11 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PL-x 117/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Guvernul? Domnul Andea.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul Zisopol?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnă preşedinte, poftiţi, mă scuzaţi!

Petru Gabriel Vlase Haideţi... hotărâţi-vă... Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Nicio problemă. Sper să vă meargă bine, dacă v-aţi întors! Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au primit spre dezbatere ordonanţa de urgenţă şi au analizat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72. Acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. În Comisia pentru administraţie publică au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25. Şedinţa a avut loc în data de 28 februarie 2017. Proiectul de lege a fost adoptat în forma adoptată de Senat. Comisia pentru învăţământ a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 28 martie. Au fost prezenţi 17 deputaţi. S-a propus şi s-a adoptat, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Se propune adoptarea proiectului în forma existentă şi la Senat. Aş adăuga faptul că este un proiect extrem de important, că se realizează o analiză, o pilotare, care va duce la concluzii importante legate de posibilitatea acordării servirii mesei în unităţile de învăţământ. Au fost selectate unităţi din diferite medii rezidenţiale, din diferite tipuri de şcoli şi din învăţământul rural şi urban - urban mic, urban mare - cât şi din colegii, licee pedagogice - acolo unde vorbim de centre de resurse educaţionale, de şcoli de aplicaţie, şcoli complexe. Deci constatările acestui program vor fi extrem de importante pentru generalizarea acestuia. Există modele educaţionale de succes, mai ales în ţările nordice, unde importante sume sunt alocate pentru sprijinirea elevilor, pentru evitarea abandonului şcolar, pentru evitarea discriminării şi asigurarea incluziunii. Deci efectul educaţional va fi extrem de valoros, mai ales în condiţiile în care programul va fi generalizat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, dragi colegi! Aş vrea să spun de la bun început că Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Dar şi în Comisia pentru învăţământ am discutat despre greaua misiune pe care o vor avea atât edilii, cât şi directorii de şcoli, în a asigura derularea acestui program, chiar şi în faza lui pilot. Încă mă întreb, în aceste şcoli, unde se va putea desfăşura, practic, această iniţiativă, este vorba de locul propriu-zis. În acelaşi timp, v-aş ruga să luăm de fiecare dată în calcul, atunci când propunem astfel de iniţiative, inclusiv Guvernul, ce se mai întâmplă cu Programul "Cornul şi Laptele". Acum introducem masă caldă pentru elevi, dar cu toţii ştim că deja "Cornul şi Laptele" este un program care, n-aş spune că nu mai este eficient, dar are mari probleme în a deveni cu adevărat un program care să fie, realmente, de succes. Mulţumesc foarte mult. Subliniez încă o dată că vom vota acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Una caldă, una rece privind acest proiect de lege. Vă reamintesc că am depus un proiect legislativ prin care se prevedea acordarea acestei mese calde în toate unităţile de învăţământ. Pentru mulţi copii săraci din România este singura şi evident că este nevoie de un astfel de demers legislativ şi asigurarea diversificării alimentaţiei în toate unităţile şcolare din ţară. Pe de altă parte, întrebarea domnului Turcescu cred că este retorică. Dacă la alţii se poate, nu văd de ce la noi nu s-ar putea face acelaşi lucru?! Dar, de ce spun una rece? În primul rând, acest proiect este limitat. Proiectul meu de lege prevedea foarte clar că în toate unităţile de învăţământ există posibilitatea acordării acestor mese calde, iar pe de altă parte nu pot să nu remarc faptul că până şi sumele alocate pentru acea masă caldă au fost amputate cu 30%. Dar tot suntem în epoca pas cu pas... Sper că după ce va fi analizat acest proiect pilot, să se vină într-adevăr cu un program care să asigure o masă caldă tuturor copiilor în România, mai ales că este prevăzută şi acea parte educaţională, de a adopta un stil de viaţă sănătos, reguli de igienă, atunci când se serveşte acea masă caldă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la o educaţie de calitate a tuturor copiilor şi tinerilor din România presupune măsuri rapide şi coerente de intervenţie integrată pentru diminuarea riscului de excluziune şi de abandon şcolar care grevează asupra populaţiei şcolare din mediile dezavantajate geografic, economic şi social. În consecinţă, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine şi vor vota în consecinţă propunerea legislativă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, mai ales că am depus noi înşine un proiect de lege acum câţiva ani, cu privire la asigurarea unei mese calde la şcoală şi chiar dacă ştim că nu există încă toate condiţiile pentru a se asigura această masă caldă la şcoală, în cazul în care nu se poate da, se va înlocui cu un suport alimentar. Important este să dăm copiilor ceva, o alternativă mai sănătoasă decât "Cornul şi Laptele", şi important este să învăţăm din pilotarea acestui program, ce avem de făcut şi ce modificări putem aduce, astfel încât să putem generaliza proiectul în toată ţara. Credem că acest proiect, acest program, dacă va fi generalizat, va asigura şi creşterea participării copiilor la şcoală şi reducerea abandonului şcolar. Grupul PNL, deci, va vota pentru adoptarea asigurării premiselor accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie, al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidenţial, de apartenenţă sau de situaţia socio-economică a familiei din care provine. (Domnul deputat Corneliu Bichineţ doreşte să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Bichineţ, aţi avut vorbitori. Suntem în procedură de urgenţă. Doar unul, doar un vorbitor. Domnul sau doamna Iurişniţi? Cristina Iurişniţi? Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua, dragi colegi! Grupul parlamentar al USR susţine această iniţiativă legislativă. Vom vota pentru, dar nu pot să nu remarc întârzierea acestei decizii şi a punerii pe ordinea de zi a iniţiativei legislative, pentru că prima decizie în educaţie probabil aceasta trebuia să fie, şi în niciun caz repunerea în funcţie a directorilor care nu şi-au luat concursul. Încă o dată, susţinem, cu amendamentul că acele şcoli care au fost prinde în proiectul-pilot, anul trecut, prin proiectul din 2016, nu primesc nici măcar la această dată masă caldă şi nici laptele şi cornul, deci sunt privaţi de ambele programe, ceea ce este îngrijorător. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.