13 iunie 2018 – Prezentarea, dezbaterea şi adoptarea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie şi Proiectul de hotărâre.

Petru Gabriel Vlase Punctul 2, dezbaterea raportului Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie şi proiectul de hotărâre. Raportul a fost distribuit. Cu privire la dezbateri şi la vot vă propun următoarea procedură: prezentarea raportului şi a proiectului de hotărâre, dezbateri din partea grupurilor, dezbaterea proiectelor de hotărâre privind raportul comisiei şi votul asupra proiectului de hotărâre în ansamblul său. Vă rog liderii să depuneţi lista cu colegii dumneavoastră care sunt înscrişi la cuvânt pentru dezbateri. (Doamna senator Raluca Turcan solicită cuvântul.) Doamna Turcan, la ce? Procedură.

Raluca Turcan Vă solicit, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, ţinând cont că aţi respins solicitarea noastră de a avea şi oficial o opinie separată la acest raport, să acceptaţi ca la dezbateri PNL să poată să-şi prezinte şi opinia separată şi, în cazul în care se impune intervenţia din partea colegilor noştri, să poată să o facă într-un timp rezonabil, astfel încât punctul nostru de vedere să fie auzit. Evident, majoritatea decide.

Petru Gabriel Vlase Sigur. În timpul aprobat, care va fi aprobat pentru fiecare grup, aveţi posibilitatea să dezbateţi, să citiţi opinia, să faceţi ceea ce consideraţi dumneavoastră la subiectul în cauză. Dau cuvântul domnului senator Salan Viorel, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru a prezenta raportul comisiei şi proiectul de hotărâre.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule preşedinte, să aveţi o propunere de timp de dezbatere, dacă... dacă nu...

