28 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 104(2) şi articolului 105(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 462/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 104 alin. (2) şi art. 105 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia? Doamna Huncă, iniţiator? Comisia? Vă rog, raport.

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 462 din 18 decembrie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art. 104 alin. (2) şi a art. 105 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din anul 2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 104 alin. (2) şi art. 105 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii expresiei "articole de cheltuieli" cu denumirea "categorii de cheltuieli" şi a completării categoriilor de cheltuieli care se asigură din finanţarea de bază, respectiv din finanţarea complementară. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 6 martie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, adoptarea propunerii legislative cu amendamentul admis din anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, În plus faţă de ceea ce a citit colega noastră, care este şi secretar în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, aş completa cu faptul că propunerea legislativă prevede completarea categoriilor de cheltuieli din finanţarea de bază cu reparaţii curente şi cheltuieli de natura obiectelor de inventar în situaţii excepţionale impuse şi când sumele cuprinse la finanţarea de bază nu au asigurat sau nu pot asigura buna funcţionare a unităţilor şcolare. Un punct foarte important, având în vedere experienţa de zi cu zi a problemelor din şcolile româneşti. În acelaşi timp se stabileşte modificarea art. 105, astfel încât în finanţarea complementară, prin care se asigură cheltuielile de capital, cheltuielile sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat, care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare, să fie introduse şi cheltuielile privind încălzirea, iluminatul şi forţa motrică, precum şi cele cu utilizarea apei, canalizării şi a salubrităţii, dacă acestea nu au putut fi acoperite din finanţarea de bază şi să asigure funcţionarea unităţii şcolare. Iată de ce propunerea legislativă aduce valoare adăugată sistemului de învăţământ românesc, acesta fiind şi motivul principal pentru care membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestei iniţiative legislative care vizează extinderea cheltuielilor făcute din finanţarea de bază şi pentru reparaţii curente şi cheltuieli de natura obiectelor de inventar. Înţelegem nevoia ca şcoala să poată interveni rapid pentru a acoperi anumite cheltuieli. Dar cum definim situaţiile excepţionale care sunt invocate în acest act normativ? Se deschide drumul, prin această lipsă de claritate, către abuzuri şi către o centralizare care nu este deloc sănătoasă în sistemul de învăţământ. Autorităţile locale, pe de altă parte, se plâng că nu au bani suficienţi pentru a acoperi toate cheltuielile, iar noi le punem nişte cheltuieli suplimentare. În condiţiile în care din acest an salariile profesorilor sunt plătite direct de Ministerul Educaţiei, şi banii vor ajunge pentru salarii doar în primele nouă luni din acest an, în condiţiile în care costul standard pentru fiecare elev este de 4.413 lei/an, nu putem să mai luăm din aceşti bani deja insuficienţi şi pentru alte categorii de cheltuieli, reparaţii sau obiecte de inventar. Soluţia este ca Executivul să crească bugetul pentru aceste cheltuieli, şi nu să ia din finanţarea de bază. Acesta este motivul pentru care noi vom vota împotrivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole, dacă...? Domnul Korodi, la dezbateri, da?

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Flexibilizarea metodologiei prin care instituţiile şcolare pot să-şi finanţeze activităţile proprii este bine-venită şi este bine să decidem în acest sens. Totuşi aş dori să trag un semnal de alarmă, în sensul în care este nevoie de o dezbatere generală, naţională, cu privire la finanţarea per capita şi cu privire la această sumă care este alocată fiecărui elev în sistemul şcolar preuniversitar. Demonstrează viaţa reală că această sumă este prea mică, coeficienţii cu care se lucrează în finanţarea per capita sunt prea mici şi este nevoie de o decizie urgentă, cu o fundamentare solidă. În spatele acestei fundamentări să stea toate schemele şi problemele cu care se confruntă şcolile din zona rurală, din zona urbană, pentru că a tergiversa, a lăsa pe acelaşi făgaş deciziile cu privire la finanţarea per capita va îngreuna sistemul educaţional şi mai mult în viitor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Nu sunt intervenţii. Legea merge la votul final.