13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 338/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Comisia. Domnul preşedinte general, Iulian Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege cu care a fost sesizată cu dezbaterea în fond Comisia pentru industrii şi servicii. Senatul a adoptat proiectul. Consiliul Legislativ l-a avizat favorabil. Proiectul, în special, se adresează operatorilor, în sensul de a reglementa modalitatea de extindere şi de racordare a consumatorilor, dar nu numai, încercând să reglementeze totodată şi prevederi punctuale privind piaţa gazelor naturale, centralizată, transparentă şi nediscriminatorie. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului adoptarea, cu amendamente admise.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dezbateri. Domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege, PL-x 338/2018, este extraordinar de important pentru toată administraţia locală, deoarece din 2012 nu s-a mai înfiinţat nicio distribuţie de gaze în România. Procedurile sunt destul de greoaie, pentru că ministerul de resort are alte probleme şi de multe ori nu este interesat de problemele locale. Mai mult, caietul de sarcini trebuia aprobat, prin hotărâre de Guvern. Deci nu se puteau concesiona, şi, din cauza acestor piedici, de şase ani nicio distribuţie nouă de gaz nu s-a mai înfiinţat în România. Prin acest proiect - şi mă refer la art. 104 -, unităţile administrativ-teritoriale pot înfiinţa serviciul public de distribuţie de gaz şi - foarte important - pot concesiona acest serviciu către operatorii care sunt autorizaţi. Mai mult, nici măcar caietul de sarcini nu putea fi elaborat până acum, pentru că nu era considerat serviciu de utilitate publică, iar Curtea de Conturi putea să amendeze orice administraţie publică locală care îşi făcea un caiet de sarcini pentru a introduce gazul. Eu cred că toţi colegii vor fi de acord că trebuie urgentată aplicarea acestei legi. De aceea s-a şi dat un termen de 60 de zile ministerului de resort, să scoată un formular-cadru de contract şi caietul de sarcini-cadru, astfel încât să fie o legislaţie unitară, aplicabilă pentru toate administraţiile publice locale, şi în cel mai scurt timp să poată fi concesionat acest serviciu. Mi se pare corect ca distribuţia de gaz să aducă bunăstare localităţilor şi să atragă investitorii în ele. Vreau să le mulţumesc de pe acum tuturor celor care vor vota acest proiect, pentru că este deosebit de important şi cred că este prima dată când se face o descentralizare, de la Ministerul Energiei către administraţia publică locală. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara Prună.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Acest proiect are, într-adevăr, măsuri bune, şi anume descentralizarea extinderii şi racordării la reţeaua de gaze. Însă nu putem noi, USR, să trecem cu vederea faptul că acest proiect de lege conţine şi măsuri nocive. În primul rând, aş vrea să subliniez faptul că, în proiectul acesta de modificare a Legii nr. 123/2012, practic, dumneavoastră aţi reluat amendamentele care iniţial erau în O.U.G. nr. 64, care priveşte liberalizarea pieţei gazelor. Iar O.U.G. nr. 64 am convenit că îl vom trece în forma iniţială, pentru că există o procedură de infringement care este în curs şi care a fost suspendată, şi atunci aţi reluat amendamentele aici, în acest proiect de lege, şi aţi stabilit obligaţia ca toţi participanţii la piaţa de gaze să tranzacţioneze o cotă de 50% pe piaţa centralizată. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 prevedea 30%. Cum aţi venit cu acest procent, de unde l-aţi luat, încă nu este foarte clar?! Iar apoi, şi mai supărător este că ANRE poate mări acest procent în mod discreţionar, în urma unei analize, cert, însă nu ştim care sunt considerentele care ar sta la baza măririi acestui procent şi ne putem trezi că anul viitor ANRE poate mări acest procent la 100% şi să ne trezim că dezechilibrăm piaţa. Vă aduc aminte că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 a intrat în vigoare anul trecut şi că, având această obligativitate, de 30%, s-a ajuns ca pe piaţa centralizată să se tranzacţioneze până la 70%. Deci nu are nicio logică să mărim acest procent la 50%. Şi poate cel mai nociv amendament este faptul că luaţi măsuri împotriva consumatorului român, pe care îl ţineţi blocat în trecut. Într-o epocă în care facem comandă folosind telefonul şi ne primim mâncarea acasă de la orice restaurant, într-o jumătate de oră, practic dumneavoastră, ceea ce faceţi, este că facilitaţi în continuare ca contoarele, pe care le avem fiecare acasă, să fie citite de persoane care vin şi ne bat la uşă. În Europa, lucrul acesta nu se mai întâmplă. Foarte multe ţări au implementat contoarele inteligente, iar dumneavoastră, în proiectul acesta de lege, prorogaţi implementarea contoarelor inteligente, până în 2028. Mai întâi aţi spus "până în 2032", apoi v-aţi răzgândit. Ce înseamnă, de fapt, contoarele inteligente? Înseamnă eficienţă energetică mai mare, înseamnă facturi mai mici la energie. Vă aduc aminte că, iniţial, ANRE spusese că 80% dintre consumatori ar fi trebuit să aibă în casele lor un contor inteligent până în anul 2020, iar apoi v-aţi dat seama subit că acest lucru nu poate fi susţinut economic şi nu poate fi realizat fizic. De ce ne-am dat seama că în 2018 nu poate fi susţinut economic şi realizat fizic, nu ştiu lucrul acesta?! Şi aceasta, în timp ce - dacă vă uitaţi la statisticile Eurostat, de acum două săptămâni - veţi vedea că, consumatorului român i s-a mărit factura la energie cu 7,2%, în timp ce media europeană a scăzut cu 0,2%, iar noi am decis ieri, în comisie - majoritatea a decis ieri, în comisie - să nu implementăm aceste contoare inteligente, iar răspunsul ANRE a fost unul total nesatisfăcător. Pentru că totuşi există aceste măsuri bune în proiectul acesta de lege, USR se va abţine, însă atragem atenţia că trebuie să vă uitaţi şi la consumator şi să nu mai luaţi măsuri care să le mărească factura. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bende.