Petru Gabriel Vlase Nu ştiam cum v-au ieşit 100 acum. Bun, 60 de minute cu... împărţiţi algoritmic ca pentru fiecare grup şi afişaţi. Vot. Vot pentru timp. 184 pentru, 5 împotrivă, 22 de abţineri. Mulţumesc. Aveţi o repartizare a timpilor? PSD - 29, PNL - 13, USR - 6, UDMR - 4, ALDE - 3, PMP - 2, Minorităţi - 2, deputaţi şi senatori neafiliaţi - 3, total - 61. Vă informez, stimaţi colegi, că, cu excepţia Grupurilor PSD, USR şi PMP, nu am încă... Domnule Andronache, vorbiţi de la PNL. Bun. UDMR-ul? Nu. ALDE? Aveţi? Nu aveţi... domnul... da? Domnul Vosganian. (Replică neinteligibilă a domnului deputat Varujan Vosganian.) Da. Minorităţile? Nu. Neafiliaţi? Nu. Dau cuvântul domnului Andronache, PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Voi prezenta opinia separată la raportul Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru clarificarea aspectelor ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie. Această opinie este formulată de membrii Partidului Naţional Liberal în această comisie. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost înfiinţată pentru a clarifica aspecte ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, în temeiul art. 4 alin. (2) şi art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. În acest sens, Parlamentul României a adoptat Hotărârea nr. 67/2017. Scopul formal al comisiei de anchetă a fost acela de a clarifica aspecte referitoare la cauza desfiinţării Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, serviciu secret care a funcţionat în subordinea ministrului justiţiei, structură care iniţial a purtat denumirea de Serviciul Intern de Protecţie şi Anticorupţie - SIPA. În vederea realizării scopului pentru care a fost instituită comisia, s-a procedat la solicitarea de informaţii de la instituţiile şi autorităţile publice descrise în anexa nr. 2 a raportului, dar şi la audierea unor persoane. Din răspunsurile primite, cât şi din modul în care au fost conduse audierile persoanelor invitate în faţa comisiei nu s-a desprins nicio concluzie relevantă realizării scopului comisiei. Din această perspectivă, sub aspect formal, concluzionăm: În privinţa conţinutului activităţii comisiei, menţionăm că informaţiile solicitate prin adrese scrise, cât şi audierile realizate au vizat cu precădere modul de depozitare şi de înregistrare a documentelor care formează arhiva Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie - DGPA, fostă SIPA, şi nu îndeplinirea scopului comisiei, anume acela de a clarifica aspecte referitoare la desfiinţarea acestei direcţii. În opinia noastră, exprimată în cadrul şedinţelor comisiei, era necesară extinderea activităţii acesteia pentru a se cerceta motivele înfiinţării serviciului secret în cadrul Ministerului Justiţiei, cât şi acuzaţiile publice de poliţie politică desfăşurată de acesta în perioada 2001 - 2004, în mandatul doamnei ministru Rodica Stănoiu, care au constituit cauza restrângerii, desfiinţării structurii. Aprobarea propunerii noastre era relevantă pentru atingerea obiectivului pentru care această comisie a fost înfiinţată. Propunerea, din păcate, nu a fost luată în considerare. Majoritatea membrilor comisiei, reprezentând PSD, ALDE şi UDMR, a preferat concentrarea activităţii pe aspecte marginale scopului formal al comisiei, pentru a da o aparenţă de regularitate voinţei ascunse, adică scopului imediat urmărit de aceştia, anume incriminarea fostului ministru al justiţiei din perioada 2005 - 2006 pentru activitatea de gestionare a arhivei DGPA în timpul îndeplinirii funcţiei de ministru. Acest scop mediat al majorităţii membrilor comisiei semnatari ai raportului final este neconstituţional, fapt constatat de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 296/2018 într-o speţă similară. În acest sens, Curtea a precizat că "pornind de la cele constatate în prealabil, respectiv de la faptul că Hotărârea Parlamentului atribuie comisiei parlamentare de anchetă competenţe de control asupra legalităţii activităţii unei persoane desfăşurate în calitatea sa de conducător al unei instituţii publice, Curtea reţine că hotărârea încalcă principiul separaţiei puterilor în stat" şi atribuie Parlamentului competenţe care aparţin altor autorităţi publice. În rezumat, considerăm concluziile raportului conţinute în Capitolul III litera A) punctul 2 ca fiind neîntemeiate, deciziile Curţii Constituţionale precizând fără echivoc procedura de urmat în privinţa invitării unor persoane în faţa comisiilor de anchetă. În privinţa Capitolului III litera B), considerăm concluzia de la punctul 1 neîntemeiată sub aspect formal, comisia neavând competenţa de a se pronunţa asupra legalităţii unor acte infralegale, iar, în privinţa punctelor 3, 4 şi 5, ca fiind neregulamentare, subiective şi nefundamentate pe existenţa vreunei probe care să susţină aceste concluzii. Cu privire la punctul 6 al literei B) din Capitolul III al raportului, considerăm că reprezintă o interpretare subiectivă, dată de majoritatea membrilor comisiei care au semnat raportul final, a opiniei unui jurnalist care a fost audiat