată de voinţa proprietarului. Acum este altceva. Perdelele forestiere sunt de interes naţional şi exproprierea trebuie făcută, şi noi să ne apucăm de treabă, în aşa fel încât căile noastre de comunicaţie să fie oarecum păzite de înzăpeziri, şi creşterea productivităţii la cereale să fie corespunzătoare, şi Câmpia noastră Română, Câmpia de Vest, Câmpia de Est, dacă vreţi, să aibă o altă înfăţişare decât o înfăţişare selenară. PMP-ul susţine, cum de altfel am susţinut şi în Comisia pentru agricultură, şi vom vota această lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Sunteţi doi, puneţi-vă de acord, e procedură de urgenţă. Sunteţi doi înscrişi. Doamna Pană! V-aţi înscris prima. Am decis eu... fiind şi doamnă.

Adriana-Doina Pană Stimaţi colegi, Salut faptul că, în unanimitate, s-a votat în comisie, să treacă în procedură de urgenţă, această lege. Noi, PSD-ul, considerăm extrem de important şi când spun asta o dovedesc şi prin fapte. În 2014, cât am fost ministru, s-au realizat singurele perdele forestiere din ultimii zece ani, 23,69 hectare, şi aceasta pentru că era terenul statului! Problemele mari veneau cu identificarea proprietarului şi exproprierea. Prin această nouă formă a legii nu mai trebuie să ne cramponăm. Banii se pun de-o parte în cont. Chiar dacă nu se identifică proprietarul, în momentul în care se identifică, i se plătesc banii. Deci se dă drum liber, încât aceste perdele să se realizeze. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.