Sándor Bende Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Acest proiect legislativ poate că are lipsuri. Aşa cum a spus şi colega mea dinainte, ar putea să fie mai bine lucrat, mai bine prezentat în faţa dumneavoastră, dar, totuşi, să nu uităm un lucru: pentru ca să avem cât mai multe contoare inteligente, în primul şi în primul rând, avem nevoie de mulţi consumatori. În ultimii 12 ani, reţelele de distribuţie a gazelor naturale au rămas la acelaşi nivel unde au fost acum 20 de ani, investiţii nu s-au făcut. Nu s-au făcut pentru că - aşa se pare - ministerele nu au coordonat, nu au gestionat foarte bine acest lucru. Mă bucur foarte mult că avem, în sfârşit, un proiect legislativ în faţa dumneavoastră, prin care delegăm autorităţile locale, le dăm putere autorităţilor locale, să decidă asupra investiţiilor în reţelele de gaze naturale. Îi felicit pe colegii din Comisia pentru industrii, indiferent de partidul politic, care au lucrat foarte mult la acest proiect legislativ şi am speranţa că astăzi veţi vota ca localităţile să aibă reţele de gaze naturale cât mai multe, în următorul timp. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Iancu. Domnule Bumb, aţi vorbit!

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, însă, ştiţi, se spune că există o categorie specială de surzi, cei care aud doar ceea ce spun ei. Şi pentru că trăim un moment de ipocrizie maximă, adică trăim momentul în care cei care au susţinut Ordonanţa nr. 64, care era menită să elimine barierele la export şi care, în fapt, a introdus liberalizarea accelerată cu patru ani mai repede decât termenul prevăzut de lege privind preţul gazelor naturale în România, şi în urma acelui demers, prin ordonanţă de urgenţă, impus şi creat prin presiune extremă, la nivelul Bruxelles-ului, România, de la 1 aprilie 2017, graţie Ordonanţei nr. 64, introdusă de Guvernul Cioloş, a înregistrat o creştere a preţului la gaze naturale de 56%, într-un singur an, fără precedent pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Fără precedent! Acest lucru s-a întâmplat, deşi am atenţionat. Atunci noi credeam că va fi o creştere în jur de 40%, a fost de 56%. Creşterea o vedem gradual, regăsită în facturile noastre. Cum este posibil ca tocmai dumnealor să vină să ne spună că înregistrăm o creştere de 7%, datorită acelei ordonanţe?! Atenţie, ordonanţa a fost promovată când barilul era între 36 şi 42 de dolari! Astăzi barilul a crescut peste 80 de dolari, şi în primul trimestru al anului viitor preţul va fi de 126 de lei pe mia de metri cubi, adică cu 110% mai mare, ca urmare a suprapunerii peste liberalizare! Cam cât de mare să fie ipocrizia ca tot dumnealor să vină să ne dea lecţii de la microfonul acesta?! Cum este posibil să invoc faptul că în acea ordonanţă am prevăzut deschidere de piaţă la 30% şi astăzi ni se reproşează creştere de 50%? Este de neimaginat! Că ar trebui să rămânem în ceea ce a statuat Cioloş - 30%. Păi, care sunt principiile invocate de Uniunea Europeană privind creşterea transparenţei, nediscriminării, concurenţei în piaţa gazelor naturale şi realizarea pieţei? Cum o să ajungem vreodată ca orice consumator să aibă acces la gaze, nediscriminatoriu, dacă nu creştem procentul în piaţă? Cum este posibil să spun că 30% trebuie să rămână ever? Trei. Cum este posibil să vin să invoc creşterea gradului de contorizare inteligentă în ritm accelerat, şi să invoc că aşa se întâmplă în celelalte state europene, fără să atenţionez că Germania are limită 2032, iar Directiva Europeană spune "limită 2028"?! Nu realizăm că această...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să sintetizaţi, domnule deputat!

