27 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 (Pl-x 465/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 23. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012. Iniţiatorul?

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform proiectului meu de lege, toate gărzile medicilor rezidenţi vor fi plătite, aşa cum este normal. Până acum, ştiţi foarte bine că erau folosiţi în serviciile de urgenţă, în serviciile medicale, la buna dispoziţie a unui şef de secţie, a unui ambulatoriu de spital, a unui director de spital, în aşa fel încât asigurau peste 80% din activitatea medicală, fără a fi plătiţi. De fapt, acest proiect de lege rezolvă două lucruri esenţiale: salarizarea în acest domeniu şi acoperirea gărzilor. Când am depus acest proiect de lege, rezidenţii erau plătiţi cu aproape 1,30-1,40 euro/oră şi după 4,5,6,7 ani de umilinţă, în care nu erau plătiţi în timp ce desfăşurau muncă în spitale, alegeau să plece în alte ţări. Acum, prin adoptarea acestui proiect de lege, pe care sper că-l veţi vota, indiferent de culoarea politică, rezolvăm două probleme esenţiale: venituri mai mari pentru medicii rezidenţi, plata integrală a gărzilor şi asigurarea unei asistenţe de calitate pentru toţi pacienţii care ajung în spitale universitare, pentru că ei vor asigura, în continuare, completarea liniilor de gardă. Sper că veţi vota pentru sănătatea românilor şi pentru ca medicii rezidenţi să rămână în această ţară. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. La întocmirea prezentului raport, am avut în vedere: avizele favorabile al Consiliului Legislativ; al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; punctele de vedere ale Ministerului Sănătăţii. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii includerii rezidenţilor în linia de gardă din primul an de pregătire. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât să propună plenului adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele prezentate în anexă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnule Oros, aţi rămas de data trecută? Da? Domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În general se spune că "Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune". Iniţiativa legislativă are, fără îndoială, un element foarte important - nu muncă fără plată şi nu plată fără muncă. Există câteva elemente care fac parte din politica şi din tot ceea ce înseamnă şcoala în rezidenţiat şi există câteva elemente care incumbă răspunderea medicală. Chiar dacă proiectul este bazat pe două sintagme - "la cerere" şi "cu angajarea răspunderii" pentru activitatea respectivului medic, a unui coleg mai în vârstă sau a şefului de secţie - poate să ducă la lucruri nedorite. Singurul lucru care cred că trebuie modificat este faptul că, începând din anul I până în anul V poate să facă în linia I de gardă. Linia I de gardă se numeşte tradiţional "medic primar de gardă". Linia I de gardă este şeful serviciului pe perioada gărzii. Cel care se angajează că îl supraveghează şi îl girează pe acel medic nu este în clinică, nu este în spital, poate să fie acasă, poate să fie la ştrand, poate să fie în concediu. Sigur că există o altă portiţă. Nimeni să nu se angajeze, să nu-şi asume responsabilitatea ca un rezident de anul III, care este la sfârşitul perioadei de pregătire pentru intrarea în pregătirea de bază - şi dacă sunt colegi medici, să îmi spună dacă un rezident de anul III, care este pentru neurochirurgie, care este pentru traumatologie, care este pentru chirurgie cardiovasculară, care este pentru specialităţi de urgenţă, poate să rămână singur într-un serviciu. Şi vă întreb pe dumneavoastră dacă veţi apela la serviciul medical şi în serviciul respectiv linia I de gardă, şeful secţiei în momentul respectiv este un rezident de anul IV, iar linia II de gardă este un rezident de anul II. Aţi putea să faceţi cum am păţit şi eu când eram foarte tânăr - e adevărat că aveam numai 60 de kg, când a spus bolnavul "... V-aş ruga, dacă se poate, să vină un doctor...". Dorinţa mea este nu de respingere, de întoarcere la comisie, să găsim o formulare prin care, într-adevăr, aceşti rezidenţi să facă muncă plătită, pentru că ei, astăzi, fac de gardă - linia II, linia III, linia III neplătită cel mai adesea, linia II este însă sub supraveghere, dar nu linia I de gardă şi nu asumarea unor responsabilităţi care ar putea să le pună în pericol şi cariera medicală. În acelaşi timp, se vorbeşte despre faptul că va fi membru al Colegiului Medicilor. Ca să fii în contract cu Casa, dacă nu ai adeverinţa cu competenţele pe care le ai, nu poţi să lucrezi. Deci aici va fi o altă problemă, ca Ministerul Sănătăţii să stabilească competenţele exacte pentru fiecare an de studiu. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Popescu? (Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită retrimiterea la comisie.) Lider? Este lider, domnule Dobre? Sunteţi vicelider? Păi ştiu, dar rugaţi un lider să facă treaba aceasta, că nu aveţi dumneavoastră calitatea.

Victor Paul Dobre Este o solicitare a unui coleg şi vă rog să supuneţi votului retrimiterea.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru retrimitere la comisie. 50 de voturi pentru, 111 împotrivă, 3 abţineri. Respinsă. Domnul Popescu Pavel.

