12 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x 113/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase La punctul 9 nu avem raport. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; în procedură de urgenţă. Comisia pentru mediu? Domnule Borza?

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Înainte de a susţine raportul comisiei, daţi-mi voie să fac câteva consideraţii de ordin general... (Rumoare.) Poftiţi? Din sală : Întâi raportul.

Remus-Adrian Borza Bine, pot să susţin consideraţiile la dezbateri, dar am zis să nu intervin de două ori. Din sală : Întâi raportul, şi apoi dezbateri.

Remus-Adrian Borza Bine, mergem... este în regulă.

Petru Gabriel Vlase Raportul comisiei, domnule preşedinte. Raportul comisiei, la PL-x 113/2017, vă rog.

Remus-Adrian Borza În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, transmis cu adresa PL-x 113 din 13 februarie 2017. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, din 6 octombrie 2016; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii, anul curent. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011, în vederea transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE, alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile cărora li se adresează nu mai există - cele 8 regiuni de dezvoltare -, de posibilitatea aplicării principiului "plăteşte pentru cât arunci" de către autorităţile publice locale, al protecţiei mediului, precum şi de introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute la îndeplinirea, până în 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri. Totodată, proiectul vizează transpunerea Directivei 2015/1127. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituţie României. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 23 mai 2017. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Laurenţiu Adrian Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, şi doamna Cecilia Martin, director în cadrul aceluiaşi minister. În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu amendamentele admise şi amendamentele respinse, prezentate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dezbateri. Domnul Borza, din partea Grupului ALDE, la dezbateri generale. Vă rog.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Iată că începem să ne facem şi noi lecţiile, să acoperim acele neconformităţi sau acele restanţe, şi care astăzi s-au transformat în nici mai mult nici mai puţin 10 proceduri de infringement împotriva României, la care, evident, riscăm penalităţi de ordinul milioanelor de euro pe zi. Astăzi a intrat în plen, după cum vă spuneam, Ordonanţa nr. 68 care modifică Legea nr. 211/2011. Mâine avem şedinţă comună cu Comisia pentru industrii privind Ordonanţa nr. 38 care modifică Legea nr. 249/2015, Legea privind managementul deşeurilor şi ambalajelor, a deşeurilor de ambalaje, şi poimâine, iarăşi, în fond, Ordonanţa nr. 39, care modifică Legea fondului pentru mediu. Dragi colegi, Suntem la mai bine de 10 ani de la integrarea în Uniunea Europeană şi, implicit, în acest răstimp trebuia, evident, să implementăm în legislaţia internă şi acquis-ul comunitar în ceea ce priveşte legislaţia de mediu, lucru pe care evident nu l-am făcut. Din punct de vedere statistic, vă dau câteva elemente. România se prezintă în felul următor: 109 gropi de gunoi sau depozite de deşeuri municipale neconforme, pentru care există acţiune de infringement; 20 de milioane de tone de deşeuri colectate anual, din care 4,9 milioane deşeuri municipale sau menajere; 82% grad de depozitare a acestor deşeuri în popularele gropi de gunoi - este cel mai mare grad, din Europa; este de trei ori media la nivel european; 4,3% doar grad de reciclare - este iarăşi, de departe, cel mai mic grad de reciclare din Europa; 5,2% gradul de colectare selectivă, cel puţin pe cele 4 fracţii - hârtie-carton, sticlă, metal, lemn, astfel cum aveau obligaţia toţi operatorii, încă din 2006, când, acelaşi Parlament a aprobat Legea nr. 101/2006, Legea salubrizării. Deci iată că sunt câteva cifre de-a dreptul alarmante. Trăim printre munţi de gunoaie şi respirăm un aer din ce în ce mai viciat. Sunt foarte multe oraşe, inclusiv Bucureştiul, care au depăşit limitele admise în ceea ce priveşte poluarea. Şi din punctul acesta de vedere iarăşi există o acţiune de infringement, fie că vorbim de Iaşi, de Brăila, de Galaţi, de Braşov, de Constanţa sau de Timişoara, câteva oraşe în care, iată, avem probleme serioase de mediu. Sigur, încercăm de data aceasta o abordare temeinică, exhaustivă, prin care am luat fiecare articol în parte, să dăm stabilitate legii în timp, să nu simţim nevoia ca după 3-4 luni de zile să intervenim iarăşi trunchiat pe un articol, în funcţie de anumite interese sau anumite directive, motiv pentru care, toţi membrii comisiei, aparţinând tuturor partidelor parlamentare, au avut acest demers, să spunem cât se poate de serios, de a lua fiecare articol în parte. Am avut o dezbatere, zic eu productivă, cu toţi jucătorii importanţi din piaţă, fie că se cheamă firme de colectare, firme de reciclare, OTR-uri, fie că se cheamă reprezentanţi ai patronatelor, ai federaţiilor, ai administraţiilor locale, ai federaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi evident ai factorilor decizionali - Ministerul Mediului, Garda de Mediu. În urma acestor discuţii, pe alocuri chiar şi în contradictoriu, a rezultat acest proiect de lege care este supus votului final astăzi, în plen. Am încercat să dăm substanţă, să dăm finalitate acelui principiu "poluatorul plăteşte". Aici am venit chiar cu o eliminare a unei prevederi din Ordonanţa nr. 68, care renunţa la caracterul obligatoriu instituit prin însăşi Legea nr. 101/2006 şi preluat ulterior şi de Legea nr. 211/2011, al obligativităţii colectării deşeurilor pe fracţie. Ordonanţa nr. 68 lăsa la liberul arbitru, lăsa o opţiune facultativă pentru operatorii de colectare. Evident că niciun operator de colectare nu are interesul să colecteze pe fracţii, pentru că aceasta implică costuri logistice.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să încheiaţi!

