28 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles (PL-x 28/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. Comisia pentru industrii, domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un acord deosebit de important. Şi îl rog şi pe domnul prim-ministru Tudose să urmărească un pic cu atenţie, pentru că vorbim despre Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect. Un proiect care reglementează şi ratifică acest Acord de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. Un acord care defineşte principiile şi obiectivele dialogului Uniunii Europene - Cuba, urmărindu-se îmbunătăţirea dialogului politic, a cooperării şi dezvoltarea unor acţiuni comune în sferă multilaterală. Acordul este conceput pe 3 piloni: dialog politic, cooperare şi, totodată, o cooperare în dezvoltarea unor acţiuni comune în privinţa politicilor sectoriale, a comerţului şi a cooperării comerciale. În urma analizei, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii propun plenului adoptarea proiectului de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Principiile şi obiectivele Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Cuba au la bază 3 piloni: dialogul politic, cooperarea şi dialogul privind politicile sectoriale, comerţul şi cooperarea comercială. PNL va vota pentru ratificarea acestui acord, pentru că se deschid noi oportunităţi ale schimburilor comerciale între România, ca stat membru al Uniunii Europene, şi Republica Cuba. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara Prună.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, La finalul lui 2016 a fost încheiat acest Acord istoric de dialog şi cooperare cu Republica Cuba. Este un prim pas de normalizare a relaţiilor dintre cele două părţi. Să nu uităm că Uniunea Europeană este principalul exportator în Republica Cuba. Să nu uităm că o treime din turiştii care se duc anual în Cuba sunt din Uniunea Europeană. Şi să nu uităm şi că Uniunea Europeană este principalul investitor în Cuba. Acum, în ceea ce priveşte România, acest acord este o urmare firească şi va fi de bun augur pentru întărirea relaţiilor comerciale dintre România şi Cuba, şi mai ales o oportunitate pentru mediul de afaceri românesc, să meargă în Cuba şi să dezvolte relaţii comerciale cu partenerii cubanezi. Totodată, la finalul lui 2016, aşa cum vă spuneam, Uniunea Europeană a ratificat acest acord. În 2017, Parlamentul European l-a validat, iar astăzi, în 2018, este, iată, rândul nostru să ratificăm acest acord şi să confirmăm apartenenţa la Uniunea Europeană. USR va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vîrză.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. Acordul defineşte principiile şi obiectivele dialogului Uniunea Europeană - Cuba, urmărindu-se îmbunătăţirea dialogului politic, a cooperării şi dezvoltării unor acţiuni comune în sferă multilaterală. Acordul este conceput pe 3 piloni: dialogul politic, cooperarea şi dialogul privind politicile sectoriale, comerţul şi cooperarea comercială. În zona dialogului politic, dispoziţiile relevante acoperă mai multe domenii de politică, inclusiv drepturile omului, armele de calibru mic şi armamentul uşor, dezarmarea şi neproliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul, infracţiunile grave de interes internaţional, măsurile coercitive unilaterale, combaterea producţiei, traficului şi consumului de droguri ilicite, combaterea discriminării rasiale, xenofobiei şi a intoleranţei asociate acestora. Dispoziţiile din zona cooperării şi dialogului privind politicile sectoriale acoperă diverse domenii de cooperare viitoare, referindu-se la aspecte politice şi juridice, aspecte sociale, de mediu, economice şi de cooperare, inclusiv la nivel subnaţional. Zona comerţului şi cooperării comerciale codifică baza convenţională pentru schimburile comerciale Uniunea Europeană - Cuba, incluzând dispoziţii privind reglementările vamale, comerţul sustenabil şi investiţiile, facilitarea comerţului şi cooperarea în domenii precum barierele tehnice în calea comerţului şi standardele de comerţ. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Fără amendamente. Legea merge la votul final.