4 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (547/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Iniţiatorii? Vă rog, domnule lider.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Grupul Partidului Naţional Liberal cere retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege, pentru o analiză suplimentară, având rezerve privind poziţionarea vizavi de principiul bicameralismului. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Supun propunerea la vot. Procedură.

Eugen Nicolicea Nu suntem de acord cu această chestiune pentru că, după cum ştiţi, singura obligaţie, în cazul în care se vorbeşte despre bicameralism, este că atunci când noi adoptăm o prevedere pentru care competenţa decizională ar fi aparţinut Senatului, să o trimitem înapoi - este vorba de art. 75 alin. (5) -, ceea ce nu este cazul. În cuprinsul legii s-au făcut doar corelări legislative şi anume, punerea în acord cu Constituţia, cu titlul legii şi cu vreo nouă articole din ea. Or aceste corelări nu pot să fie blocate de aşa-zisul bicameralism. Propun respingerea solicitării.

Petru Gabriel Vlase Procedură, domnul Voicu.

Mihai Alexandru Voicu Propunerea pe care domnul Victor Dobre a făcut-o este una prudentă, pentru că în jurisprudenţa Curţii Constituţionale sunt numeroase cazuri în care anumite legi au fost declarate neconstituţionale pe această încălcare a principiului bicameralismului, inclusiv în situaţii în care s-a considerat că există modificări fundamentale între două forme adoptate de cele două Camere ale Parlamentului. Şi, de aceea, nu e decât o propunere constructivă care, în opinia mea, nu face decât să ajute să nu existe probleme de constituţionalitate la această lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog, vot. 57 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă. Continuăm. Comisia? Comisia juridică. Doamna Cătăniciu.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 29 iunie 2015. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care precizează că Parlamentul va decide asupra iniţiativei legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ion Stelian, USR.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. USR este împotriva acestui proiect de lege, pentru că premisa de la care pleacă acest proiect este una greşită şi anume, aceea că au existat, în legislaturile anterioare, mulţi deputaţi care au uitat că deţin anumite societăţi comerciale şi, ca atare, din această cauză, nu au trecut în declaraţiile de interese această situaţie. Şi având în vedere că respectivele societăţi comerciale - unele dintre ele nici nu au avut activitate, au considerat iniţiatorii că este oportun să nu mai existe obligativitatea menţionării acelor societăţi comerciale ca atrăgând situaţia de incompatibilitate. Ideea este că avem obligaţia să ştim societăţile comerciale pe care le deţinem, să le cunoaştem, sau în care suntem preşedinţi, sau avem alte calităţi. Nu este o justificare aceea că am uitat de ele. Dacă avem zeci sau sute de astfel de societăţi şi le ţinem inactive, putem face o cerere la Registrul Comerţului şi ni se răspunde imediat ce calitate avem în acele societăţi. Aceasta a fost motivarea iniţială a legii. În Comisia juridică s-au propus foarte multe amendamente. Şi noi considerăm că într-adevăr se încalcă principiul bicameralismului, pentru că se deturnează propunerea iniţială, adoptată de Senat, într-o anumită formă, şi se adaugă o serie de amendamente care vizează toate incompatibilităţile referitoare la parlamentari, miniştri, prefecţi, aleşi locali, funcţionari, în sensul că se înlocuieşte sintagma "deţinerea unei funcţii" cu aceea de "exercitare a unei funcţii". Ca atare, poţi să deţii o anumită funcţie, de parlamentar să spunem, şi acest lucru ar fi incompatibil, actualmente, cu o altă funcţie. În propunerea nouă incompatibilitatea ar fi legată nu de o altă funcţie, ci de exercitarea unei alte funcţii. Această variantă nouă a legii ar putea ascunde situaţia în care cei care exercită acum funcţiile de parlamentari, sau de aleşi locali, sau alte asemenea, să îşi păstreze funcţiile iniţiale, dar să nu le exercite. Deci nu trebuie permisă o asemenea situaţie, pentru că o funcţie este incompatibilă cu o altă funcţie, indiferent că o exerciţi sau nu. Dacă eşti incompatibil cu deţinerea unei anumite funcţii...