24 mai 2017 – Numiri:

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu sesizările Birourilor permanente reunite, precum şi cu prevederile Legii nr. 160/2012, Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat s-au întrunit pentru a analiza, pe de o parte, lista candidaţilor şi CV-urile acestora, care vă sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul raport. De asemenea, au fost analizate şi puse în discuţie toate aspectele legale privind mandatul acestora. În urma analizei, conform art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33 privind organizarea ANRE, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160 din 2012, durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani. Legea impune existenţa unui decalaj de jumătate de mandat între numirea a trei membri ai Consiliului, respectiv a unui vicepreşedinte şi doi membri, şi ceilalţi membri ai Comitetului de reglementare ANRE. Mandatul anterior al celor trei membri numiţi pentru 2,5 ani, doi ani jumătate, a început la 23 octombrie 2012. Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului următoarea hotărâre a Parlamentului României. Articol unic. - Se numesc, până la data de 23 aprilie 2020, pe locurile devenite vacante în data de 23 aprilie 2015, prin încetarea mandatului, început la 23 octombrie 2012, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2012, un vicepreşedinte şi doi membri ai Comitetului de reglementare al ANRE, după cum urmează:

Eugen Nicolicea Raport comun privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de numire a candidaţilor în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente Prin adresa din 22 martie 2017, Grupurile parlamentare ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din Senat şi Camera Deputaţilor au înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propunerea nominală a domnului Daniel Barbu, pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. Prin adresa cu nr. 2/4552 din 8 mai 2017, Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Senat şi Camera Deputaţilor au înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propunerea nominală a doamnei Maria Krause pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, mandatul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente pe o durată de 8 ani poate fi reînnoit o singură dată. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este numit de Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţă comună. În conformitate cu dispoziţiile legate, cele două Comisii juridice au fost sesizate de Birourile permanente, la recomandarea grupurilor parlamentare, cu propunerile nominale mai sus-amintite. În urma punctelor de vedere formulate, membrii celor două Comisii juridice, prezenţi în şedinţă comună, au analizat actele depuse de candidaţi şi au constatat, cu unanimitate de voturi, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 208/2015 pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, urmând ca plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului să numească, prin hotărâre, candidatul care va ocupa funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. Se ataşează CV-urile candidaţilor propuşi, iar proiectul de hotărâre este prezentat în anexă. Hotărâre privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente În temeiul prevederilor art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic. - Se numeşte pentru o perioadă de 8 ani domnul sau doamna... în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de astăzi.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Dragi colege, USR caută şi propune întotdeauna cei mai buni specialişti, profesionişti pentru a ocupa poziţiile care îi revin ca partid parlamentar. Experta Maria Krause are o experienţă electorală de peste 12 ani în observarea alegerilor în ţară şi în străinătate. A participat la misiuni de observare a alegerilor ale Oficiului OSCE pentru instituţii democratice şi drepturile omului în Kârgzstan, Kazahstan, Macedonia, Serbia, Moldova, Letonia, Bulgaria şi Ucraina şi la misiuni organizate de Carter Centre în Nepal, Mozambic şi Guyana. În România a făcut parte în 2014 dintre coordonatorii proiectelor organizate de Expert Forum pentru observarea alegerilor europarlamentare şi de Centrul pentru Resurse Civice pentru observarea alegerilor prezidenţiale, iar în 2016 a participat ca expert electoral voluntar la campania de observare independentă a alegerilor "Fiecare vot". În prezent, Maria Krause face parte din Misiunea OSCE de observare a alegerilor în Albania. Maria Krause are o reputaţie ireproşabilă în domeniul electoral şi este un partener de dialog şi de încredere pentru experţii şi instituţiile din domeniu, precum şi pentru societatea civilă. Maria Krause aduce un plus de imagine şi de credibilitate Autorităţii Electorale Permanente, care a fost implicată recent în dosare de corupţie şi este în atenţia mass-mediei şi a cetăţenilor. Subliniez lipsa de afiliere politică de orice fel a doamnei Maria Krause, în prezent sau în trecut, spre deosebire de contracandidatul ei a cărui apartenenţă la formaţiuni politice este bine cunoscută. Domnul Daniel Barbu ilustrează opusul doamnei Maria Krause, fiind un personaj controversat, contestat şi care nu are aceleaşi premise. Domnul Barbu pierde competiţia cu doamna Krause la oricare dintre aceste criterii, iar CV-urile celor doi vorbesc de la sine. Maria Krause este o profesionistă în domeniul electoral, cu experienţă naţională şi internaţională, cu un know-how valoros, un specialist de care Autoritatea Electorală Permanentă are mare nevoie. Vă rog, dragi colegi, haideţi să respectăm legea, să votăm pentru competenţă şi independenţă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României În baza hotărârii Birourilor permanente reunite, Comisiile reunite pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru buget, finanţe, bănci din Camera Deputaţilor s-au întrunit în şedinţă comună în data de 15 mai 2017 şi au procedat la audierea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României, loc devenit vacant prin demisia domnului Bogdan Olteanu din această funcţie. Unicul candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator, propus de Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Senat şi Camera Deputaţilor, a fost domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu. Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 312/2004, precum şi la audierea candidatului, care a făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor sale profesionale şi a răspuns întrebărilor adresate de către membrii celor două comisii. În urma audierilor, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, 31 de voturi "pentru" şi 3 voturi "împotrivă", să propună plenului Parlamentului numirea domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pentru perioada rămasă a mandatului de 5 ani, început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. Vă mulţumesc.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile reunite pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisia economică, industrii şi servicii din Senatul României, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor au analizat în şedinţă comună, având în vedere hotărârile Birourilor permanente reunite din data de 9 mai 2017 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurări-reasigurări al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe postul rămas vacant, ca urmare a demisiei domnului Marius Vorniceanu. Comisiile reunite s-au întrunit în şedinţă comună la data de 15 mai 2017 şi au procedat la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte în sectorul asigurărilor şi reasigurărilor. Pentru ocuparea funcţiei mai sus-menţionate şi-au depus candidaturile următoarele persoane: domnul Florin Bolchiş, domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu, domnul Paul Mitroi, domnul Marian Răducu Petrescu şi domnul Călin Mihai Rangu. În data de 15 mai 2017, domnul Florin Bolchiş le-a transmis membrilor celor patru comisii cererea de retragere a candidaturii sale. De asemenea, în timpul şedinţei, domnul Paul Mitroi şi domnul Călin Mihai Rangu şi-au retras candidaturile pentru ocuparea funcţiei menţionate mai sus. Candidaţii rămaşi au fost audiaţi şi au făcut o prezentare a activităţii şi competenţei lor profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii. În urma dezbaterii, membrii celor patru comisii au supus la vot cele două candidaturi. Candidatura domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu a fost avizată favorabil. Candidatura domnului Marian Răducu Petrescu a fost avizată negativ. Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi în urma audierii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Parlamentului numirea domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în funcţia de vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor şi reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013. De asemenea, o să prezint foarte pe scurt. Hotărâre privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 12 lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic. - Se numeşte domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în funcţia de vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie. Vă mulţumesc.

