20 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 52/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; în procedură de urgenţă. Raportul, vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Proiectul de lege supus dezbaterilor are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri cu privire la limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, inclusiv cele prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu impact asupra bugetului general consolidat în anul 2018, în vederea respectării ţintei de deficit de sub 3% din PIB, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună din data de 13 martie 2018. În urma analizării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr.1, iar amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul raport. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 februarie 2018. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Câte un coleg din fiecare grup. Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. O.U.G. nr. 90 este una dintre multele ordonanţe prin care recunoaşteţi incompetenţa guvernării PSD-ALDE. Practic, haideţi să vă citesc exact din textul ordonanţei unul dintre motivele care au justificat urgenţa pentru care a trebuit dată o ordonanţă, deci ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului general consolidat, de 5,14%. Deci practic recunoaşteţi că toate măsurile populiste şi nesustenabile pe care le-aţi luat în cursul anului 2017 ar fi produs prăpăd în 2018 şi aţi venit cu ordonanţa aceasta, aşa cum veţi mai veni şi cu alte ordonanţe - O.U.G. nr. 3, OUG nr. 8 şi toate acestea pe care le-aţi mai dat anul acesta - să reparaţi, să peticiţi din mers ceea ce aţi stricat anul trecut. Ipocrizia merge într-atât de mult, încât aţi adoptat aceleaşi măsuri de austeritate pe care le-aţi criticat la alte guvernări de dinaintea dumneavoastră, de tipul blocării angajărilor la stat, deşi în unele zone este mare nevoie de personal, de exemplu, în munca cu publicul, unde se formează cozi imense, de exemplu, în spitale, unde avem o penurie de doctori, mai ales în mediul rural şi în multe alte zone. Din păcate, această ordonanţă de urgenţă arată exact tot ceea ce vi s-a spus din partea opoziţiei, şi nu numai din partea opoziţiei, ci din partea tuturor experţilor internaţionali care s-au uitat la politicile noastre, pe 2017, că vor fi nesustenabile şi că ne vor duce în gard în 2018. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Este a treia oară când cârpim o lege, prezentată ca fiind unitară, care este tot mai neunitară, tot mai inechitabilă şi cu tot mai multe probleme. Aşa cum procedează o opoziţie de bună-credinţă, am semnalat la nivelul comisiei multe dintre inechităţile care astăzi sunt puse spre a fi cârpite sau spre a fi aranjate sau "coafate". Nu am fost ascultaţi niciodată! Vă dau un exemplu de acum două săptămâni, când prezentam situaţia de la Centrul de transfuzii, unde şeful centrului avea un salariu la jumătate din cel al unui subordonat şi egal cu al unui asistent medical şi atrăgeam atenţia că sunt multe alte situaţii de acest gen. Sigur că majoritatea respinge pe bandă rulantă amendamentele opoziţiei, pentru ca ieri, această comisie regulamentară sau neregulamentară - urmează să stabilească cei în drept să revină asupra acestui amendament care este asumat - şi foarte bine că este asumat de membrii comisiei. De bună-credinţă am atras atenţia, de mai multe ori, asupra unor inechităţi, asupra unor categorii care sunt uitate şi, de fiecare dată, doar din dorinţa de a fi respinse, au fost lăsaţi pe dinafară. De "fericiţi" ce sunt aceşti oameni, săptămâna aceasta îi vom avea şi pe poliţişti în stradă, îi vom avea şi pe cei de la "Sanitas" în stradă, iar aici plafonarea sporurilor a produs un adevărat cutremur în sistem. (Domnul deputat Adrian Solomon vociferează.) Domnule preşedinte, În înţelepciunea dumneavoastră, sunt convins că ne veţi lămuri.

Petru Gabriel Vlase Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat!