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion ... trebuie să fii incompatibil, indiferent dacă exerciţi sau nu funcţia respectivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Susţinerea colegului nostru este o susţinere interesantă, numai că pentru asta, a impune aceasta, e nevoie de modificarea Constituţiei. Ca atare, atâta timp cât în Constituţie avem această formulare, de exercitare a unor funcţii, noi nu putem să prevedem în lege altceva, pentru că, în conformitate cu prevederile constituţionale exprese, nu pot fi restrânse anumite drepturi ale persoanelor, numai că aşa vrem noi. Dacă Constituţia prevede expres care sunt situaţiile, deci atunci când avem nişte prevederi exprese în Constituţie, atunci noi nu putem deroga de la acele prevederi, printr-o lege. Ca atare, este o idee interesantă, la următoarea revizuire a Constituţiei e de luat în considerare şi această variantă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Sigur, suntem tentaţi să avem abordări puţin populiste şi, în egală măsură, să dăm dovadă în intervenţiile noastre şi în atitudinile noastre publice de foarte multă ipocrizie. Suntem la 27 de ani de la momentul la care am schimbat o orânduire, un sistem politic şi un tip de economie. Avem abordări liberale, suntem într-o economie de piaţă. Cu toate acestea, am păstrat anumite reminiscenţe bolşevice în comportamentul, şi în atitudinea, şi în discursul nostru public. Care este interesul statului? De a avea nişte parlamentari, de a avea nişte demnitari sau chiar funcţionari publici care să trăiască dintr-o leafă mizeră, care nu le asigură traiul nici de pe-o zi pe alta? De ce trebuie să fim noi mai catolici decât Papa? Uitaţi-vă la francezi, de exemplu. Un parlamentar poate să-şi exercite simultan calitatea de parlamentar, de membru al Guvernului şi de primar. Noi nu! Aici, într-adevăr, avem o problemă care pleacă de la Constituţie, pentru că, prin Constituţie, calitatea de parlamentar este compatibilă exclusiv cu cea de membru al Guvernului, dar aici amendamentul colegului Nicolicea se referă la altceva. Ar trebui să încurajăm şi să dăm posibilitatea parlamentarilor să exercite şi profesiile liberale. Avem o compatibilitate cu exercitarea, deşi trunchiată şi restrictivă, a calităţii de parlamentar cu cea de avocat. În mod normal - şi aici vă vorbeşte un om care chiar a trebuit în urmă cu o lună de zile, în urma notificării Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, care a făcut la rândul lui o adresă către ANI, să-şi vândă părţile sociale şi să se retragă din managementul unei societăţi profesionale a unei companii care se ocupă, după cum foarte bine ştiţi, cu reorganizările judiciare şi care este liderul pieţei, şi care în ultimii trei ani de zile a virat bugetului consolidat al statului peste 3 miliarde de euro, şi care este o societate - vorbesc de euro - de utilitate publică, pentru că dă o pâine la 27.000 de salariaţi, de români şi a trebuit, prin această interpretare restrictivă, după 22 de ani de activitate prodigioasă - permiteţi-mi această remarcă - să renunţ la o carieră, să renunţ la o companie de care m-am ataşat şi cu care m-am identificat, până la urmă, aproape identitar cu această firmă. De ce? De ce trebuie să fiu silit să câştig de 200 de ori mai puţin decât câştigam până în decembrie? Una este când aş fi mers cu Euro Insol sau/şi din calitatea de membru al unui consiliu de administraţie la o companie, la un SA sau de acţionar! Una este când aş fi mers pentru acea entitate, în care am un interes să fac trafic de influenţă, da, atunci să vină DNA-ul să mă ia! (Vociferări.) Dar altceva când, de o manieră onestă, de-o manieră cinstită, încerc, că până la urmă este un drept constituţional dreptul la muncă, dacă eu pot cu brio să fac faţă şi mandatului de parlamentar, şi mandatului de membru într-un CA sau de membru într-o AGA, sau într-o profesie liberală, de ce trebuie să venim, să intervenim? Pentru că ţinând într-o atare formă de iobăgie parlamentarul sau demnitarul statului...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat!

Remus-Adrian Borza ... îl vulnerabilizăm la corupţie! Nimeni nu poate să trăiască cu mai puţin de 1.000 de euro, cât avem noi acum! Aşa că eu îl încurajez pe domnul Nicolicea să aibă o abordare... şi noi, cu toţii, să terminăm cu aceste abordări...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, încheiaţi, domnule deputat!

