26 martie 2018 – Solicitarea Comisiei pentru buget cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (Pl-x 442/2017). ( aprobată )

Petru Gabriel Vlase Intrăm în dezbateri. 2. Solicitarea Comisiei pentru buget cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 de zile la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi - Pl-x 442/2017. Dacă sunt obiecţii cu privire la această solicitare? Nu. Vă rog să vă pregătiţi cartelele! Să înceapă votul. Mulţumesc. 165 de voturi pentru, 4 colegi care nu optează. Aprobat.