19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire (Pl-x 103/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire. Comisia pentru industrii?

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba de otrăvire cu substanţe, nu e vorba de otrăvire spirituală şi de altă natură. Deci, să fim... să ieşim din starea de panică. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat are aviz negativ de la Consiliul Legislativ, din partea Guvernului, este respins de Senat şi aviz negativ de la comisiile de specialitate, respectiv, Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate. De ce? Pentru că obiectul este deja reglementat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1272 din 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, conform Legii nr. 360, transpusă şi existentă deja în România, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. În consecinţă, comisia noastră propune plenului respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Un adevărat model de raport, domnule preşedinte. Felicitări! Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă spun că de 25 de ani lucrez în principalul centru de toxicologie din Moldova, cel de la Spitalul de Urgenţă din Iaşi. Şi, din punctul meu de vedere, există suficiente norme care reglementează clasificarea, etichetarea şi mijloacele de avertizare privind aceste substanţe. Partea la care suntem deficitari este cea de educaţie pentru sănătate, în ceea ce priveşte riscurile şi depozitarea acestor substanţe, iar o lege care vine cu norme insuficient conturate poate să facă mai mult rău decât bine, mai ales că vorbim despre substanţe pe care le întâlnim în viaţa de zi cu zi, de la antigel - etilenglicol -, până la alte substanţe toxice. Proiectul de lege este inaplicabil. Există norme suficiente. Şi insist pe ideea că educaţia pentru sănătate poate preveni o sumedenie dintre aceste accidente. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.