Remus-Adrian Borza Trăim iarăşi o realitate: 800.000 de tone de deşeuri menajere sunt abandonate clandestin pe domeniul public sau în fondul forestier naţional. Şi am venit, prin această corecţie la Legea nr. 211 - cu un amendament admis în unanimitate - să înăsprim regimul sancţionator, atât contravenţional, cât şi penal. Din punctul de vedere al constatării contravenţiilor...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat!

Remus-Adrian Borza Într-un minut. Din punctul de vedere al constatării contravenţiilor, am dat competenţe nu numai Gărzii de Mediu, ci şi Gărzii Forestiere, pentru că este o realitate - vedeţi în toate pădurile munţi de gunoaie. Am dat competenţe de constatare Poliţiei locale şi Poliţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar din punct de vedere penal am majorat pedepsele pentru astfel de infracţiuni de abandon al deşeurilor periculoase sau nepericuloase pe domeniul public sau în fondul forestier. Aici ţine de educaţie şi de civilizaţie, pentru că avem 336.000 de tone, în fiecare an, abandonate pe stradă, şi atunci, evident trebuie - sigur, la început cu vorba bună - dar trebuie să existe şi elementul de coerciţie, elementul punitiv prin care să sancţionăm, evident contravenţional, această deprindere, acest nărav de a arunca oriunde gunoaiele, în jurul nostru.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza Deci, dragi colegi, şi cu aceasta închei, cred că este o lege bună, îmbrăţişată de toţi actorii, de toţi jucătorii din piaţă şi care, evident, cred că va conduce, în timp, la atingerea acestor obiective de reciclare, de 60% pentru sticlă sau hârtie şi carton, de 55% pentru metal sau de 15% pentru lemn. Sunt nişte deziderate, nu doar europene, pe care trebuie să ni le asumăm chiar şi noi, simplii cetăţeni, pentru mai mult confort şi, evident, pentru o calitate sporită a vieţii. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Pe lângă că o să ne corelăm şi noi cu Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim la faptul că dacă nu vom aplica aceste norme, România va putea fi sancţionată cu o sumă de 1.850.000 de euro şi în fiecare zi penalităţile pot fi între 2.250 de euro şi 134.000 de euro. Iar, pe de altă parte, tot ce a fost finanţat pe partea de deşeuri şi pe fonduri europene, undeva aproape 3,2 miliarde de euro, sumele nu se mai pot accesa, şi banii vor trebui daţi înapoi. În altă ordine de idei, noi suntem foarte deficitari la colectarea deşeurilor selective. De exemplu, la Bistriţa, groapa de gunoi trebuia să se umple pe celule, undeva la trei ani. Din cauză că firma care colectează deşeurile nu le colectează selectiv, avem o problemă, s-a umplut groapa de gunoi şi trebuie să găsim soluţii, să facem o altă zonă de colectare a deşeurilor, o altă celulă. Deci noi trebuie să fim responsabili, în primul rând ca cetăţeni, să colectăm selectiv deşeurile şi, în al doilea rând, cei care se ocupă de colectarea deşeurilor să fie responsabili. Noi vom susţine acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciohodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbim practic de o problemă de sănătate publică şi corecţii legislative care se referă la directivele europene. Sunt convins că în acest domeniu nu s-au spus încă toate lucrurile şi că legislaţia va fi într-o continuă evoluţie, dar pentru acest moment este soluţia cea mai bună pentru ca această problemă să fie reglementată. Vom susţine acest demers legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Evident că Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea iniţiativei. Sigur că este un lucru bun şi important, măcar din punct de vedere legislativ să întărim coerciţia. Singura chestiune care trebuie spusă este însă că de la prevederea legală până la aplicare e cale lungă. Noi ne facem datoria şi adoptăm această lege - am aproape convingerea unei unanimităţi în ce-o priveşte - dar, dacă cei chemaţi să urmărească modul cum se aplică, dacă operatorii nu vor fi şi ei constrânşi, la fel ca cetăţenii, să pună la dispoziţie