13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (PL-x 265/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; PL-x 265/2017. Comisia pentru buget, domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Conform prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din Regulament, Camera decizională este Camera Deputaţilor, pentru acest proiect de lege, Senatul adoptând proiectul de lege. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea legilor amintite, în vederea simplificării şi sistematizării cadrului legal în materie, referitor la distribuirea dividendelor şi în timpul anului, nu doar după aprobarea situaţiilor financiare anuale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege amintit, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Radu Nicolaie-Sebastian.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Mulţumesc, domnule preşedinte. În calitate de iniţiator, vreau să vă spun doar că acest proiect legislativ vine să aducă normalitatea în relaţia dintre investitor şi stat. Practic, după ce modificările vor intra în vigoare, investitorul va putea să-şi primească roadele muncii lui, odată cu statul. Atunci când statul îşi încasează taxele şi impozitele, şi investitorul va putea să-şi primească partea de profit care i se cuvine. De asemenea, vom vedea că va duce la creşteri ale taxelor şi impozitelor încasate la bugetul de stat. Va duce la creşterea gradului de conformare voluntară. Şi, nu în ultimul rând, la creşterea gradului de capitalizare, în special a microîntreprinderilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Neagu?

Nicolae Neagu Deşi pe fondul discuţiilor, în Comisia pentru buget, o parte din observaţiile noastre au fost preluate, chiar am evitat lucruri care puteau fi extrem de interesante şi neplăcute în contextul legii, pe fond nu putem fi de acord totuşi cu această lege. De ce? Pentru că tratează într-un mod singular sau, dacă vreţi dumneavoastră, pe o singură fereastră, Legea nr. 82, ca Lege a contabilităţii, şi sunt mult mai multe aspecte care ar fi trebuit corelate pe fondul acestei legi. Pe de altă parte, implicaţiile pe Legea nr. 31 şi pe Legea nr. 1 nu neapărat sunt multe şi enorme, prin această modificare, dar, ţinând cont de contextul în care ne aflăm, de anii care au trecut de când Legea nr. 31 se află în vigoare, de desele modificări, noi credem că ar fi trebuit, până în acest moment, Guvernul, conform celor declarate de premierii PSD, până în acest moment, să prezinte pachetul cu un cadru legislativ corect pe mediul de afaceri. Ne aflăm la sfârşitul primului semestru, nu-l ştim. Iar, pe fond, Legea nr. 31, ca şi Legea cooperaţiei nr. 1, ar trebui să aibă o dezbatere şi o discuţie mult mai largă, la care toate forţele politice din Parlament să contribuie. Acesta este motivul pentru care nu putem susţine acest proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Vişan?

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, e interesant cum îşi schimbă poziţia PNL. Pentru că la Senat acest proiect a trecut cu majoritate de voturi, inclusiv ale colegilor de la PNL. Mulţumesc mult de tot.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final.