26 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 505/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Nu are raport. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru mediu, domnul Simion.

Lucian-Eduard Simion Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru mediu în ceea ce priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale, respectiv evidenţa, stabilirea controlului şi colectarea veniturilor la Fondul pentru mediu. Senatul a adoptat proiectul de lege. În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Stimaţi colegi, Această ordonanţă de urgenţă emisă de Guvernul României în anul 2016 vine în completarea măsurilor pe care România trebuie să le ia pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor în materie de deşeuri şi politici de mediu ale Uniunii Europene. Actul normativ pe care îl dezbatem vine să reglementeze, în esenţă, zona echipamentelor electrice şi electronice. Adică operatorii economici care pun în piaţă echipamente electrice şi electronice trebuie să îndeplinească o rată de colectare a deşeurilor. De asemenea, se instituie şi o contribuţie pe care aceştia o datorează doar în situaţia în care nu se îndeplineşte rata de colectare şi reciclare a deşeurilor. Pentru a veni în acord cu directivele europene şi pentru a preveni procedura de infringement, era nevoie să se găsească noi modalităţi pentru stimularea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje. Prin completarea atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru mediu se dă astfel posibilitatea gestionării şi realizării eficiente a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal votează pentru adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al USR susţine această ordonanţă de urgenţă. Ea implementează sistemul "Pay as you throw" - plăteşte pentru cât arunci. Şi, precum ştim, în 2020, România trebuie să ajungă la o ţintă de reciclare de 50%; în acest moment, suntem undeva la 5-10%. Din păcate, mare parte din această ordonanţă a fost suprascrisă de O.U.G. nr. 48, dată anul trecut de doamna Graţiela Gavrilescu. Tot prin acel O.U.G. a fost scoasă şi taxa la groapă, care era unul din instrumentele foarte importante pentru a stimula reciclarea şi colectarea selectivă. Aşadar, USR va vota pentru. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ilişanu.

Claudiu-Augustin Ilişanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, doresc să punctez faptul că această iniţiativă legislativă, susţinută de Guvernul României, este necesară şi prioritară, reglementând asigurările îndeplinirii atribuţiei Administraţiei Fondului pentru mediu, în ceea ce priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale, respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea veniturilor la Fondul pentru mediu. Grupul PSD susţine spre adoptare prezenta iniţiativă legislativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu sunt. Nefiind amendamente, merge la votul final.