19 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 697/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Comisia? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în sensul adoptării hotărârilor de modificare a contractului de societate cu votul majorităţii participanţilor, prin derogare de la prevederile art. 1910 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin contract nu se prevede altfel. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.