logistica necesară - că degeaba încerc să adun deşeuri selectiv, dacă nu am unde s-o fac... Deci toate aceste lucruri concură la o situaţie care în momentul de faţă este catastrofală. România are o gravă problemă din acest punct de vedere, dincolo de posibilele sancţiuni care ar putea veni din partea Comisiei. Însă această problemă gravă a societăţii presupune, după părerea mea, şi o altă componentă. Eu cred că, dincolo de o campanie de sensibilizare publică a cetăţenilor, foarte mulţi cetăţeni nu conştientizează această problemă şi nu iau măsuri pentru rezolvarea ei. Cred că ţine şi de un anumit nivel de educaţie. Or, cred că la nivelul sistemului de învăţământ, la nivelul sistemului de educaţie, pornind de la cei mai mici copii, trebuie să se înţeleagă acest lucru. Experienţa altor ţări în materie reprezintă un exemplu de bună practică. Deci nimeni nu s-a născut învăţat, nimeni nu ştie de la bun început ce are de făcut. Deci cred că e nevoie de o acţiune concertată, şi în ceea ce priveşte coerciţia, dar şi în ceea ce priveşte educaţia. Şi aici sigur că rolul revine administraţiei şi componentelor Executivului. Noi, ca parlamentari, nu putem decât să atragem permanent atenţia că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Vă mulţumesc frumos. Şi aşa cum spuneam, vom vota în favoarea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Ca de multe ori, Diavolul este în detalii, şi este cazul şi acestui proiect legislativ, care are nişte mici şopârliţe strecurate în el, şopârle cu care nici ministerul, care este aici, de faţă, dar care nu vrea să ia cuvântul, pentru că oamenii sunt timoraţi în mod politic, cu care nici ministerul nu este de acord. Sunt cel puţin două astfel de prevederi. Una este cea privind colectarea selectivă, unde este incomplet transpus articolul din directivă şi ne va duce la infringement, şi cealaltă este privind reciclarea şi valorificarea, unde este introdus procedeul de incinerare, care nu este reciclare. Prin urmare, având în vedere că am putea ajunge la un caz de infringement, vă solicit să retrimitem comisiei şi să punem în acord cu Directiva, acest proiect de lege. Un termen de două săptămâni solicit.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru retrimitere la comisie. 50 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care n-a votat. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă, domnule Drulă. La dezbateri generale dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole. De la 1 la 10, dacă sunt intervenţii? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă La 9 marginal este acest articol, art. 14, de care vă spuneam, unde transpunerea Directivei, a obligaţiei de colectare separată, este incompletă, şi în forma actuală se va aplica doar pentru 4 categorii de deşeuri şi doar pentru o parte dintre cei implicaţi în proces, pentru gestionarii şi deţinătorii de deşeuri. Vă solicit păstrarea formei iniţiale, prin urmare, să supuneţi amendamentul admis la vot.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru amendament admis. Pentru amendament admis. Vot pentru amendament admis. (Vociferări.) Vă rog, repetăm. (Vociferări.) N-au auzit, n-au fost atenţi. Vot pentru amendament admis. (Vociferări.) 113 voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. De la 10 la 20? Domnul Drulă? Nu. De la 20 la 30? La 14 admis? Mergem cu votul acum. Deci de la 20 la 30? Nu. De la 30 până la 40? Vă rog.

Cătălin Drulă La 40 se introduce cuvântul "termochimic", care înseamnă de fapt incinerare de deşeuri, ceea ce înseamnă că în partea de reciclare şi valorificare, unde nu sunt permise decât procedee biologice şi de altă natură, se introduce incinerarea, care este foarte poluantă pentru mediu. Propun supunerea la vot a amendamentului admis. Eu cred că trebuie să rămână forma iniţială.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. 110 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul rămâne în continuare. Alte intervenţii până la 49? Nu. Mulţumesc. Legea merge la votul final.