în cadrul comisiei, iar referitor la punctul 7 credem că această concluzie are un vădit caracter nelegal, deoarece nu există nicio probă care să o susţină. În privinţa propunerilor raportului final conţinute în Capitolul IV: În fine, concluzia generală desprinsă din analiza realizată anterior este următoarea: comisia nu şi-a îndeplinit scopul formal pentru care a fost constituită şi, pe cale de consecinţă, propunem Parlamentului României, întrunit în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, încetarea activităţii acesteia, din cauza nerealizării scopului pentru care a fost instituită, cu recomandarea constituirii unei alte comisii de anchetă parlamentară, pentru analizarea aspectelor negative deduse din activitatea de poliţie politică a SIPA, antecesorul DGPA, în perioada 2001 - 2004. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu În primul rând, vreau să spun că mă bucur că am reuşit să ajung aici, pentru că am fost prins cam o oră şi jumătate într-o dezbatere, împreună cu 100 de şoferi într-o intersecţie. 100 de şoferi s-au oprit în intersecţie şi au dezbătut dacă e bine sau nu să se oprească la roşu la semafor şi, neajungând la nicio concluzie, a durat foarte mult. Şi cred că astfel de dezbateri, legat de respectarea legii şi a Constituţiei în ţara asta, ar trebui să avem foarte des, aşa cum ne spune preşedintele României, inclusiv la nivel de şoferi. Că poate e afectată independenţa şoferului de faptul că trebuie să oprim la roşu. În fine, asta e o mică introducere. Legat de SIPA. Am ascultat cu mare interes ce au avut de spus cei de la PNL şi cei de la USR(I). Au făcut exact ce au făcut şi la Comisia "Sufrageria lui Oprea", adică au făcut tot ce a ţinut de ei astfel încât doamna Kövesi, la comisia precedentă, doamna Macovei, la această comisie, să nu cumva să răspundă pentru faptele lor, să nu cumva să iasă la suprafaţă adevărul. Adevărul a ieşit la suprafaţă, pentru că membrii Comisiei Chiuariu, care au investigat maniera de lucru a comisiilor înfiinţate de doamna Monica Macovei, au confirmat faptul că s-au fotocopiat documente din arhivă, că s-au rescris hard diskuri, astfel încât să nu mai existe informaţii pe hard diskurile respective din arhivă. De asemenea, că doamna Monica Macovei a înfiinţat o comisie care a avut de inventariat documente de la nivelul clădirii Ministerului Justiţiei, că nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu documentele respective. Ele au fost ridicate, înmânate doamnei, ministrului Monica Macovei, iar mai departe, cum spun membrii Comisiei Chiuariu, nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu documentele respective. Şi, atenţie, erau documente clasificate - toate nivelurile de clasificare -, documente care vizau activitatea unor magistraţi. Deci aceste documente au ajuns la doamna Monica Macovei şi nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu ele, dacă s-au mai întors vreodată de unde au fost ridicate. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu ele. N-o să mă lungesc. Vreau să mai atrag atenţia asupra a două aspecte foarte importante. Unul dintre ele este acela că, la doar câteva zile de când şi-a preluat mandatul, doamna Macovei a descins în arhiva SIPA împreună cu, desigur, jurnalistul Tăpălagă. În momentul în care cele două persoane care le-au asigurat, conform regulamentului, conform legii, accesul acolo le-au cerut certificatele ORNISS, conform depoziţiilor persoanelor respective - le-am avut la audieri -, doamna Monica Macovei a făcut o criză de nervi că i se cere Domniei Sale certificat ORNISS, iar domnul Tăpălagă a tăcut mâlc, n-a spus nimic, absolut nimic. Cert este că domnul Tăpălagă a intrat acolo fără certificat ORNISS. Domnul jurnalist, desigur, Tăpălagă. E foarte important de precizat. Şi voi încheia prin a vă relata ce a spus în faţa comisiei, la o audiere unde nici PNL, nici USR(I) nu s-au prezentat - şi, cu toate acestea, astăzi au foarte multe lucruri de spus -, un înalt ofiţer DGPA. Ne-a mărturisit la audieri, în faţa comisiei, că aveau deja informaţii, multe, despre cum în siajul doamnei Macovei urmau să se pregătească dosare politice în această ţară, iar acesta este motivul real pentru care doamna Monica Macovei a fost atât de disperată să închidă repede activitatea DGPA. Ăsta este adevăratul motiv, aşa cum ni s-a relatat de către un ofiţer DGPA, cu foarte multe informaţii, chiar la audierile comisiei. Din punctul meu de vedere, ceea ce numim stat paralel, noua Securitate, a început atunci. A început cu Traian Băsescu, cu Monica Macovei şi, din nefericire, toată opera lor a fost preluată de către un om care-şi spune singur politruc şi care înţelege să jignească sute de mii de români spunând că mitingul lor a fost unul... cum a spus? Din sală : Mediocru.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Mediocru. Da, mediocru. Voi încheia prin a spune că mitingul a fost nu împotriva justiţiei, ci a fost împotriva noii Securităţi, împotriva abuzurilor şi că mitingul n-a fost mediocru, dar Domnia Sa cu siguranţă este. Mulţumesc. (Aplauze.)