Georgian Pop Mulţumesc. Începem cu lista deputaţilor membri ai Guvernului României. Graţiela Gavrilescu Ana Birchall, prezentă. Toma Petcu Viorel Ştefan

Cristian Ghinea Nu e.

Georgian Pop Lia-Olguţa Vasilescu, prezentă. Răzvan Cuc

Cristian Ghinea Nu e.

Georgian Pop Gabriel Petrea, prezent.

Cristian Ghinea Graţiela Gavrilescu a venit.

Georgian Pop Mircea Titus Dobre

Cristian Ghinea Nu e.

Georgian Pop Rovana Plumb Tudose Mihai, prezent. Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă Achiţei Vasile-Cristian prezent Adnagi Slavoliub Alexe Costel Ambrus Izabella-Agnes

Cristian Ghinea Nu e.

Georgian Pop Anastase Roberta Alma prezentă Andrei Alexandru-Ioan Andronache Gabriel prezent Andruşcă Dănuţ Antal István-János Anton Anton prezent Apjok Norbert Ardelean Ben-Oni Avram Constantin Axinte Vasile

Vasile Axinte Prezent.

Georgian Pop Prezent. Babuş Radu prezent Badea Leonardo prezent

Slavoliub Adnagi Adnagi, ai spus? Nu s-a auzit.

Cristian Ghinea Prezent, Adnagi.

Georgian Pop Avram, da.

Slavoliub Adnagi Al treilea trebuie să fiu. Uite, aici.

Georgian Pop Adnagi, prezent.

Slavoliub Adnagi Nu se aude.

Constantin Avram Sunt prezent.

Georgian Pop Da, da, te-am trecut. Avram, prezent. Balan Ioan prezent Balint Liviu-Ioan prezent Banias Mircea Marius Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru Bălănescu Alexandru

Alexandru Bălănescu Prezent.

