20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PL-x 403/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 42. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Comisii? Comisia pentru apărare.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, trimis cu adresa nr. PL-x 403 din 30 octombrie 2017. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege, al cărui obiect de reglementare constă în completarea tabelelor-anexă la Legea nr. 143/2000, care fac parte integrantă din aceasta, cu un număr de 14 substanţe noi cu efect psihoactiv. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în data de 14 noiembrie 2017. La lucrări, din totalul de 21 de deputaţi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la şedinţă au fost prezenţi, conform listei de prezenţă. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie, identic. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Bogdan Samoilă, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în forma deja adoptată de Senat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Stimaţi colegi, Drogurile reprezintă o problemă majoră pentru societate şi constituie o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice, a siguranţei cetăţenilor şi în mod special a celor tineri. De aceea, noi considerăm că este necesară o consolidare a acţiunilor, astfel încât să limităm cât mai mult consumul, care este tot mai ridicat. Prezentul proiect de lege are în vedere tocmai corelarea legislaţiei naţionale cu legislaţia internaţională, astfel încât să contribuim la efortul Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate de a-şi extinde activitatea în domeniul controlului internaţional al drogurilor. Grupul PNL va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Problema consumului de droguri este una de sănătate publică şi vă reamintesc cât de greu am reuşit să adoptăm proiectul meu de lege privind interzicerea drogurilor de sinteză, a acelor etnobotanice, atunci, în 2008, când făceau ravagii. Tratez astfel de pacienţi, în fiecare zi, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă din Iaşi şi pot să vă spun că ceea ce facem astăzi este doar un mecanism de etapă, pentru că putem interzice la nesfârşit câte o substanţă, dar nu rezolvăm problema grupelor de substanţe, iar, în plus, accesibilitatea de pe net, aşa cum prevedea proiectul meu de lege din 2008, nu a fost încă reglementată. Eu cred că este un pas important şi această ordonanţă, dar trebuie să ne gândim cu mare atenţie la tot ceea ce înseamnă educaţie pentru sănătate, la comportamente de risc şi reglementarea... comercializarea acestor substanţe pe internet, unde scapă la orice fel de control. Sunt mari probleme. S-a trecut de la consumul recreaţional de la sfârşit de săptămână, de distracţie, la consumul aproape zilnic, iar grupele de pacienţi pe care îi tratez au ajuns să aibă şi 10, 11 şi 12 ani. Salut iniţiativa, dar cred că trebuie completată cu alte măsuri legislative, în special educaţie şi controlul traficului pe internet. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dintre toate legile pe care le votăm astăzi, dintre toate legile pe care le-am votat ieri, luna aceasta, anul acesta, eu cred că ceea ce votăm acum este cel mai important, lucrând în această incintă, sub această cupolă. Nu trebuie să fim străini de ce se întâmplă cu adolescenţii, preadolescenţii, copiii, tineri şi unii dintre cei maturi din România. Consumul de droguri nu mai este un sport, aşa, la sfârşit de săptămână, în România. Este prima ţară din lume care a dat un general, Generalul Heroină, după cum foarte bine ştiţi. Este prima ţară care a făcut o Agenţie Naţională Anti-Drog şi o serie de oameni care lucrau acolo chiar gestionau traficul de droguri. Nu trebuie să uităm că, ascunzând gunoiul sub preş, înseamnă că trăim într-o casă curată. Dacă din lună se poate fotografia o minge de ping-pong, cum nu pot fi oprite maşinile care sunt burduşite cu diferite substanţe halucinogene, care zăpăcesc capul, mintea acestui popor, încă neînvăţat cu chestiuni de acest gen, care practic dau iluzia unei fericiri. Ne-am tot îmbătat cu gândul acela că religia este opiul pentru popor. Iată că a venit un opiu foarte palpabil - drogul - în ţara aceasta. Şi vă rog să susţinem cu toţii. Iar cei care avem copii, acasă, tineri în şcoli, la facultăţi, să nu ne imaginăm că pericolul acesta se manifestă numai la alte case şi nu ne poate atinge pe noi. Aşa se spune, că moartea este un accident care i se poate întâmpla altuia. Nu, moartea este un accident care, în mod obiectiv, vine spre fiecare, iar drogurile trebuie stopate. S-a vorbit toată luna aceasta, toată vara despre corupţie, despre corupţi. Este clar că nimeni nu doreşte corupţi în România, dar nimeni nu doreşte drogaţi, pentru că aceştia, la rândul lor, vor genera drogaţi şi mai mulţi. Deci PMP va susţine acest proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă, susţineţi şi dumneavoastră?

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia Grupului PMP a fost exprimată de colegul meu, domnul Bichineţ. Însă cred că trebuie să găsim o altă soluţie, mai rapidă şi mai eficientă, de completare a listei cu aceste droguri, decât proiectul de lege. Vă daţi seama ce înseamnă dacă sunt sute de asemenea produse, să avem pentru fiecare sau pentru două, trei, câte un proiect, câte o iniţiativă care să devină lege. De aceea, cred că ar trebui să regândim, astfel încât Ministerul Sănătăţii, în funcţie de tipul de drog, împreună cu Ministerul Agriculturii sau Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin de ministru, să completeze această listă, în permanenţă, pentru că, spuneam, acum avem un proiect de lege care devine lege pentru 6 produse. Competiţia între producători, între traficanţi şi instituţiile statului este permanentă şi continuă, iar posibilitatea, aşa cum spuneam, a introducerii, prin ordin de ministru, a acestor produse nocive, toxice în lista de produse interzise ar fi mult mai bună. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului geologic. Comisia? A, mă scuzaţi, mai este o completare la raport. Vă rog, domnule deputat.

Bogdan-Ionel Rodeanu Cu permisiunea dumneavoastră, o notă din partea Consiliului Legislativ, pentru a introduce o serie de precizări suplimentare, care clarifică proiectul. Notă cu privire la Proiectul de Lege. În urma analizei raportului comun al Comisiei pentru sănătate şi familie şi al Comisiei pentru apărare, cu privire la acest proiect de lege, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, se fac următoarele precizări de tehnică legislativă. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, vă propunem ca la punctul 1 din lege să fie specificat numărul substanţelor noi introduse. De aceea, pentru a păstra caracterul unitar al textului de lege, precum şi pentru a asigura claritatea acestuia, vă sugerăm respectarea formei iniţiale a anexei la Legea nr. 143/2000, în care denumirea substanţei este scrisă cu caractere bold, urmată de semnul egal şi de formula chimică a substanţei respective, aşa cum se vede în exemplul următor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.