7 noiembrie 2017 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.

Petru Gabriel Vlase Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale ... Ce am făcut aici? Pentru... Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989. Proiectul de hotărâre a fost afişat. Dezbateri. Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Mulţumesc. Vot. Proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Unanimitate. Abţineri? Colegi care nu votează? Unanimitate. Mulţumesc.