27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PL-x 170/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară; în procedură de urgenţă. Comisii? Comisia pentru sănătate, domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat proiectul de lege despre care discutăm. Am avut în vedere avizele favorabile: al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, al Comisiei pentru drepturile omului, al Comisiei pentru muncă, al Comisiei pentru egalitate de şanse, al Comisiei pentru buget; punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului legal privind asistenţa medicală comunitară. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru sănătate şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Ioniţă.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota pentru aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă, care are drept scop reglementarea asistenţei medicale comunitare, la nivelul comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare integrate, în vederea facilitării şi a îmbunătăţirii accesului populaţiei. Asistenţa medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale, identificate prin catagrafia populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile din comunităţi, fiind în concordanţă cu politicile şi strategiile guvernamentale, precum şi cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale. Scopul acestei asistenţei medicale comunitare constă în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educaţie, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban, sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale. Ministerul Sănătăţii va avea în sarcină monitorizarea, analiza şi evaluarea periodică şi ori de câte ori este nevoie a serviciilor furnizorilor de asistenţă medicală comunitară, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru analiza eficienţei şi eficacităţii acestor servicii, în scopul adaptării activităţii de asistenţă medicală comunitară la nevoile de sănătate ale membrilor comunităţii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase De la USR, domnul Stelian sau domnul Ungureanu? Sunteţi doi înscrişi. Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Acum 8 ani de zile eram asistent social într-o clinică de pediatrie din Cluj şi am ajuns într-o situaţie complicată. Un copil cu insuficienţă renală cronică decedase şi nu avea certificat de naştere. Care va să zică, eram puşi în situaţia să îngropăm pe cineva care nu exista. Şi pentru că nu exista, a trebuit să-i facem acte, certificat de naştere, după deces. Este extrem de important ceea ce s-a reuşit în Comisia pentru sănătate, cu trudă multă. Apreciez efortul tuturor colegilor care au lucrat la această lege foarte bună. Sper din toată inima ca Guvernul, care va fi el, în 60 de zile, să aducă şi norme de aplicare, astfel încât un eveniment ca acela despre care v-am spus eu să nu mai aibă loc. Şi persoanele vulnerabile să fie urmărite de comunitate, în aşa fel încât atunci când ies din maternitate, acele persoane vulnerabile să nu iasă fără certificat de naştere. Deci felicit membrii Comisiei pentru sănătate pentru munca depusă!

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass Această reţea de asistenţă comunitară există. De fapt, Senatul şi comisiile din Camera Deputaţilor au făcut ca ordonanţa de urgenţă să nu spargă acest sistem, această reţea. Prin munca noastră, se va permite finanţarea acestor organizaţii nonguvernamentale care lucrează împreună cu primăriile, să fie dotate cu aparatură, în cazul în care ţara noastră poate să ceară cele 300 de milioane de euro, pentru a finanţa această dezvoltare. Eu cred că a fost o muncă bună. Felicitări! Vom vota pentru.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Intervin pentru a-l felicita pe colegul de la USR care a punctat foarte bine. Se întâlnesc în viaţa cotidiană situaţii absolut dramatice. Domnia Sa a văzut şi a fost nevoit să întocmească certificat de naştere unui copil, după ce acesta, din nefericire, a decedat. Iată, noi suntem astăzi părtaşi, abilităm un Guvern după ce a căzut şi, mă rog, poate abilităm un Guvern care nu se naşte. Una peste alta, ceea ce facem noi, astăzi, prin acest punct pe care l-aţi supus dezbaterii, este un lucru foarte, foarte bun. Am răspuns 12 ani de un judeţ, ca preşedinte, vicepreşedinte de consiliu judeţean şi am întâlnit zeci de cazuri de copii abandonaţi în spital, pentru că este o practică în aproape toată ţara şi este foarte bine că noi încercăm să reglementăm. Problema este dacă asistenţii medicali, cei care lucrează în sistem sunt plătiţi bine, dacă au logistica necesară, pentru că reţeaua este creată de multă vreme. În toate comunele ţării noastre sunt spitale, sunt centre de permanenţă, iar la nivel de judeţe sunt direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului care îşi desfăşoară activitatea foarte, foarte bine. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale, dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole, vă rog? De la 1 la 10? Adoptate. De la 10 la 20? Adoptate. Mulţumesc. Raportul, în forma comisiei, merge la votul final.