13 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung (PL-x 274/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung. Comisii? Economică sau muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung , transmis cu adresa nr. PL-x 274 din 15 iunie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/146, respectiv nr. 4c-7/574 din 16 iunie 2016. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung, respectiv 50 de ani, care va cuprinde setul de politici de dezvoltare a ţării în toate domeniile vieţii economice şi sociale. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică, întrucât măsurile propuse pot crea premisele apariţiei unor vicii de neconstituţionalitate, prin încălcarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 103 alin. (2) şi (3) şi ale art. 113 din Constituţia României, republicată. Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Pe undeva, deşi cred că intenţia colegilor noştri care au propus acest proiect, această propunere legislativă, nu a fost aceea de a merge în direcţia în care înainte de 1989 mergea Comitetul de Stat pentru Planificare, această perspectivă pe 50 de ani îmi aduce aminte de proiecţiile pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, le făcea prin anii '80, când ne explica cum noi trăim într-un sistem socialist multilateral dezvoltat şi cum societatea comunistă ar fi urmat să fie atinsă în anul 2010. Aşadar, proiecţiile de ordin macroeconomic pe termen lung şi foarte lung sunt, de regulă, hazardate. Să ne aducem aminte că în 2007 domnul prim-ministru de atunci ne spunea că economia duduie, dar în acelaşi timp valul crizei, care provenea din zona speculaţiilor de pe pieţele de capital şi de pe pieţele speculative de tipul bursier nord american, mergea către Europa şi devenea un tsunami tot mai mare. Este, practic, imposibil să facem o proiecţie macroeconomică şi de dezvoltare socio-economică pe termen de 50 de ani. Acest lucru mi se pare utopic, mai ales astăzi, când datele problemei se modifică de la un an la altul şi când economia mondială şi economia naţională în fond sunt influenţate şi de alte chestiuni care acum 100, 200 de ani nu puteau intra în calcul. Cum ar fi criza de încredere, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea sectorului IV al economiei, zona tranzacţiilor viitoare şi zona speculaţiilor financiare. Sunt foarte multe chestiuni pe care noi trebuie să le luăm în calcul şi de care trebuie să ţinem cont. Aşadar, o proiecţie macroeconomică pe termen de 50 de ani nu poate decât să reprezinte o utopie şi automat un astfel de proiect nu ar urma să aibă decât câteva zeci de corecţii în aceşti 50 de ani, pentru că parametrii dezvoltării socio-economice a unei naţiuni, a unei comunităţi, chiar, nu mai vorbesc a unei lumi, se modifică foarte rapid, iar aceste mutaţii pot interveni în orice direcţie, chiar fără a putea fi controlaţi de factorul decident uman. Ca atare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect, care în mod cert este inaplicabil şi nu are nicio legătură cu bazele economiei reale în care trăim cu toţii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobrovici şi domnul Paşcan, câte un minut, că am ieşit din program.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Sunt doctor, nu-s economist, ca atare nu mă pot pronunţa pe fond, însă în privinţa valabilităţii previziunilor pe termen lung, aş vrea să fac câteva precizări. 1. Perioada Ceauşescu a fost o perioadă odioasă, dar a fost cert o dictatură de dezvoltare. 2. La ruşii actuali, într-un raport am citit scris, cu obidă şi regret, că ei fac planuri de dezvoltare pe 10 ani, în timp ce China face planuri de dezvoltare pe 30 de ani. Ceea ce ei regretau că nu sunt în stare. În privinţa viitorului însă, nu îi pot cita decât pe japonezi, care spuneau: " Say tomorrow, and the devil will laugh!" - "Spune mâine şi diavolul va râde!". Dar un plan de dezvoltare pe termen lung este o formă de responsabilitate,...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ...chit că evident se corectează.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan un minut şi încheiem.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Eu vreau doar să vă informez că avem un astfel de plan - la modul foarte serios creionat chiar de Academia Română, o proiecţie a elitei intelectuale a acestei ţări pe următorii 30 de ani -, şi din păcate nu este suficient luat în considerare. Parcă se face cumva ca la fiecare guvernare să redescoperim coada la prună, când un astfel de program, cel puţin pe cele mai importante domenii de dezvoltare ale ţării, ar putea fi preluat şi adaptat din această viziune a Academiei Române. Vă îndemn să-l consultaţi. Sigur, acest proiect legislativ, în forma actuală, nu poate să treacă, dar mă întreb de ce se creionează astfel de planuri, de ce se studiază, de ce-şi asumă academicienii României o asemenea proiecţie, şi noi nu o luăm în considerare? Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Stimaţi colegi, Am o rugăminte personală la dumneavoastră. Pe hol, la P1, sunt nişte copii care vor să ne arate ceva frumos. Cei care nu mai rezistaţi fără ţigară şi fără mâncare, vă invit să vedeţi spectacolul copiilor. Ne revedem la ora 12,00 la votul final.