Iulian Iancu Închei! ...această contorizare se suprapune peste costurile de investiţii, mentenanţă, care se duc în preţul consumatorului final şi că el trebuie făcut gradual pentru a fi suportabil?! Această sală reuneşte oameni care se numesc demnitari ai statului român, adică sfătuitorii statului! Cum ne creăm pretenţia că putem da sfaturi, fiind atât de incompetenţi în abordare?! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă. Domnule Bumb, doamnă Prună, aţi participat la dezbateri deja din partea grupurilor! Domnul Movilă.

Petru Movilă Pentru colegii din sală, aş vrea să reamintesc faptul că Guvernul Cioloş nu a fost votat de PMP şi de ALDE, restul toate celelalte partide l-au votat şi ar trebui să-şi asume ceea ce s-a întâmplat în timpul guvernării Cioloş, în România, cu bune şi cu rele. Nu mai aruncaţi de la unul la celălalt cartoful fierbinte al nerealizărilor Guvernului Cioloş, pentru că i-aţi votat, i-aţi susţinut, dar nu vă asumaţi nimic din ceea ce s-a întâmplat atunci! Partidul Mişcarea Populară nu va vota această ordonanţă, pentru că are foarte multe lucruri în neregulă şi nu suntem de acord să prorogăm termene în defavoarea românilor. Poate în această ordonanţă ar fi trebuit să avem termenul în care românii îşi primesc banii înapoi, pentru că s-a constatat că firmele furnizoare din domeniul energiei, gazului au avut înţelegeri între ele şi că preţul este mult mai mare decât preţul real şi decât preţul normal în Uniunea Europeană. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, a doua intervenţie, doamnă Prună. Scurt!

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O să fiu foarte, foarte scurtă. S-au spus de aici, de la tribună, nişte neadevăruri. Domnul preşedinte a criticat Ordonanţa nr. 64, pe care tocmai dumnealui a votat-o ieri. Deci poate a uitat că a fost de acord cu Ordonanţa nr. 64, în timpul comisiei de ieri. În plus, a venit cu nişte cifre fantasmagorice, cum că ar fi crescut preţul cu 56% la gaze. Eurostat şi INS au spus că preţul a crescut cu 1,5% în 2017, raportat la 2016. Aş mai vrea să-i mai aduc aminte un lucru: faptul că, la începutul acestui an, ANRE, care este condus de domnul Chiriţă, care este membru PSD, a decis creşterea preţului la gaze. Deci, nu ştiu de unde a găsit dumnealui de cuviinţă să spună că Cioloş şi Ordonanţa nr. 64, şi străinii, şi toată lumea au crescut preţul la gaze, mai ales cu 56%?! Însă, într-adevăr, implementarea contoarelor inteligente ar fi făcut un lucru bun, aşa cum v-am spus, consumatorul ar fi fost mult mai responsabil, ar fi văzut exact ce consumă. Şi ceea ce am spus de aici, de la tribună, este faptul că în alte ţări europene implementarea contoarelor inteligente a dus la scăderea preţului facturii la electricitate. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Un minut, domnul Bumb şi încheiem dezbaterile.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Chiar încep să regret că mulţi colegi de-ai mei vin şi vorbesc, de la această tribună, în necunoştinţă de cauză. Habar nu au! În acest proiect de lege nu se vorbeşte de preţul gazelor, nu are absolut nimic! Iar contoarele inteligente degeaba le implementăm, dacă n-avem cui să le punem! Deci, prima dată, să dăm drumul la distribuţii, să dăm drumul la descentralizare, pentru ca unităţile administrativ-teritoriale să poată să înfiinţeze distribuţii, şi pe urmă să vorbim de lucrurile acestea. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Nu. La vot final.