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, În anii ’90, când, vorba poetului, "eram mai tânăr şi la trup curat", am încercat să demantelăm sistemul comunist, şi obiectivul nostru era acela de a elibera societatea românească de supravegheri, monitorizări şi presiuni de tot felul. Faptul că noi în zilele acestea discutăm toate lucrurile astea, arată că, din păcate, ne-am întors în acelaşi punct din care am plecat, numai că, de data asta, sper să o facem ceva mai bine. Ceea ce este însă oarecum cu susu-n jos, este că partidele care atunci strigau "Jos Securitatea!", care apărau drepturile omului şi care clamau democraţia sunt acele partide din acea parte a spectrului politic care astăzi au o atitudine slugarnică şi fanatizată faţă de serviciile de informaţii, faţă de procuratură şi care nu găsesc în ce s-a întâmplat în ultimul deceniu nicio imperfecţiune în mecanismul de funcţionare a serviciilor şi a procuraturilor. La drept vorbind, împărtăşesc şi eu acest punct de vedere: serviciile de informaţii şi o anumită parte a justiţiei au funcţionat perfect, numai că au funcţionat în cu totul alt sens. Stimaţi colegi, Poate am dezavantajul şi avantajul să ştiu ce s-a întâmplat din 2005 încoace. Din 2005, în România a fost instituită forţa distrugerii în politică. Până în 2005, cu toate rivalităţile dintre Convenţia Democrată şi Partidul Democraţiei Sociale din România, cu toate luptele politice, nu s-au folosit cătuşele, nu s-au folosit dosarele, nu s-a folosit distrugerea persoanelor! Începând cu 2005, cei care au venit la putere în jurul preşedintelui Băsescu proveneau dintr-o anumită zonă şi ştiau că există arme mai periculoase şi, din păcate, mai eficiente decât disputa politică şi competiţia electorală. Toate aceste chestiuni care ţin de SIPA, de protocoale, de includerea presei şi corupţiei în Strategia de securitate naţională, de extindere a noţiunii de funcţionar public pentru toate funcţiile asimilate care îndeplineau funcţii în servicii publice au fost îndreptate către acelaşi scop: controlul societăţii româneşti, decuplarea clasei politice de voinţa politică, depersonalizarea, intimidarea, şantajarea şi înfiltrarea elitelor politice. Rezultatele se văd astăzi, iar SIPA este cazul flagrant al acestui demers şi cu SIPA a început totul. Priviţi ce se întâmplă din 2016 încoace. Odată cu deconspirarea protocoalelor, odată cu demantelarea relaţiilor subterane dintre serviciile de informaţii şi procuratură, odată cu retragerea serviciilor de informaţii din acest câmp tactic îndreptat împotriva clasei politice, tot mai mulţi judecători îşi recâştigă demnitatea de breaslă, tot mai multe sentinţe sunt date corect, tot mai multe procedări incorecte sunt demascate. Închei spunând încă o dată că îmi manifest regretul că un partid care se revendică al tinerei generaţii, cum este USR, face apologia structurilor de forţă şi a încălcării drepturilor omului. (Vociferări, discuţii în sală.) Când toate generaţiile tinere postbelice, de la cele care scandau, împreună cu Bob Dylan şi Joan Baez, cântece de libertate, până la generaţia mea, care prefera blugii şi cântecele lui Deep Purple Securităţii..., această generaţie - reprezentată în politică de USR - se încolonează în spatele serviciilor de informaţii, în forma lor perversă, în spatele procuraturii, în forma lor agresivă, şi se transformă într-o apologie a încălcării drepturilor omului. Iar Partidul Naţional Liberal, în care mulţi dintre noi am activat, şi-a abandonat tradiţia, a abandonat omagierea martirilor pe care i-a dat în anii ’50 şi, repet, s-a transformat într-un partid slugarnic şi fanatizat, care nu e dispus să facă nicio concesie criticării a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în serviciile secrete, în procuratură şi în alte instituţii de forţă ale ţării. De aceea, ALDE dă un vot favorabil concluziilor acestei comisii şi îşi manifestă speranţa că aceste partide pe care le-am numit vor conştientiza că rolul lor este să apere democraţia, şi nu să apere ameninţările la adresa democraţiei. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Am încheiat dezbaterile generale, că a fost timp suficient. La proiectul de hotărâre... (Discuţii în sală.) Vă ofer la proiectul de hotărâre, la dezbateri generale... (Domnul Robert-Nicolae Turcescu solicită cuvântul.) Nu aţi vorbit, domnule Turcescu? Îmi cer scuze, vă rog. Aşa am fost informat de colegi. (Discuţii în sală şi la prezidiu.)