Pavel Popescu Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestei propuneri legislative, pentru că această propunere legislativă dă o şansă acestor tineri rezidenţi şi dă o şansă ca viitorii medici să rămână în ţară, după terminarea studiilor. Acest demers legislativ reglementează modul de efectuare şi salarizare a gărzilor de către medicii rezidenţi, în afara programului normal de lucru, domeniu în care nu există în acest moment prevederi legale, întrucât alin. (3) şi (4) din art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului au fost abrogate prin Ordonanţa nr. 2/2011, iar alineatul aceluiaşi articol, 13, se referă doar la cheltuielile de personal, aferente rezidenţilor, prevăzute în programul de lucru. Stimaţi colegi, Salariile mici, neplata gărzilor, blocarea posturilor şi condiţiile de muncă au făcut ca în anul 2012, de exemplu, numărul de medici din România să scadă sub nivelul critic de 40.000. În prezent, medicii rezidenţi sunt plătiţi de zece ori mai puţin decât un coleg de-al lor din Occident. Şi, după 37 de ani de umilinţe, aleg o altă ţară în care pot duce un trai decent. Aş vrea să subliniez următorul lucru şi anume, că medicii rezidenţi din anul I, aflaţi în pregătirea de specialitate, atenţie!, "...pot fi incluşi doar la cerere, în linia de gardă efectuată în specialitatea în care îşi desfăşoară rezidenţiatul, cu excepţia liniei I de gardă şi în afara programului normal de lucru, doar pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă". Deci un rezident din anul I nu va putea să facă acea linie I de gardă şi va putea face acea gardă doar la cerere şi sub supravegherea şi răspunderea medicului titular de gardă. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru adoptarea iniţiativei, pentru a îmbunătăţi cadrul legislativ pentru aceşti medici rezidenţi pe care noi îi preţuim. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ungureanu?

Emanuel-Dumitru Ungureanu Există un cuvânt cheie, când vorbim despre medicii rezidenţi şi pregătirea acestora - responsabilitatea. Este responsabilitatea şefilor de secţie, a profesorilor universitari, să se asigure că după anii de rezidenţiat medicii nu ies criminali în halate albe. Acest proiect de lege vine să stimuleze nu doar finanţarea acestor medici care lucrează de cele mai multe ori ca sclavii pe plantaţie. Sunt puşi să facă tone de hârtii pe specialităţi chirurgicale şi, după 4 - 5 ani unii nu ştiu să opereze o apendicită - şi ştiţi că e aşa! Dacă la cerere un medic rezident face gardă, aceasta înseamnă că medicul îşi asumă că l-a pregătit să facă gardă. De aceea, ceea ce s-a întâmplat în Comisia pentru sănătate este un lucru istoric pentru medicii rezidenţi şi aş vrea să-i mulţumesc şi domnului Ciuhodaru, şi domnului preşedinte Buicu pentru iniţiativă, şi celorlalţi colegi care au participat la ea. Este doar un început de reformă în ceea ce înseamnă rezidenţiatul şi munca acestor oameni, de care avem mare nevoie. Ei sunt viitorii medici.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass E foarte interesant cum USR-ul deja, într-o singură şedinţă, laudă PSD-ul, a doua oară, şi preşedintele comisiei. Foarte bine! Încep lucrurile să se normalizeze. Permiteţi-mi să zic totuşi că domnul profesor Stamatian are dreptate în unele aspecte. Este foarte important ca după trecerea legii şi votarea legii să atragem atenţia şefilor de secţie, profesorilor, că au responsabilitatea să nu fie "la cerere", atunci când rezidentul respectiv nu cunoaşte meseria, încă nu are experienţa necesară, pentru că s-ar putea să câştige bani, dar apoi să se trezească cu un dosar penal. E foarte important! Au rolul comun de a proteja într-un fel rezidentul în anul III. Totuşi, consider că problema, rădăcina problemei nu este în a lăsa sau nu a lăsa rezidentul de anul III să facă gardă, ci, dimpotrivă, în analiza pe care ar trebuie să o facem. De ce există în România 5.500 de studenţi la medicină şi se scot anual numai 2.500 de posturi de rezidenţiat? De ce ne plângem că pleacă medicii, dacă producem anual cu 2.500 de medici mai mult decât ne trebuie? E foarte important! Şi din acest aspect consider, şi Grupul nostru parlamentar, UDMR, consideră că toate demersurile legislative care vin în ajutorul rezidenţilor, şi din punctul de vedere al finanţării, al banului, şi din punctul de vedere al pregătirii lor profesionale, reprezintă un lucru bun. Astfel, vom vota această iniţiativă legislativă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu vreau să vă răpesc atenţia foarte mult, vreau să vă dau doar o explicaţie tehnică. Prin acest proiect, am modificat punctele 3 şi 4 ale unui articol din Legea sănătăţii. În schimb, la art. 2, care a rămas în lege, este în lege, se spune foarte clar că Ministerul Sănătăţii va stabili practic competenţele pentru fiecare an de studiu. Aşa că aceste discuţii... că s-o facem, că să n-o facem, că doar penal sau fără dosar penal - nu cred că vor apărea. Vreau să mulţumesc tuturor colegilor, indiferent din ce partid fac parte, pentru dezbaterile care au avut loc în comisie, astfel încât am reuşit, la finalul acestor dezbateri, să avem o concluzie comună, pe care v-o propunem pentru vot. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole dacă sunt intervenţii? Nu.