Georgian Pop Prezent. Bănicioiu Nicolae prezent Bârlădeanu Dragoş-Petruţ

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Prezent.

Georgian Pop Prezent. Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor Benedek Zacharie Benga Tudor-Vlad Benkő Erika Bica Dănuţ Bichineţ Corneliu Birchall Ana a votat. Prezentă. Biró Rozália-Ibolya Biro Zsolt-Istvan Bîzgan-Gayral Oana-Mioara

Cristian Ghinea Prezentă.

Georgian Pop Prezentă. Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae

Cristian Ghinea Prezent.

Georgian Pop Bodea Marius

Cristian Ghinea Prezent.

Georgian Pop Bogaciu Alexandra-Corina prezent Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent Bontea Vlad

Vlad Bontea Aici.

Georgian Pop Prezent. Boroianu Aurel-Robert Borza Remus-Adrian prezent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin

Cristian Ghinea Este.

Georgian Pop Prezent. Bozianu Nicoleta-Cătălina

Georgian Pop Da. Da. Bran Ioana (Discuţii în sală.) Antal István, prezent. Domnul Antal István (din sală): Eu sunt.

Georgian Pop Bran Ioana prezentă Bucura-Oprescu Simona prezentă Budăi Marius-Constantin prezent Buican Cristian Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Din sală : Vezi că iau şi eu buletinul, că plec.

Georgian Pop Perfect. Bumb Sorin-Ioan Burciu Cristina Calista Mara-Daniela

Cristian Ghinea Este.

Georgian Pop Calotă Florică (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Tu eşti la Senat, nu eşti aici. Din sală : Păi, nu s-a terminat încă? (Discuţii în sală.)

Georgian Pop Votează şi vorbeşte cu secretarul de la Senat să te treacă direct pe listă. Calotă Florică Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe Căruceru Aida-Cristina Cătăniciu Steluţa-Gustica Cherecheş Florica Cherecheş Viorica Căruceru Aida, prezent. Chichirău Cosette-Paula nu e Chiriac Viorel prezent Chiriţă Dumitru prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor nu e Cîmpeanu Sorin Mihai Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela prezentă Cocoş Vasile prezent Codreanu Constantin prezent Coliu Doru-Petrişor prezent Constantin Daniel Cosma Andreea prezentă Coste Marina-Adelina Cozmanciuc Corneliu-Mugurel Cristache Cătălin prezent Csép Éva-Andrea prezentă Csokany Petronela-Mihaela Csoma Botond Cuc Alexandru-Răzvan nu e Cucşa Marian-Gheorghe ALDE, nu e Culeafă Mihai Cupă Ion Cupşa Ioan Dan Nicuşor Daniel prezent Dehelean Silviu prezent

Laurenţiu-Dan Leoreanu Am votat. Spune-i să facă semn că am fost prezent. Leoreanu.

Georgian Pop Dinu Cristina-Elena Dîrzu Ioan prezent Dinu Cristina, prezentă. Dobre Mircea-Titus Dobre Victor Paul prezent, a votat Dobrică Ionela Viorela Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent Dobrovie Matei-Adrian Dohotaru Adrian-Octavian prezent Dragnea Nicolae-Liviu Drăghici Mircea-Gheorghe prezent Drulă Cătălin

Cristian Ghinea Nu e.

Georgian Pop Dumitrache Ileana Cristina prezentă Dunava Costel Neculai Durbacă Eugen

Octavian Petric Petric.

Vasile-Daniel Suciu Şi Suciu, mersi.

Georgian Pop Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István prezent Farago Petru prezent Fădor Angelica Firczak Iulius Marian prezent Florea Damian prezent Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel

Costel Neculai Dunava Dunava, prezent.

Georgian Pop Cine?

Costel Neculai Dunava Dunava Costel, prezent.

Georgian Pop Dunava Costel, prezent. Din sală : Şi Floroiu e aici!

Georgian Pop Floroiu Ionel prezent Furic Iarco prezent Furtună Mirela prezentă Ganţ Ovidiu Victor Gavrilă Camelia Gavrilescu Graţiela Leocadia prezentă, a votat Gavriliţă Bianca-Miruna Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel l-am văzut, prezent Gheorghe Tinel prezent, a votat Gheorghiu Bogdan

Luminiţa-Maria Jivan Jivan, am votat şi eu, la deputaţi.

Georgian Pop Cine?

Luminiţa-Maria Jivan Jivan.

Georgian Pop Jivan?

Luminiţa-Maria Jivan Da.