Robert-Nicolae Turcescu Observ un entuziasm deosebit, stimaţi colegi, la dezbaterea acestui raport, cam cum a fost şi la lucrările comisiei. Uitaţi-vă în sală, suntem aşa puţini..., foarte, foarte puţini! (Rumoare, discuţii în sală.) În fapt, doamnelor şi domnilor, comisia asta, SIPA - în care vă mărturisesc că am intrat nu neapărat cu entuziasm, dar cu preocupare, gândindu-mă că va fi, într-adevăr, prima comisie parlamentară de anchetă care ar putea ajunge la nişte rezultate interesante -, a fost un fiasco! Un fâs! Şi am să explic de ce. Păi, văd că toată lumea astăzi, inclusiv în raportul ăsta, întocmit în limbaj de lemn de domnul preşedinte Salan, comisia zice acolo: "Vai, au intrat Tăpălagă, Macovei şi alţii în arhivă!" Bun. Poate că e grav, într-adevăr, fără certificat ORNISS şi aşa mai departe..., cum zice comisia, dar ce se ascunde, domnilor, doamnelor..., domnilor, în această arhivă SIPA? Oare nu ar fi trebuit..., înainte să ne întrebăm cum au intrat, când au intrat, de ce au intrat, care-s balaurii din această arhivă SIPA, de care se teme toată lumea? Or, eu am intrat în această comisie gândindu-mă că, la final, raportul întocmit de comisie va răspunde la o întrebare fundamentală, atunci când discutăm despre SIPA: a făcut sau nu a făcut poliţie politică personalul SIPA? Aceasta-i întrebarea. Dacă vă uitaţi pe raport, dacă aveţi timp, răbdare, chef să parcurgeţi cele 50 de pagini (din care vreo 3 sunt mai puţin scrise în limbaj de lemn, restul sunt într-un limbaj de lemn îngrozitor), veţi constata că nicio clipă nu se pune această problemă. Păi, de unde ştim noi, în condiţiile astea, ce votăm? A fost grav că s-a intrat în arhiva SIPA, s-au fotocopiat documente, s-a plecat cu ele, s-au şantajat magistraţi? Să spună, onor, colegii din comisie dacă la întrebările repetate pe această temă, pe care le-am avut fie la adresa fostului şef SIPA, pus acolo de doamna Stănoiu, fie la adresa doamnei Stănoiu, vreunul dintre ei a recunoscut că s-a făcut poliţie politică. L-au luat pe "nu" în braţe; nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le mirosea. Ba, mai mult, am asistat la o scenă realmente halucinantă. Când a venit doamna Stănoiu - mămica SIPA - la audieri la comisie, mai avea puţin domnul preşedinte al comisiei şi întindea şi covorul roşu. Cu maximă deferenţă îi adresa întrebările, era extraordinar de preocupat să nu o deranjeze cumva pe doamna Stănoiu, pe mămica SIPA. Mămica SIPA care a lucrat, încă din anii ’70, cu domnul Ureche - tăticul SIPA. Ei bine, înţeleg că actuala coaliţie de guvernare...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi, domnule deputat. (Discuţii în sală.)