Florin-Claudiu Roman Datoria noastră este să vă semnalăm aceste lucruri, să vă spunem că nu îl puteţi trata cu un spor similar pe cel care lucrează la HIV SIDA cu cel care lucrează la ortopedie, domnule deputat Solomon. Sau nu puteţi să le spuneţi că le cresc veniturile şi le plafonaţi sporurile. Nu puteţi să vă jucaţi, să le spuneţi că le-aţi crescut şi ei, de fapt, rămân, în foarte multe categorii, la nivelul veniturilor din decembrie 2017. Vă spunem toate lucrurile acestea cu bună-credinţă şi ne bucurăm că asupra unora dintre ele aţi revenit! Aţi înţeles că aţi greşit. Până în 2022, dragi colegi, pentru că există această dorinţă a puterii de a pune pumnul în gura opoziţiei, această lege va fi în permanent amendată şi vom avea din nou cârpeli fără număr! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară nu va vota acest proiect de lege, pentru că el va fi reperul care va fi arătat întotdeauna românilor pentru lipsa banilor pentru investiţii, va fi reperul legislativ care va fi arătat românilor pentru faptul că nu vor fi bani pentru corecţiile salariale, conform Legii unice a salarizării bugetarilor. Iar dumneavoastră ştiţi foarte clar că Legea unică a salarizării bugetarilor a fost adoptată fără niciun fel de impact financiar. Ştiţi foarte clar că sunt categorii socio-profesionale - şi, sigur, pot să mă refer la cele din sistemul de sănătate - biologi, chimişti, psihologi, kinetoterapeuţi, care nu au simţit niciun fel de creşteri salariale. Pot să mă refer la instituţii publice care nu au fost incluse în această lege - mă refer la administraţiile locale, la primării, care, jumătate dintre ele sunt în faliment - şi aţi mai venit cu un lucru foarte grav, acela că aţi dat voie să se ia bani pentru salarii de la investiţii. Deci această Lege de aprobare a Ordonanţei nr. 90 nu va fi susţinută de Partidul Mişcarea Populară, pentru că este o lege care confirmă tot ce s-a spus la dezbateri în Comisia pentru muncă, în Comisia pentru buget, finanţe, în Comisia juridică, ce au spus sindicatele, ce a spus opoziţia, că legile făcute în România, în ultima vreme, nu au niciun fel de impact bugetar calculat. Şi mai vorbim de jungla fiscală pentru mediul economic, care, în fiecare săptămână sau lunar, cel puţin, are modificări ale Codului fiscal şi multe alte asemenea argumente pe care dumneavoastră le ştiţi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Solomon?