Georgian Pop Ghera Giureci-Slobodan Ghilea Găvrilă Ghinea Cristian prezent Giugea Nicolae Goga Octavian Grosaru Andi-Gabriel prezent Gudu Vasile Halici Nicuşor

Steluţa-Gustica Cătăniciu Cătăniciu, prezent.

Georgian Pop Cătăniciu, da. Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu Holban Georgeta-Carmen prezentă Huncă Mihaela prezentă Huţucă Bogdan-Iulian Iacomi Iulian Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein prezent Iftimie Neculai Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin Intotero Natalia-Elena prezentă Ion Stelian-Cristian prezent Ionescu George Ioniţă Antoneta Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă Jivan Luminiţa-Maria prezentă Kelemen Hunor Korodi Attila Kulcsár-Terza József-György Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent Longher Victoria Lovin Dumitru Lungu Tudoriţa Lupaşcu Costel Lupescu Dumitru Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint Manole Petre-Florin prezent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent

Dumitru Lovin Lovin, prezent.

Georgian Pop Lovin... Vă trecem la sfârşit, Lovin. Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei prezent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia prezentă Mihalescul Dumitru Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, a votat Mînzatu Roxana prezentă Moagher Laura-Mihaela (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Poftim?

Victoria Longher Longher, sunt prezentă.

Cristian Ghinea Lasă că o trec eu. (Discuţii în sală.)

Georgian Pop Poftim? Cine?

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Moagher.

Georgian Pop Moagher, da, prezent. Mocanu Adrian Mocioalcă Ion Mohaci Mihai Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent Movilă Petru Munteanu Ioan prezent Muşoiu Ştefan prezent

Silviu Vexler Mă treci şi pe mine, te rog? Vexler.

Cristian Ghinea Da.

Georgian Pop Nasra Gabriel-Horia Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae Neaţă Eugen Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin prezent Nicolae Andrei Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu Olar Corneliu Olteanu Daniel Oprea Dumitru prezent Oprişcan Mihai Doru prezent Oros Nechita-Adrian Oteşanu Daniela Palăr Ionel Pambuccian Varujan Pană Adriana-Doina prezentă, am văzut-o eu Paraschiv Rodica Paşcan Emil-Marius prezent Pau Radu-Adrian prezent Din sală : M-ai trecut prezent?

Georgian Pop Da, da.

Georgian Pop Nu, că suntem de la Cameră.

Georgian Pop Votaţi şi... să vă pună secretarul. Păle Dănuţ prezent Petcu Toma-Florin Petrea Gabriel prezent, a votat Petreţchi Nicolae-Miroslav Petric Octavian prezent, a votat Peţa Eliza-Mădălina prezentă Pirtea Marilen-Gabriel Pistru-Popa Eusebiu-Manea Pleşoianu Liviu Ioan Adrian prezent Plumb Rovana Ponta Victor-Viorel prezent Pop Andrei Pop Georgian prezent Pop Rareş-Tudor prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin prezent Popa Ştefan-Ovidiu prezent Popescu Mariana-Venera prezentă Popescu Nicolae-Daniel De la voi. Nu e. Popescu Pavel Popescu Virgil-Daniel prezent Preda Cezar-Florin prezent, a votat Predoiu Marian-Cătălin prezent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu

Cristian Ghinea Nu e, nu e.

Georgian Pop E?! Prişcă Răzvan Sorin Prună Cristina-Mădălina

Cristian Ghinea Prişcă este, a votat la mine.

Georgian Pop Prişcă, prezent. Prună Cristina, prezent. Radu Anişoara Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru Răcuci Claudiu-Vasile Rădulescu Alexandru

Florin-Claudiu Roman Roman, am votat.

Georgian Pop Cine?

Cristian Ghinea Roman Florin, a votat.

Georgian Pop Rădulescu Cătălin-Marian prezent Rădulescu Dan-Răzvan Răduţ Violeta prezent prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent

Alexandru Rădulescu Rădulescu Alexandru, prezent.

Georgian Pop Rădulescu Alexandru, prezent. Roman Florin-Claudiu Roman Ioan Sorin prezent Romanescu Cristinel prezent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru

Anişoara Radu Radu Anişoara aţi strigat?

Georgian Pop Da. (Discuţii în sală.) Radu Anişoara, prezentă. Rotaru Răzvan-Ilie Săftoiu Ana Adriana prezentă Sămărtinean Cornel-Mircea Schelean-Şomfelean Valeria-Diana Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian prezent, a votat Spânu Ion prezent Stamatian Vasile-Florin Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Maria Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent, a votat Surgent Marius-Gheorghe Szabó Ödön Şarapatin Elvira

Cristian Ghinea A votat la început.