Remus-Adrian Borza ... şi să încercăm o relaxare a acestor incompatibilităţi prevăzute de la art. 80 încolo din ... (Vociferări.) ... 161... Mulţumesc mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Da, domnule Gheorghe, vă rog. Domnul Olar Corneliu.

Corneliu Olar Vreau să-i dau o replică stimatului coleg. Eu aş vota dacă s-ar aplica legea retroactiv, ca noi, foştii primari, să putem fi şi primari, şi parlamentari; atunci sunt de acord. Numai că, nu ne-a obligat nimeni nici să candidăm, nici să renunţăm la alte funcţii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Apropo de "compatibili" şi "incompatibili" cu Parlamentul României. S-a amintit aici de Franţa, unde poţi cumula funcţia de parlamentar cu alte funcţii reprezentative. Un extraordinar om de succes în materie de reorganizări, ceea ce mi se pare esenţial - reorganizarea, că reorganizarea este ceva asemănător cu profesia mea, reanimarea, a ridicat problema compatibilităţii unor structuri realmente necesare pentru ţara aceasta, cu reprezentarea în Parlament. Şi, după părerea mea, la frumuseţe trebuie să ajungă cei potenţi, nu cei impotenţi. Deci din acest punct de vedere, l-aş susţine. Dar aş vrea să amintesc despre altceva, despre Republica Populară Chineză, unde în Parlamentul ei este un număr de peste 100 de parlamentari care sunt miliardari în euro. În Republica Populară Comunistă Chineză! Dar cuvântul l-am luat nu din această cauză, ci datorită ipocrizei extraordinare a colegilor mei de la salvamar sau salvaţi ceva, nu mai ştiu ce! Pentru că, dacă există ceva care mă îngrijorează, nu este cumulul economic, ci faptul că în sânul nostru sunt reprezentanţi ai unui miliardar care ... multimiliardar... care a sacrificat 500 de milioane ... (Aplauze.) Mă bucur că "babuinii" României se manifestă în pomul Parlamentului! Deci există agentură străină care poate să cumuleze această filieră antiromânească cu reprezentarea în Parlamentul României, ceea ce e mai mult decât ban, este otravă băgată în inima poporului român. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu. Am spus domnul Moşteanu, dar nu se aude, de aceea... (Vociferări.) Nu-i vina mea, domnule Moşteanu!

Liviu-Ionuţ Moşteanu Domnule Rădulescu, bine aţi revenit! Voiam să-i spun colegului nostru de la ALDE, domnul Borza, că salariul mediu net pe economie e în jur de 2.100 de lei, deci românii trăiesc cu mult mai puţin de 1.000 de euro pe lună, domnule Borza, şi se descurcă. Se descurcă! Haideţi să ne uităm cum trăiesc românii şi după aceea să vorbim!

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ. Domnule Stanciu, aţi avut doi vorbitori de la grup! Domnul Stelian şi cu domnul Moşteanu.

Corneliu Bichineţ Nu, românii se descurcă foarte greu şi cu 2.100 de lei, cât aţi spus dumneavoastră, dar greu tare de tot! De asemenea, am văzut că pot coexista constructorul Borza cu lichidatorul Borza, în acelaşi timp. De asemenea, ilustrul coleg Bacalbaşa, care îmi este simpatic, de altfel, îmi pomeneşte numele foarte des, a demonstrat că poate fi în acelaşi timp şi doctor, şi pacient. (Aplauze.) Aşa că, eu vă rog să reveniţi asupra chestiunilor acestea restrictive şi parlamentarii români să nu mai fie vânaţi... Vânaţi am spus! Au fost săptămâna trecută câţiva colegi din Italia şi spunea domnul Borza, care e preşedintele Comisiei pentru mediu, domnia s-a ocupat, că un parlamentar de acolo primeşte 7-8.000 de euro pe lună. Să-i fie ruşine! Nu parlamentarii sug sângele poporului, nu parlamentarii sunt cei mai corupţi oameni din ţara aceasta! Vedeţi în alte zone! Şi nu-i mai stigmatizaţi pe cei care, într-o formă sau alta, au fost aleşi de oameni! Mai ocupaţi-vă şi de cei numiţi, care nu fac altceva decât să-i hăituiască pe toţi cei care mai fac ceva prin judeţele lor! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Sistăm aici dezbaterile. Iniţiativa merge la votul final.