13 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 64/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 14... raportul... l-am făcut. 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Vă rog, raport.

Mihăiţă Găină Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x 64 din 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca însoţitorul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, rudă de gradul I al acestora, să beneficieze de "scutire de la impozit, precum şi scutire de la plata timbrului de mediu pentru un autoturism neadaptat". Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege şi documentele însoţitoare, în şedinţe separate. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul celor 21 de membri, iar membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie, din 21 martie 2017, şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul celor 19 membri, care au hotărât, cu majoritate de voturi şi 3 abţineri, respingerea proiectului de lege. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 22 decembrie 2016. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 din Constituţia României. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente: - prevederile art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost abrogate prin Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - totodată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată de art. 12 din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel încât proiectul de lege a rămas fără obiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.