Georgian Pop Şerban Ciprian-Constantin Şimon Gheorghe prezent Şişcu George

Cristian Ghinea Nu e, aici am greşit.

Georgian Pop Şotcan Theodora prezentă Şova Lucian Şovăială Constantin Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion Ştefan Viorel Ştirbu Gigel-Sorinel prezent Tabugan Ion Din sală : Şova e prezent, uite-l, l-ai văzut, nu?

Georgian Pop Da. Şova Lucian, prezent. Tabugan Ion Tănăsescu Alina-Elena prezentă Terea Ioan Tîlvăr Angel prezent Todor Adrian Todoran Adrian-Mihăiţă Toma Ilie Todoran, prezent. Toma Ilie prezent Tomac Eugen Tripa Florin-Dan Truşcă Constantin Tudor Beatrice prezentă Tudose Mihai prezent, a votat Turcan Raluca Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion

Cristian Ghinea Ungureanu nu e.

Georgian Pop Nu e?! Varga Glad-Aurel prezent Varga Vasile prezent Vasile Daniel Vasilescu Lia-Olguţa prezentă, a votat Vasilică Radu Costin este, prezent Vass Levente prezent Văcaru Alin Vasile prezent Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu prezent, a votat Vişan George-Gabriel Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia prezentă Voicu Mihai Alexandru prezent Vosganian Varujan prezent Weber Mihai prezent Zainea Cornel prezent Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent

Loránd-Bálint Magyar Nu am fost înăuntru. Magyar Loránd-Bálint.

Georgian Pop Cum?

Loránd-Bálint Magyar Magyar Loránd.

Georgian Pop Magyar Loránd, prezent. (Discuţii la prezidiu şi în sală.)

Petru Gabriel Vlase Membrii Birourilor permanente, de la Cameră şi de la Senat - la sala Biroului permanent de la Cameră, pentru numărarea voturilor. PAUZĂ

Georgian Pop Mulţumesc, domnule preşedinte. Proces-verbal Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine, de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi au constatat următoarele: Numărul total al deputaţilor şi senatorilor - 465; Numărul deputaţilor şi senatorilor prezenţi - 320; Numărul total de voturi exprimate - 311; Numărul de voturi anulate - 0; Numărul total de voturi valabil exprimate - 311. Din verificarea şi numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: 1. Domnul Soreaţă Henorel Florin, vicepreşedinte: 2. Domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard, membru: 3. Domnul Atanasiu Teodor, membru: Având în vedere faptul că din totalul de 465 de parlamentari au fost prezenţi 320, din care au votat "pentru" 265 pentru domnul Soreaţă, 262 pentru domnul Angelescu, 257 pentru domnul Atanasiu, Birourile permanente au constatat că toţi candidaţii au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcţiile pentru care au fost propuşi. Proces-verbal Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra candidaţilor propuşi pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, au constatat următoarele: Numărul total al deputaţilor şi senatorilor - 465; Numărul deputaţilor şi senatorilor prezenţi - 320; Numărul total de voturi exprimate - 313; Numărul de voturi anulate - 9; Numărul total de voturi valabil exprimate - 304; Din verificarea şi numărarea voturilor, rezultă următoarele: 1. Domnul Barbu Daniel-Constantin: 2. Doamna Krause Maria: Având în vedere faptul că din totalul de 465 de parlamentari au fost prezenţi 320, din care au votat "pentru" 241 pentru domnul Barbu, 58 pentru doamna Krause, Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea domnului Barbu Daniel-Constantin în calitatea de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru un mandat de opt ani. Proces-verbal Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputaţi şi senatori asupra candidatului propus pentru a fi numit membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României şi au constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 320, din care 275 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014. Proces-verbal Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea unui vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, au constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 320, din care 307 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară numirii domnului Coca Constantinescu Gheorghe-Cornel în funcţia de vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013. Vă mulţumesc.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, domnule preşedinte. În ceea ce priveşte votul pentru preşedinţia AEP, USR a votat astăzi competenţa şi independenţa, conform legilor în vigoare, pe care se pare că doar 58 de parlamentari le respectă. Este clar că doar implementarea cotelor de gen poate aduce şi femeile competente în poziţiile pe care deja le merită. Vă rog, dragi colegi şi colege, să vă amintiţi de votul dumneavoastră de astăzi şi să nu ne aduceţi argumentul fals al competenţei, indiferent de gen, când vom discuta proiectele de cote de gen. Pentru că astăzi a fost clar că aţi îndeplinit o simplă formalitate şi aţi ales în interesul partidului, şi nu al oamenilor. Mulţumim.