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, N-ar fi rău, înainte să venim la această tribună, să spunem dacă susţinem sau nu, să citim despre ce este vorba în proiectul de lege. În primul rând că este o ordonanţă şi ea se aplică. Că votează PMP, că nu votează, ea rămâne în vigoare. Ceea ce am reuşit noi să facem, în comisiile reunite, a fost să clarificăm anumite aspecte care au reieşit în urma aplicării Legii salarizării. Şi pentru ca toţi profesorii să primească salarii mărite cu 20% de la 1 martie, ar trebui să spunem acolo "personalul didactic" şi nu "personalul care ocupă funcţii didactice", pentru că, dacă în legislaţia muncii sau în viziunea Ministerului Muncii, a ocupa o funcţie didactică este definită în limba română ca fiind profesor, fiind cadru didactic auxiliar, secretară de şcoală şi aşa mai departe, în viziunea Legii nr. 1, atât de "minunat" scrisă de un membru al Partidului Naţional Liberal, funcţiile didactice sunt strict cele de profesor şi atât. Prin urmare, dacă vreţi ca, în momentul aplicării Legii salarizării, trei sferturi din personalul didactic să nu primească măririle, pentru că nu vreţi să clarificăm acest aspect, nu aveţi decât să votaţi împotrivă. Am clarificat, totodată, chestiunea gărzilor obligatorii care erau, conform Codului muncii, scrise în Legea nr. 153, firesc, până la 48 de ore pe săptămână, care era timpul normal de lucru plus orele suplimentare. Lucrul acesta ar fi făcut ca medicii, mai ales cei care nu fac gărzi obligatorii, cei din ambulatoriu, să muncească 9,5 ore pe zi, mai mult decât orice altă categorie din România. Trebuie să clarificăm şi acest aspect, pentru că toate legile - am mai spus - sunt perfectibile. Spre deosebire de dumneavoastră, care aţi făcut o lege şi vreo 4-5 ani nu aţi vrut să intraţi pe ea deloc, pentru că erau date de cel de sus, probabil, şi erau perfecte, la fel ca şi Legile justiţiei, despre care vom vorbi... Le-a făcut Monica Macovei, nu mai trebuie schimbate! Dar de ce? În practică s-a dovedit că trebuie modificate, trebuie aduse la zi. Au trecut atâţia ani! Aşa şi noi, decât să aşteptăm 3-4 ani să intervenim pe Legea salarizării, haideţi să o facem împreună astăzi, tocmai pentru a fi corect aplicată şi a nu suferi nimeni în urma aplicării Legii nr. 153. În rest, sunt chestiuni legate strict de aplicarea etapizată a Legii salarizării unitare. Am spus cu toţii, încă din vară, legea se aplică timp de 4 ani, astfel ca în 2022, atunci când vom ajunge la finalul ei, toate acele neconcordanţe din sistemul de salarizare să dispară şi toată lumea să fie mulţumită. Până atunci, vor mai fi câteva categorii cărora li se pare că cel de lângă el ia mai mult, dar sper ca lucrurile acestea să fie înţelese, că nu putem s-o aplicăm deodată. De aici şi calculul deficitului care a fost făcut; şi el trebuie făcut etapizat. Prin urmare, eu îi rog pe toţi colegii să citească raportul, sunt lucruri bune care s-au modificat în Ordonanţa nr. 90 şi ar fi păcat să pice această lege, să rămână ordonanţa în forma ei, iar acele categorii pe care le-am menţionat să nu beneficieze de măririle salariale. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii de la grupuri? (Domnul deputat Marius-Constantin Budăi solicită să ia cuvântul.) A fost un vorbitor, domnule Budăi! Nu mai sunt. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) A fost un vorbitor, doamnă Turcan! Procedură, vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Vă propun, ca procedură, să permiteţi Partidului Naţional Liberal să mai aibă o intervenţie pe fond în această dezbatere, întrucât, o dată, aşa cum a spus şi preşedintele comisiei care a transmis raportul pe fond, ordonanţa este în vigoare, produce efecte şi cred că avem dreptul, în această instituţie, să mai exprimăm câteva puncte de vedere legate de dezbaterea de fond pe această ordonanţă. Nu este un lucru nefiresc ceea ce vă solicităm, s-a mai întâmplat lucrul acesta şi vă rog să permiteţi încă o intervenţie pe fond la această dezbatere.

Petru Gabriel Vlase Dumneavoastră sau altcineva? Deci informez plenul că voi face o încălcare de Regulament, la propunerea doamnei lider al Grupului PNL. Vă rog. Voci din sală : La vot!

Raluca Turcan Procedură!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamnă! Dumneavoastră aveţi proceduri prin care îmi propuneţi să încalc Regulamentul. Vă rog.

Raluca Turcan Nu! Domnule preşedinte de şedinţă, În niciun caz nu v-am propus...

Petru Gabriel Vlase Haideţi să facem până la capăt! Vă rog.

Raluca Turcan ...să încălcaţi Regulamentul, ci să respectaţi...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dezbateri generale!

Raluca Turcan ...o cutumă, pe care aţi mai făcut-o în această... - de aceea se cheamă "cutumă" - în această Cameră.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dezbateri generale, doamnă Turcan!

Raluca Turcan Vă mulţumesc foarte mult. Dragi colegi, Acum o săptămână, purtam dezbaterile pe o altă ordonanţă, Ordonanţa nr. 91, care modifica Legea salarizării neunitare, o lege definitorie pentru alianţa de guvernare. Şi, la dezbaterea acelei ordonanţe de urgenţă, cu maximă bună-credinţă şi implicare, v-am propus ca din Legea salarizării unitare să nu excludeţi anumite categorii care pur şi simplu fuseseră uitate, din cauza incompetenţei cu care a fost elaborată acea lege - legea mare a salarizării neunitare. Şi vă atrăgeam atenţia atunci asupra personalului nedidactic, vă atrăgeam atenţia asupra anumitor categorii din sistemul medical şi cu maxim cinism aţi respins propunerile noastre. La ce asistăm acum? O nouă ordonanţă de urgenţă care preia exact amendamentele pe care noi vi le-am propus, Partidul Naţional Liberal, la ordonanţa precedentă. Domnilor din majoritatea guvernamentală, Vă întreb, unde este seriozitatea, unde este buna-credinţă, în condiţiile în care nişte amendamente ale PNL le-aţi respins la o lege, le-aţi inclus în altă ordonanţă de urgenţă care - apropo! - câţi dintre dumneavoastră ştiţi care a fost temeiul acestei ordonanţe de urgenţă pe care o dezbatem astăzi?! Să vă închideţi cheltuielile pentru anul trecut, pentru că aţi fi sărit din deficit şi n-aţi fi putut să respectaţi niciun parametru asumat prin Legea bugetului de stat. Acesta a fost scopul acestei ordonanţe de urgenţă şi aţi completat-o cu acele categorii sociale pe care noi vi le-am propus, într-o altă lege, şi care era firească, de întărire şi îmbunătăţire a Legii salarizării "neunitare".

