7 noiembrie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. 247 de voturi pentru, 2 colegi care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN (2017) 21. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative. Comisiile - pentru buget şi pentru sănătate - propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 221 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptat. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45... Vă rog. Nu v-am văzut! Vă rog. Explicarea votului la punctul 3. Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ştiaţi că în România, prin contractele-cadru şi conform O.U.G nr. 69/2014, pacienţii care suferă de cancer şi care au nevoie de anumite molecule scumpe primesc tratament doar pentru un an, compensat. După un an, fiecare bolnav se descurcă cum poate. În comparaţie, ţările dezvoltate din Europa, chiar şi Bulgaria, au reuşit, cu succes, asigurarea unui acces echitabil rapid la terapii inovative, în condiţii de sustenabilitate financiară, prin introducerea unor mecanisme inovative de contractare mult mai flexibile decât ce avem noi în România, cum ar fi: plata pe succes terapeutic, împărţirea riscului financiar, împărţirea costurilor, discounturi preţ volum în dinamică, servicii terapeutice adiţionale şi lista poate continua. Ştiţi ce înseamnă asta? Că Bulgaria a încheiat numai puţin de 369 de astfel de contracte în ultimii ani, faţă de numai 19 în România. La această oră sunt 90 de bolnavi cu acromegalie, care aşteaptă tratament mai mult de 120 de zile. Aceasta înseamnă inclusiv încălcarea unei directive europene în acest sens; să nu vorbesc despre dreptul la viaţă şi alte drepturi care li se încalcă pacienţilor. Înainte să legiferăm, ar trebui să vorbim cu oamenii care sunt direct interesaţi de ceea ce facem noi aici. Adică legiferăm lucruri care ţin de viaţă şi mai ales de moarte. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru. Dar, uitându-mă pe documente, am votat un PL-x din 2015. În această problemă nu este încă total lămurită relaţia dintre sistemul românesc de sănătate, marii producători, importatori, iar acest clawback afectează în oarecare măsură, uneori destul de importantă, producătorii români. Dacă amânam şi nu votam, intram într-o altă degringoladă; primele mecanisme care au început să funcţioneze şi unde trebuiau deja daţi banii într-o direcţie sau alta... Dar cred că trebuie să facem un apel la cei care se ocupă de această problemă, să reia negocierile în această direcţie, încât... Noi am mai încercat să legiferăm... Exportul paralel. Am încercat să legiferăm intrarea de noi medicamente pe piaţă. Încercăm să legiferăm conţinutul diverselor suplimente alimentare. În curând va veni în Parlament Legea vaccinării şi nu are, totuşi, cine să verifice loturile de vaccinuri care intră în România, să nu mai avem aceste aberaţii care vin din societatea civilă, că vaccinurile conţin celule fetale sau că vaccinurile conţin metale grele. Mă preocupă de o viaţă relaţia dintre mediu şi reproducerea umană, sănătatea umană, şi asemenea aberaţii, cum am auzit în zilele acestea, în toate aceste probleme care vorbesc despre sănătate, mă înfioară. Dar să revin la ceea ce am votat astăzi. De aici trebuie să vină banii înapoi în sistemul de sănătate. Acest cloud beck înseamnă bani pentru sistemul de sănătate, nu pentru altceva! Aceşti bani trebuie să se regăsească în cercetarea aplicată! V-am mai vorbit în această sală despre cercetarea aplicată, despre prevenţie, despre rolul pe care trebuie să-l joace Ministerul Sănătăţii, ca aplicator al unor politici de sănătate, care trebuie să fie susţinute financiar. Sper ca măcar acum să se fi terminat. Nu am cunoştinţă dacă s-a terminat pachetul legislativ! Mă înfior când vine, de fiecare dată... vine să votez eu pentru ceva ce s-a discutat la comisie, în urmă cu trei ani! Nu mi se pare normal, nici natural! Oricum, votul de astăzi vine să încurajeze şi să sprijine o acţiune a Ministerului Sănătăţii şi a politicului, care să sprijine sănătatea românească. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc. Stimate colege, Stimaţi colegi, Sesiunea de declaraţii politice a fost de dimineaţă! Dacă discutăm punctual de acest proiect de lege, vorbim de un mecanism, acela de clawback, utilizat practic ca mecanism de control al creşterii costurilor în sistemele de sănătate. Aceste creşteri sunt, practic, suportate de către deţinătorii de APP. Este adevărat că există şi alte metode de control, cum sunt negocierile cost-volum, cost-volum rezultat, utilizate cu succes în România pentru pacienţii cu hepatită. În Programul de guvernare al Partidului Social Democrat am introdus şi am tratat bolnavii de hepatită. În momentul în care discutăm despre clawback, propunerile venite aici au doar un mesaj politic. Eu ceea ce vă spun este că am votat un proiect de lege sau o ordonanţă care are reglementări pur tehnice, în modalitatea de calcul a clawback-ului.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 167 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 2 colegi care n-au votat. Adoptat. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017...

Cătălin Drulă Explicarea votului!

Petru Gabriel Vlase Nu văd!

Cătălin Drulă A apăsat!

Petru Gabriel Vlase Da, dar nu văd eu, nu apare aici! Nu ştiu de ce! Vă rog. Abia acum văd! Doamna Prună.