Robert-Nicolae Turcescu ... are un cui împotriva - două minute! - domnului Tăpălagă, doamnei Macovei, se războiesc ei...

Petru Gabriel Vlase Aveţi deja două peste!

Robert-Nicolae Turcescu Închei imediat, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. (Discuţii în sală.)

Robert-Nicolae Turcescu Vorbesc mai rar în ultima perioadă, după cum aţi văzut.

Petru Gabriel Vlase Nu-i rău!

Robert-Nicolae Turcescu Ei bine, vom vota împotriva adoptării acestui raport, pentru că am pierdut timpul în această comisie. E o mizerie de raport! (Discuţii în sală.) Iar, astăzi, să votăm, să discutăm despre o astfel de mizerie de raport e pierdere de timp! Mai bine ne-am ridica acum cu toţii şi am păstra măcar un minut de reculegere în memoria victimelor Mineriadelor din 13 - 15 iunie ’90, când au murit oameni pe străzi, tocmai ca în România să nu se mai facă poliţie politică. (Vociferări, discuţii în sală; aplauze.) Din sală : Domn’ colonel! Domn’ colonel!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Un minut, domnul Barna, un minut, domnul Şerban Nicolae, şi încheiem aici.

Ilie Dan Barna Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vreau doar un fel de replică la intervenţia colegului nostru de la ALDE. E păcat, mare păcat de atâta spirit irosit pentru dezinformare şi minciună. Eram printre - după ce am venit la facultate în Bucureşti -, eram, domnule Vosganian, printre cei care vă ascultam cu emoţie la radio şi, la momentul ăla, aveam o speranţă. Ceea ce aud aici de mai multe zile, nu e doar acum..., şi vă admir stilul oratoric, dar să spuneţi că USR, un partid care vine acum din stradă, se aliniază în spatele încălcării drepturilor omului şi instituţiilor de forţă... (Vociferări, discuţii în sală.) , este o bătaie de joc a tot ceea ce dumneavoastră şi câţiva ca dumneavoastră de aici, din sală, aţi reprezentat la un moment dat pentru România. (Vociferări, discuţii în sală.) Aţi ajuns să vă bateţi joc... Sâmbătă le-aţi spus acelor amărâţi, acelor oameni chemaţi la miting, că toţi sunt infractori... (Vociferări, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog! Vă rog!

Ilie Dan Barna Pentru un om ca Liviu Dragnea, aţi ajuns să le spuneţi românilor că toţi sunt infractori... (Vociferări, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ilie Dan Barna ... şi că vor fi luaţi de DNA, dacă se ceartă cu vecinul sau colegul de serviciu?! (Vociferări, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc!

Ilie Dan Barna Despre asta e vorba, despre bătaia de joc în care aţi târât România şi despre folosirea unor abilităţi şi a unui talent literar pe care îl aveţi... (Vociferări, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă mulţumesc!

Ilie Dan Barna ... pentru a prosti o naţiune. Este o ruşine, să ştiţi, şi vă spun asta cu durere. Ruşine! (Discuţii, vociferări în sală; aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, mulţumesc. Domnul Şerban Nicolae.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Şi domnul Roman. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu mai pot, domnule Stanciu.

Florin-Claudiu Roman Doamnelor şi domnilor colegi, Am auzit foarte mult vorbindu-se astăzi despre statul paralel care i-a avut ca părinţi pe tăticul Traian Băsescu şi pe mămica Monica Macovei. Naşi de cununie ai statului paralel au fost Liviu Dragnea şi Victor Ponta, noua familie tradiţională a politicii româneşti. Dragi colegi, Atunci când mai faceţi referire la PNL, vă rog să vă amintiţi că niciun lider liberal nu a tăiat porcul la vila de protocol a SRI-ului.

Lia Olguţa Vasilescu Nici Dragnea!

Florin-Claudiu Roman Vă rog să vă amintiţi... Păi, aşa spunea colegul dumneavoastră, domnul Ponta, că au început să se toarne între ei...

Lia Olguţa Vasilescu Minte!

Florin-Claudiu Roman ... şi nu e rău! Vă rog să vă amintiţi, domnule Vosganian, când mai vorbiţi de PNL, că nu aţi văzut lideri liberali stând la cârca unui partid care nu are nicio legătură cu democraţia. Din sală : Cu Securitatea aveţi legătură!

Florin-Claudiu Roman Domnule coleg, Atunci când mai faceţi referiri la Partidul Naţional Liberal, să ştiţi că noi nu am crescut portocale. Portocalele le-a crescut Băsescu şi dumneavoastră le-aţi mâncat, iar acuma aţi început să vă mâncaţi între voi. Lăsaţi PNL-ul în pace, nu-l băgaţi în troacă, rămâneţi dumneavoastră acolo! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile generale. Proiectul de hotărâre. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul? Adoptat. La art. 1? Adoptat. La art. 2? Adoptat. Am încheiat dezbaterile. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot... pentru proiect. 166 de voturi pentru, 54 împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Ordinea de zi a fost epuizată. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 14.25.