7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 436/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Comisii? Comisia juridică, Comisia pentru administraţie, Comisia pentru buget, la alegere. Domnul Călin, Comisia pentru administraţie.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Am avut în vedere şi avizul favorabil de la Comisia pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului pentru susţinerea acestei iniţiative legislative. Şi informez plenul că, în urma examinării proiectului de lege, membrii comisiilor prevăzute au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Mulţumesc.