4 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 146/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 10 - l-am făcut ieri. Mergem la 11. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; în procedură de urgenţă. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor din 27 martie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Comisia pentru administraţie publică. Vă informez că, reexaminând raportul, comisia a menţinut raportul iniţial, şi anume, acela de adoptare a legii, cu amendamente, singurul amendament fiind acela de respingere a ordonanţei de urgenţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman Florin, la dezbateri generale.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Lipsa unor reglementări clare în domeniul urbanismului paralizează, practic, în aceste zile, tot ceea ce înseamnă autorităţi ale administraţiei publice locale, UAT-uri, care nu pot elibera avize, autorizaţii şi certificate de urbanism. Aceasta înseamnă, în primul rând, blocare pentru tot ceea ce înseamnă partea economică şi partea de investiţii. Un exemplu clar în acest sens este în municipiul Blaj, din judeţul Alba, unde o companie multinaţională, în lipsa unor reglementări precise şi a arhitectului şef, nu poate beneficia de certificat de urbanism pentru dezvoltarea unei investiţii care presupune 400 de noi locuri de muncă în municipiul Blaj. PNL reţine că aceste bâlbe de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale vor înceta odată cu respingerea acestei ordonanţe şi sper, aşa cum ni s-a promis de către doamna Shhaideh, la învestire, şi de Ministerul Dezvoltării Regionale, că aceste lucruri vor fi rezolvate punctual. Din acest motiv, PNL votează "da" pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei nr. 100. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dan Nicuşor.

Nicuşor Daniel Dan Stimaţi colegi, În urmă cu o săptămână am solicitat de la acest microfon trimiterea proiectului înapoi la comisie, pentru dezbatere. Am spus atunci că există rapoarte oficiale şi ale statului român, şi ale instituţiilor internaţionale care spun că urbanismul haotic din România afectează dezvoltarea oraşelor din România pe termen lung. Am spus că Ordonanţa nr. 100 nu e perfectă, dar face nişte paşi înainte, nu mai permite pusul pe parcelă, elimină conflictul de interese din Comisia tehnică de urbanism, permite ITC-ului să acţioneze de la momentul în care s-a iniţiat documentaţia de urbanism, şi nu după ce construcţia e gata şi măreşte sancţiunile pentru abaterile din domeniul urbanismului. Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat ieri la Comisia pentru administraţie publică este o sfidare, o sfidare la adresa plenului care a primit proiectul comisiei pentru dezbatere. Ieri nu a avut loc nicio dezbatere, toată lumea, toţi funcţionarii ştiau de la început că proiectul va fi respins. Aceasta este prima sfidare. A doua sfidare este motivaţia cu care comisia ne propune să respingem ordonanţa. Spune că au venit prea multe amendamente, dar amendamentele nu... amendamentele sunt una şi textul pe care l-a propus Guvernul, prin ordonanţă, şi pe care l-a adoptat Senatul, e alta. Noi puteam să ignorăm aceste amendamente care, într-adevăr, ar fi schimbat sensul ordonanţei şi să aprobăm, aşa cum a făcut Senatul, această Ordonanţă nr. 100. Dacă noi aprobăm azi raportul pe care îl propune Comisia pentru administraţie publică, avem trei probleme. Avem, în primul rând, o problemă de constituţionalitate. Vă citez din Decizia nr. 1.575/2011 a Curţii Constituţionale care spune: "Legea trebuie să fie rezultanta manifestării de voinţă concordante a ambelor Camere ale Parlamentului". Senatul a adoptat, noi respingem. În al doilea rând, bulversăm ce se întâmplă în piaţa de construcţii, pentru că această ordonanţă a schimbat, pe de o parte, terminologia pentru multe din lucrurile care se întâmplă; de exemplu, nu se mai numeşte "Documentaţie tehnică de autorizare", se numeşte "Proiect de autorizare". Pe de altă parte, ordonanţa a schimbat nişte proceduri care şi-au produs efectele timp de un an de zile, de când ea e în viaţă, da? Acum revenim la procedurile dinainte, nu avem nici măcar dispoziţii tranzitorii cu ce se întâmplă cu oamenii care au început procedurile de autorizare pe noua ordonanţă şi pur şi simplu o să bulversăm ce se întâmplă în piaţa de construcţii. Din punct de vedere procedural, întrucât avem amendamente admise de comisie, trebuie să dezbatem aceste amendamente pe articole şi o să vă solicităm în momentul în care suntem la titlu şi la articolul unic, o să solicităm vot pe respingerea amendamentului propus de comisie, prin care se respinge ordonanţa. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule Nicuşor Dan. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu nu cred în ruptul capului că s-a putut întâmpla aşa ceva, ca o comisie din Camera Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, să fi adoptat ceva fără să fi citit, să ne prezinte aici un document cu care noi trebuie să fim de acord. De aceea - considerând că activitatea comisiei este bună, noi citind, ştiind şi legea, şi ordonanţa, care chiar dacă şi-a făcut efectele, ea poate fi îmbunătăţită - suntem, parlamentarii PMP-ului, pentru ca Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de Guvern nr. 100/2006 să fie... suntem pentru aşa ceva..., dar avem de făcut următorul comentariu: în ţara noastră trebuie odată şi odată să se pună ordine în cadastrarea terenurilor şi în ceea ce priveşte construirea. În timpul activităţii mele am semnat mii de autorizări de construire, ca preşedinte de consiliu judeţean, împreună cu arhitectul judeţului, şi vreau să vă spun că dacă nu facem ordine, noi, plecând de la o lege bună, aici, pe care să o facem şi mai bună, atunci când vin puhoaiele, primăvara, iar vor fi inundate zeci de case care s-au construit pe albiile râurilor, când se fac autostrăzi - pentru că vom prinde şi momentul acesta - trebuie să dărâmăm casele care s-au aşezat aproape în drum, şi nu este normal. Deci aş vrea ca la activitatea comisiilor să se lucreze serios, amendamentele să fie dezbătute, supuse atenţiei, respinse câte unul sau în bloc şi aici să venim cu temele făcute. Noi suntem pentru acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? (Domnul Emil-Marius Paşcan solicită cuvântul.) Un singur vorbitor, e procedură de urgenţă. S-a înscris înaintea dumneavoastră. Dezbateri generale? Nu. Invit biroul comisiei... Domnule Călin, propuneţi timp de dezbatere pentru proiect.