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat.

Raluca Turcan Au mai rămas amendamente pe care le vom susţine şi în continuare considerăm că aceasta este a treia cârpeală, la o lege proastă, la o lege în care v-aţi grăbit şi aţi şters cu buretele pur şi simplu anumite categorii de angajaţi, o lege prin care...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat!

Raluca Turcan ...aţi lăsat profesorii pe treapta cea mai de jos a salarizării şi îi veţi transforma în cei mai săraci pensionari ai naţiunii române!

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Budăi, două minute, să fiu echidistant până la capăt.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. N-aş fi intervenit, dacă nu se vorbea de impact bugetar, de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi, iată, de grija colegilor noştri de la PNL pentru salariaţi. Este super ok! Eu am să aduc săptămâna viitoare declaraţiile mai multor primari ai PNL din judeţul Botoşani, care spun, în presa locală, că bugetul alocat în acest an este mult mai mare faţă de anul trecut. Unu. 2. Este emoţionantă îngrijorarea dumneavoastră faţă de salariaţi; păcat că n-aţi avut-o şi în 2010, când aţi susţinut tăierile cu 25%! Mulţumesc frumos. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Petru Gabriel Vlase Nu mai avem proceduri, domnule Vîlceanu! Păi cum să nu existe? Dacă aveţi iar o procedură în care îmi cereţi încălcarea Regulamentului... (Vociferări.) Bine!

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, Eu vă cer respectarea Regulamentului şi vreau să vă demonstrez exact despre ce este vorba. La poziţia 20, de la amendamente admise, apare un text adoptat de Senat care a fost, în şedinţa la care s-a adoptat raportul la această ordonanţă, eliminat în comisie. Dacă cereţi stenograma şedinţei, o să vedeţi că este eliminat, s-a votat împotrivă. Or, acum, apare adoptat. Ne spuneţi şi nouă cum s-a întâmplat asta, din moment ce n-a mai fost ţinută altă şedinţă de comisie, conform raportului?

Petru Gabriel Vlase Când ajungem la el, o să vă explice preşedintele. Domnul Stanciu, un minut.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc că în sfârşit îmi daţi cuvântul. Domnule preşedinte, Pentru o intervenţie de procedură nu există o limită. Art. 151 alin. (2) vă obligă să acordaţi cuvântul oricărui deputat când solicită o intervenţie pe procedură. În plus, aceste intervenţii nu vor depăşi două minute, nu un minut.

Petru Gabriel Vlase Mă iertaţi, am fost abuziv. Invocaţi procedura, domnule deputat.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mă bucur că recunoaşteţi. E cea mai bună recunoaşterea.

Petru Gabriel Vlase Da. Invocaţi, procedura, acum.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Pe jumătate vă iert. Art. 151 alin. (1). Aş vrea să iau cuvântul pe probleme de ordin personal. Cum n-a fost la început, aş vrea să-mi daţi cuvântul la sfârşitul plenului.

Petru Gabriel Vlase La dezbateri generale, dumneavoastră aveţi chestiuni de ordin personal.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da, am încercat să iau cuvântul la început, la ordinea de zi, dar aţi spus că...

