19 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale (PL-x 41/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 29. Proiectul de Lege pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale. Comisia pentru IT. Domnişoara Dobrică.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 februarie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 privind serviciile poştale, în sensul instituirii posibilităţii angajării unor salariaţi cu contract de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă, în anumite situaţii specifice. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, având în vedere faptul că dispoziţiile acestuia se regăsesc în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 238/2016. Prin urmare, iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ?

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu ştiu unde umblă deputatul Movilă, unul dintre iniţiatori, aşa că mă văd nevoit să intervin eu din partea Grupului PMP. Nu mai este nici Poşta Română ce a fost pe vremea copilăriei noastre, când aşteptam cu toţii o scrisorică, o carte poştală, mai ales când făceam la şcoală nenorociri şi luam legătura cu factorul poştal să ne-o dea nouă scrisoarea şi nu părinţilor. Cred că mai ţineţi minte. S-au schimbat multe. Aţi văzut, săptămâna trecută doamna Săftoiu spunea că nici declaraţiile politice nu-şi mai au rostul. Vii, depui hârtiuţa la Parlament şi e foarte bine, nu te aude nimeni dacă vorbeşti cursiv, dacă faci greşeli de gramatică, ţi-o scrie cineva, o depui acolo, e perfect... Totuşi, în ţara aceasta, unde toţi copiii au telefoane mobile şi bătrânii ştiu să lucreze pe Internet, eu cred că şi CEC-ul, şi Poşta Română trebuie să fie în grija noastră. Am văzut, Guvernul Cioloş, nici nu mă mir, a respins. El a respins tot ce era normal pe pământ, dar văd că şi domnul Grindeanu, cu Guvernul Domniei Sale, s-a luat după Cioloş şi respinge şi Domnia Sa. L-am văzut la Paşte pe domnul premier, mi-a plăcut de Domnia Sa, are fulguraţii poetice, chiar metafizice, şi mă aşteptam să fie mai generos. În concluzie, iniţiative de acest gen, care sunt bune şi sunt preluate de Guvern, sunt şi mai bune, pentru că Guvernul este elastic, orice Guvern poate să fie permisiv, iar cei care le iniţiază să facă bine să rămână la lucrări, dacă sunt serioşi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Popescu.

Pavel Popescu Vreau să-i spun colegului meu de la PMP că iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. Grupul PNL va vota împotriva acestei iniţiative, având în vedere faptul că dispoziţiile acestuia se găsesc în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 238/2016. Deci obiectul de reglementare al iniţiativei era rezolvarea unei situaţii sensibile, prin raportare la situaţia prezentată, precum şi ţinând cont de dispoziţiile Codului muncii, care nu permitea angajarea de personal pe durata cât titularul de post era în concediu de odihnă. Este bine că s-a adoptat reglementarea expresă a acestei problematici. Aceasta a fost adusă în discuţie şi de către organizaţiile sindicale ale poştaşilor, precum şi de Instituţia Prefectului, de pe întreg teritoriul ţării, ca fiind de maximă importanţă, având în vedere faptul că actuala prevedere legislativă nu permite înlocuirea acestora pe perioada concediilor. Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotriva iniţiativei rămase fără obiect de reglementare.

Petru Gabriel Vlase Încheiem şedinţa... Procedură.