27 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x 242/2014). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor? Nu. Comisia pentru agricultură sau Comisia pentru mediu? Raport. Comisia pentru agricultură sau Comisia pentru mediu, raport la... (Rumoare.) Mediu, am spus, agricultură sau mediu.

Remus-Adrian Borza Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Aviz favorabil al Consiliului Legislativ, în 2013, aviz favorabil al Comisiei juridice, punct de vedere negativ al Guvernului, 17 ianuarie 2014. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu o nouă literă, b 1 , care să vizeze sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani prin folosirea de setci fixe pentru scrumbie. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 22 aprilie 2014. În conformitate cu prevederile art. 61-63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat propunerea legislativă sus-menţionată în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 25 octombrie 2016. La lucrările Comisiei pentru agricultură şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 de deputaţi, din totalul de 33 de membri. Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 12 aprilie 2016, 19 deputaţi din 20, prezenţi. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de respingere a Propunerii legislative pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, din următoarele motive: Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale a fost modificat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45 din 29 februarie 2012, în sensul admiterii folosirii setcilor fixe de scrumbie pentru pescuitul comercial în Marea Neagră şi pentru a nu afecta pescarii comerciali de la Marea Neagră. Potrivit art. 75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale vă rog? Vă rog.

Nechita-Adrian Oros Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea Propunerii legislative care sancţionează pescuitul scrumbiei cu setci fixe în Marea Neagră, sancţiuni care ar afecta pescuitul comercial de scrumbie în această zonă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Da? Domnul Tinel.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Eu ridic o problemă de principiu. Iniţiativa legislativă venea să scoată în evidenţă faptul că pescuitul cu setcă la scrumbie... nu e la scrumbie, e la sturion. Şi că el se foloseşte pentru acest scop, nicidecum pentru scrumbie. Puietul de sturion. Iniţiatorul care venea să modifice Ordonanţa nr. 23/2008, a pescuitului şi acvaculturii, introducea un articol nou, în sensul interzicerii pescuitului cu setcă la scrumbie. Şi argumenta. Vine Guvernul şi spune: "pardon" - deci noi modificam o lege, un text de lege -. Vine Guvernul şi spune: "pardon" - zice - "noi am dat un ordin de ministru şi reglementăm prin ordin de ministru cum se valorifică, cum se pescuieşte scrumbia". Păi, să mă ierte Dumnezeu, ce solicita iniţiatorul şi propunerea legislativă era una, şi ce spune Guvernul în punctul de vedere şi cum argumentează este altceva. Deci fenomenul rămâne. Că există o problemă socială acolo şi că trebuie reglementată sau luată în considerare e una, dar trebuie văzut, şi argumentat, şi analizat, din punctul de vedere al protejării speciilor de sturioni şi al protecţiei, în general, a mediului. Aici, Comisia pentru mediu, cred eu, trebuia să fie mult mai aplecată, mult mai atentă la aspectul iniţiativei legislative. Înţeleg şi dorinţa de a împăca capra şi varza, nevoile sociale cu... eu ştiu... chestiunile politice, dar, dacă discutăm stricto senso pe nevoia de a proteja o specie pe cale de dispariţie, era corectă iniţiativa legislativă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.