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... ne-am epuizat numărul de luări de cuvânt.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vă rog, vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu La sfârşit, conform regulamentului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Art. 151 alin. (1)? A, şi m-aţi reclamat că nu v-am dat cuvântul, aceasta era procedura. La sfârşit, am înţeles. Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ţinând cont de toate argumentele care s-au expus aici, din ambele părţi, şi putere şi opoziţie, Partidul Mişcarea Populară vă propune retrimiterea la comisie pentru o săptămână. (Vociferări.) Deci, domnule coleg, am o rugăminte. Eu citesc Petre Ispirescu...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Petru Movilă ... de mult. Şi v-am ascultat şi pe dumneavoastră, nu e nicio diferenţă.

Petru Gabriel Vlase Domnule Movilă...

Petru Movilă Da, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog frumos, am făcut o excepţie, v-am dat cuvântul a doua oară, deci, exprimaţi-vă dorinţa.

Petru Movilă Deci sunt pe procedură. Sunt de acord cu dialogul cu sala, că nu trebuie să existe. Dar în acelaşi timp mă aşteptam ca dumneavoastră întâi să-l atenţionaţi pe colegul nostru, să aibă un alt comportament. Şi eu aş fi făcut la fel. Deci, rugăminte. Respect toate regulile Parlamentului. Pe procedură, nu poveşti, am spus că Partidul Mişcarea Populară, ţinând cont de toate argumentele care au fost expuse, solicităm retrimiterea la comisie, să fie incluse toate textele corecte. Şi colegul nostru, domnul deputat, preşedinte de comisie, a spus: da, e greu, e nevoie, vom avea gradual. Şi întrucât argumentele sunt pertinente, noi vă propunem retrimiterea la comisie. Şi cu precizarea că ordonanţa există şi îşi produce efectele, domnule preşedinte de comisie. Deci încă o săptămână, ca să includem pe un tratament corect încă...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Movilă ... zeci de mii de români. E un lucru...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Movilă Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase S-a votat aceasta deja, domnule deputat. La articole, vă rog. Intervenţii? La admise. De la 1 la 10? De la 10 la 20? Vă rog.

Dan Vîlceanu Revin, domnule preşedinte, cu poziţia 20, pentru a vă...

Petru Gabriel Vlase 20 e numărul marginal?

Dan Vîlceanu Da. E art. 13 alin. (3). După lit. g) se introduc două noi litere - lit. h) şi lit. i). Acest amendament sau acest text adoptat de Senat a fost respins de comisiile reunite, în şedinţa la care s-a scris acest raport. Raportul la acest proiect de act normativ. Iar acum apare admis, ceea ce este inadmisibil. Încă o dată, vă solicit să respectăm legea şi regulamentul.

Petru Gabriel Vlase Aşa, şi care e propunerea? Vă rog, domnule Solomon, explicaţi situaţia. Lăsaţi-l pe preşedinte.

Adrian Solomon Spre deosebire de ceilalţi colegi ai Domniei Sale, din Comisia pentru buget, care au fost prezenţi ieri la comisiile reunite, pentru a regla, în urma unor atenţionări din partea Departamentului legislativ, raportul care s-a redactat săptămâna trecută, ar fi aflat, dacă era prezent, că am votat aceste amendamente din nou şi au rămas în raport, la admise. De ce? Pentru că Preşedinţia României - aţi auzit de Preşedinţia României? - a solicitat ca acea literă h) să fie păstrată în forma finală a raportului, datorită faptului că deşi au automobile, şi la Preşedinţie şi la SPP, nu au microbuze sau autocare. Şi când vine câte o delegaţie mai numeroasă, precum cea a Serbiei, care a fost săptămâna trecută, au nevoie să închirieze în mod excepţional un astfel de automobil. Prin urmare, am fost de acord cu toţii să dăm dreptate Administraţiei Prezidenţiale şi s-a votat ieri în plenul celor două comisii şi apare în noul raport şi o abţinere. Apare în acel raport la admise. Lit. i), de asemenea, este necesară pentru Ministerul Apărării, datorită faptului că pe lângă programul de înzestrare a armatei trebuie să se organizeze o bază multinaţională la Craiova. Acolo trebuie, pe lângă dotările specifice, să cumpere mobilier, să cumpere ceea ce este necesar. De aceea, trebuie introdusă la excepţie. S-a votat ieri şi apare la admise. Dacă eraţi prezent, lucrurile nu mai trenau astăzi în plen. Că eu cred că găsim motive să lungim dezbaterea. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită dreptul la replică.)