Ion Călin Domnule preşedinte, Cred că am fost explicit şi în prezentarea raportului. Noi am venit cu un proiect de adoptare a legii, cu amendamente. Vă spuneam că există un singur amendament, unul la titlul legii, de modificare a titlului, şi va fi "Lege de respingere a ordonanţei", şi articolul unic. Deci vă propun două minute.

Petru Gabriel Vlase Vot. 137 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Trecem la dezbaterea pe articole. Câte zece, da? De la 1 la 10. Intervenţii? (Vociferări.) Păi eu am 125 de amendamente, trebuie să merg la rând cu ele. Aceasta a fost solicitarea. De la 1 la 10. Intervenţii? Procedură, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Este, din păcate, o procedură care se înfiripează în ultima vreme, de a avea rapoarte interesante. Avem un prim articol, amendament admis, respingerea întregii ordonanţe şi pe urmă avem o sumedenie de amendamente la ordonanţa care s-a propus a fi respinsă.

Petru Gabriel Vlase 125.

Árpád-Francisc Márton Şi ne punem noi să ne batem capul cu discutarea amendamentelor. Se supune votului adoptarea amendamentului respectiv şi din moment ce..., de altfel şi colegii noştri din USR au vrut să intervină la primul punct, adică la titlul legii, şi pe urmă primul articol. Dacă trece, nu ne mai batem capul cu celelalte amendamente... La vot final.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, asta am făcut. Am întrebat: "La 1. Intervenţii? Nu". Vă rog. Domnul Nicuşor Dan.

Nicuşor Daniel Dan Deci e vorba de titlu. De la Senat a venit: "Lege privind aprobarea Ordonanţei...". Amendamentul propus de comisie este: "Lege privind respingerea Ordonanţei". Eu vă propun respingerea amendamentului şi păstrarea formei propuse de Senat.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vot. 24 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas în forma din raportul comisiei. Alte intervenţii mai sunt? Nu. Mulţumesc. Vot final.