29 mai 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Şi avem raportul la 434, la ce am adus de pe poziţia 36. 6. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. Raport - Comisia pentru mediu, doamna Pană. Doamna Pană!

Adriana-Doina Pană În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită. Obiectul de reglementare a propunerii legislative tocmai a fost citit de preşedintele de şedinţă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 9 octombrie 2012. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; raportul iniţial de respingere al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi avizele negative ale Guvernului. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 10 voturi pentru şi o abţinere, respingerea Propunerii legislative pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman sunteţi înscris din urmă sau doriţi să luaţi cuvântul? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei propuneri legislative şi, bineînţeles, aşa cum am mai afirmat de la acest microfon, va susţine, cu tot ceea ce poate, trecerea acestor cetăţi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, singurul care poate face o administrare corectă a acestui edificiu. Trebuie să înţeleagă şi unii care folosesc, de la tribuna Parlamentului, cuvântul penibil. Penibili sunt ei, pentru că habar nu au că se depun proiecte pe Proiectul Operaţional Regional, iar pentru a obţine finanţare pe acest proiect trebuie să fii, în primul rând, titular. Dar poate vor învăţa şi unii dintre colegii noştri! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am solicitat să dezbatem proiectul, pentru ca să se respecte Regulamentul, şi sigur că va avea aceeaşi soartă ca şi celălalt. Nu este nicio îndoială. Nu ştiu cu ce se ocupau unii prin 2012, când s-a depus proiectul. Probabil că nici până în ziua de azi nu au înţeles că, de fapt, era un apel la buna administrare. Le-aş spune şi cine este inspiratorul moral al acestui proiect de lege, pentru că este o mare personalitate a culturii româneşti, membru marcant al PSD, dar care nu mai este printre noi şi de aceea n-am să îi invoc numele, pentru că nu este elegant. Dar, repet, aceste procese de intenţie, făcute de oameni care habar nu au de ceea ce se întâmpla în anul 2012 în Parlament sunt absolut nelalocul lor. O bună intenţie privind prezervarea patrimoniului naţional, privind protejarea patrimoniului mondial UNESCO - nu avem foarte multe obiective UNESCO în România. Spre deosebire de diverşi vorbitori care, repet, nu înţeleg nimic din acest lucru, există entităţi private în România care ţin de unele minorităţi naţionale care administrează exemplar patrimoniul mondial UNESCO de pe teritoriul României. Aceasta este situaţia: Vox Populi, Vox Dei! Vii în Parlament, vorbeşti ce nu înţelegi şi mai ai şi tupeul să te referi la alte grupuri parlamentare. Acest mod de a face politică este străin de noi. Niciodată nu am urmărit scopuri patrimoniale sau de altă natură, mai ales în privinţa protejării patrimoniului cultural naţional. Dezamăgirea noastră este dublă: pe de o parte, pentru faptul că s-a procedat cum s-a procedat, şi, pe de altă parte, pentru absolut nemeritatele şi absolut lipsitele de eleganţă afirmaţii care s-au făcut aici, la adresa grupului nostru parlamentar. Avem însă o memorie lungă. Vă asigurăm de acest lucru! Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Suspendăm şedinţa pentru mâine la ora 10,00. Urmează interpelări.