7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 33/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 33/2017 din 1 februarie 2017 cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul majorării pensiilor foştilor membri cooperatori, de la 500 RON, prin acordarea unei indemnizaţii sociale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, întrucât indemnizaţia socială minimă garantată pentru pensionari a fost stabilită la suma de 520 de lei, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.