Petru Gabriel Vlase Ce? Eu n-am auzit. N-am auzit, îmi pare rău. Daţi-mi stenograma şi vă dau, dar nu a fost... 10 secunde. 10 secunde, lămuriri suplimentare.

Dan Vîlceanu Am fost prezent la comisie, domnule preşedinte. Domnul Solomon probabil nu mai ţine minte. Dar un singur lucru mai vreau să adaug. Domnul Solomon, mai devreme, tocmai mi-a dat dreptate.

Petru Gabriel Vlase E în regulă. Alte intervenţii la articole dacă mai sunt? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. (Domnul deputat Cristian-George Sefer solicită să ia cuvântul.) Am întrebat de 3 ori, domnule Simionca. Am întrebat de 3 ori. O fi fost, eu nu l-am văzut. Vă rog, domnule deputat.

Cristian-George Sefer Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul se referă la...

Petru Gabriel Vlase Precizaţi. Care?

Cristian-George Sefer Număr marginal 3.

Petru Gabriel Vlase 3 la respinse?

Cristian-George Sefer Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Cristian-George Sefer Mulţumesc. Amendamentul se referă la includerea şi a indemnizaţiilor stabilite în baza Legii nr. 341/2004 în categoria celor cărora li se majorează, astfel încât cuantumul brut să se menţină în plată la nivelul cuantumului net acordat pentru luna decembrie 2017. Indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 nu au mai fost majorate din anul 2010, deşi actul normativ prevede în mod expres majorarea anuală a acestora, în corelare cu câştigul/salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Dragi colegi, Numărul de indemnizaţii aflate în plată la momentul actual reprezintă doar o treime din cele aflate în plată în anul 2010. Este vorba de indemnizaţiile revoluţionarilor, stimaţi colegi. Din aceste considerente, vă rog să fiţi de acord cu amendamentul propus. Şi vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci, supun votului amendamentul, cu precizarea că este amendament respins. Vot, vă rog. 60 de voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Supun votului forma iniţială a articolului. Vot. 143 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Doamna Éva Csép.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte. La amendamentele respinse, la marginal 8, la art. 29. Conform textului din ordonanţa de urgenţă, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, se va asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90%. Modificarea mea vizează ca să fie acoperită integral din bugetul de stat, aşa cum a fost şi înainte de emiterea acestei ordonanţe. Pentru că este foarte important să asigurăm finanţarea acestor drepturi ale persoanelor cu handicap.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendamentul este respins. Vi-l supun votului. Vot. 82 de voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot pentru forma iniţială. 131 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 14 abţineri. A rămas în forma iniţială. Vă rog, doamnă deputat.

Éva-Andrea Csép Da. Şi mai am încă o modificarea propusă. Un amendament la art. 51 alin. (5 2 ). Finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap care se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura DGASPC-urilor, din surse defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Aici, iarăşi, ordonanţa de urgenţă conţine o finanţare de 90%. Propunerea noastră este ca să fie finanţată tot aşa, în proporţie de 100%, cum au fost şi înainte de emiterea acestei ordonanţe de urgenţă.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, amendamentul este respins, vot. 88 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere. Vă rog, vot pentru forma iniţială. 125 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 12 abţineri. A rămas în forma iniţială. Domnule Vîlceanu, mai aveţi? Vă rog.

Dan Vîlceanu Da, domnule preşedinte. La poziţia 5, la amendamente respinse. E vorba de art. 15 alin. (3): "Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în anii 2017, 2018, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau organizarea unor instituţii publice deja existente, autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate în anul 2016 şi care nu au efectuat plăţi cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării pe întreg anul 2017, precum şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională". Şi, adăugăm noi, "şi instituţiile publice care desfăşoară activitatea medicală de urgenţă şi sunt coordonate operativ de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne". Este vorba despre SMURD. Mai pe scurt: care au organizat o licitaţie, ei sunt aproape să încheie un acord-cadru. Şi dacă nu introducem acest amendament, ei nu vor putea încheia un contract subsecvent în baza contractului-cadru, pe care să-l încheie. Deci practic nu vor putea cumpăra ambulanţe. Or, aşa cum ştiţi, ambulanţele SMURD sunt autovehicule cu, unele dintre ele, milioane de kilometri probabil, şi s-ar impune achiziţionarea de noi ambulanţe SMURD.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins, vă rog să votaţi. 87 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Vot pentru forma iniţială. 127 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Doamna Turcan.

Raluca Turcan Dragi colegi, Vă supun atenţiei şi dezbaterii, sper eu, punctul 6. Şi anume, completarea art. 15 alin. (3) de la pct. 29, amendamente admise. Şi...

Petru Gabriel Vlase La admise sunteţi?

Raluca Turcan Eu sunt la respinse, dar vă spun unde să vă uitaţi. Că sunt la pct. 29 de la admise. Deci dumneavoastră vă uitaţi într-un calup, că sunteţi în majoritatea guvernamentală, noi ne uităm la altul, că suntem la amendamente respinse, asta e viaţa, ghinion. Deci îmi permiteţi? Îmi permiteţi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Tocmai de aceea, tac.

Raluca Turcan Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci ce susţineţi dumneavoastră? Spuneţi-mi.

Raluca Turcan Ce susţin eu, o să vă spun...

Petru Gabriel Vlase Indicaţi-mi exact, doamnă deputat.

Raluca Turcan Deci poziţia 6. Uitaţi-vă la... Dacă vreţi să vă uitaţi şi la capitolul destinat opoziţiei, vă rog, deschideţi capitolul "Amendamente respinse". Eu vă propuneam să vă uitaţi pe raportul de bază, că vă era mai uşor. Însă Partidul Naţional Liberal solicită ca din avalanşa de instituţii de la care tăiaţi cheltuielile şi puneţi în imposibilitate de a mai suporta inclusiv plata salariilor pe asistenţă socială, să includeţi şi consiliile judeţene. De ce? Pentru că în momentul de faţă consiliile judeţene reprezintă 60% - de fapt consiliile judeţene au 60% în buget cheltuieli cu asistenţa socială. Or, dumneavoastră, prin această ordonanţă, asta faceţi. Tăiaţi posibilitatea unor cheltuieli la anumite instituţii. Iar dacă din cheltuielile consiliilor judeţene mai tăiaţi încă 10% - cum vine şi spune această ordonanţă - înseamnă că practic le puneţi în imposibilitatea de a mai suporta cheltuielile cu asistenţa socială chiar mai devreme de luna octombrie. Pentru că deja majoritatea consiliilor judeţene pe asistenţă socială nu mai au bani pentru cheltuieli decât până în luna octombrie. Deci este o situaţie dramatică. Or, dumneavoastră practic ignoraţi faptul că veţi aduce în situaţia de a nu mai putea plăti cheltuielile cu asistenţa socială majoritatea consiliilor judeţene. În plus faţă de aceasta, al doilea amendament pe care vi-l propun este să exceptaţi de la instituţiile care beneficiază de tăierea cheltuielilor, adică să le includeţi în categoria favorizată, şi unităţile de învăţământ, instituţiile publice din domeniul învăţământului preuniversitar. Faptul că avem dreptate cu acest amendament o dovedeşte o iniţiativă a PSD-ului, care tocmai a fost votată în Comisia pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor şi în care un coleg de la PSD, ca urmare a discuţiilor, cred eu, sincere, cu unii dintre dumneavoastră, a propus ca o parte dintre cheltuielile urgente pe care trebuie să le facă instituţiile şcolare să poată să fie făcute de către bugetele autorităţilor locale şi chiar de către ele însele. Aşadar, vă rog, vă solicit, scoateţi şi instituţiile de învăţământ. Chiar dacă prin acea iniţiativă rezolvaţi punctual o problemă, ca sistem şi ca şi corectitudine pentru datoriile din 2017, ar trebui să faceţi această modificare şi în Ordonanţa nr. 90.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins. Vă rog, vot. 65 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Forma iniţială, vot. 143 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. Domnul Bichineţ? Nu. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.