Cristina-Mădălina Prună Stimaţi colegi, Grupul USR a votat împotriva acestui proiect de lege. Ministerul Agriculturii a avut la dispoziţie un an să elaboreze normele metodologice, însă şi-a dat seama doar la sfârşitul acestui an că nu este capabil să facă acest lucru. Pe de altă parte, nici nu a venit Ministerul Agriculturii cu propuneri concrete, propuneri pe care ar fi putut foarte bine să le găsească în legislaţia europeană - sunt nişte propuneri foarte clare. Am luat, totodată, la cunoştinţă că în Biroul permanent a fost depus un nou proiect de lege care să modifice eventualele neclarităţi, însă, analizând acest proiect, am observat că rămânem cu aceleaşi ambiguităţi. Ceea ce sperăm noi, USR, este că Ministerul Agriculturii va lucra îndeaproape cu Parlamentul, astfel încât să avem un proiect de lege care să fie în interesul cetăţenilor şi să rezolve această problemă, a risipei alimentare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În Legea nr. 217/2016, art. 2 sună în felul următor: "Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligaţi să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare". S-a zis ieri de cantitatea respectivă - două milioane de tone. Spuneţi-mi, vă rog frumos, dacă nu ar fi bine ca în aceste şase luni, după ce s-a votat acest proiect de lege, Guvernul nu ar trebui să întreprindă măsuri ca lanţul agroalimentar, de exemplu la şcoli, să se diminueze, prin faptul că laptele şi cornul, Programul "Laptele şi cornul" să fie rezolvat la nivelul oraşului respectiv, la nivelul judeţului respectiv şi să nu se ducă alimentele şi să se risipească aceste alimente la 3, 4, chiar 5 judeţe depărtare. Deci rog Guvernul să ia măsuri pentru a rezolva această problemă şi astfel să ajute şi această lege, Legea nr. 217/2016.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Cu un vot împotrivă, a fost adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi, ASP, la Statutul de la Roma, al Curţii Penale Internaţionale, CPI, adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI - 14/Res.2 - la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Comisia pentru buget şi pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Comisiile - pentru buget, juridică şi pentru administraţie publică - propun adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vă rog, vot. 261 de voturi pentru, 6 abţineri. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 10. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog, vot. 204 voturi pentru, un vot împotrivă, 65 de abţineri. Adoptat. Domnul Bacalbaşa? Mai vreţi?

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Nu!

Petru Gabriel Vlase Aţi apăsat, înseamnă, din greşeală! 11. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. Comisiile - juridică, pentru buget şi pentru transporturi - propun respingerea. Vot. Cu un singur vot împotrivă, adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog, vot. Unanimitate. Adoptat. 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vă rog, vot. Unanimitate. Adoptat. 14. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 166 de voturi pentru, 90 împotrivă, două abţineri. Domnul Barna. Vă rog. (Vociferări.) Domnul Barna e primul! (Vociferări.) Au fost 166! Nu e 165?! Sunt 165, doamnă! (Se adresează doamnei deputat Raluca Turcan.) Au fost 166! Ghinion!

Ilie Dan Barna Da, se pare că a trecut la un singur vot! Uniunea Salvaţi România a votat împotriva acestui proiect de lege, pentru că, în realitate, educaţia în România este menţinută în stare de faliment. Probabil cel mai slab ministru al acestui Cabinet este menţinut la educaţie, PIB-ul României pe educaţie este sub al Bulgariei - că tot ne comparăm cu vecinul, pe care-l considerăm inferior - Pactul pentru educaţie, acela din 2008, este probabil printr-un sertar, prăfuit, iar acest Pl-x 336/2017, adoptat astăzi cu un singur vot, nu face decât să amâne drepturile băneşti ale profesorilor, obţinute în instanţă şi care aveau termen în 2020, să le amâne în 2022. Adică încă o minciună despre capacitatea sistemului de a putea plăti salariile şi de a respecta hotărârile judecătoreşti! Pe aceste considerente, noi am votat împotrivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan.

Raluca Turcan Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege, din mai multe motive. 1. Pentru că se renunţă la descentralizarea în domeniul învăţământului. Practic, primarii şi responsabilii cu finanţarea infrastructurii şcolare de la nivelul autorităţilor publice vor rămâne doar cu banii, fără nici măcar o mică pârghie de a monitoriza managementul şcolar. 2. Se transferă plata de la buget a salariilor, inclusiv pentru angajaţii în sectorul privat. Cu alte cuvinte, inspectoratele şcolare generale evaluează ceea ce se întâmplă în unele unităţi de învăţământ private, în condiţiile în care deja bine cunoaştem că sunt superpolitizate, şi solicită ministerului bani transferaţi pentru plata salariilor, lucru care, cu siguranţă, va duce la mari distorsiuni. În loc să asigurăm o competiţie între sistemul public şi sistemul privat pentru calitatea serviciilor educaţionale, să asigurăm plata egală pentru finanţarea per elev atât în sistemul privat, cât şi în sistemul public, ajungem la o politizare şi un discreţionarism care nu are ce să caute în sistemul de educaţie. 3. Această iniţiativă legislativă minte din nou profesorii. Îşi bate joc de profesorii care aşteptau recuperarea restanţelor salariale câştigate în baza deciziilor instanţelor de judecată şi care ar fi trebuit plătite până în anul 2020. PSD, asumat de domnul Dragnea prin acest proiect legislativ, decide ca, indiferent ce au decis instanţele de judecată, profesorii să-şi recupereze salariile prin anul 2022. Parcă sună cunoscut! Parcă am mai auzit că majorările salariale de facto să se facă inclusiv pe Legea salarizării unitare...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să încheiaţi!

Raluca Turcan ...în mare, tot în anul 2022. (Vociferări.) Cu alte cuvinte, Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vă rog!

Raluca Turcan ... şi solicităm reprezentanţilor coaliţiei majoritare ca măcar în Senatul României, Cameră decizională, să înţeleagă faptul că minciuna are picioare scurte şi în niciun caz nu va ajunge să ofere României o dezvoltare sănătoasă, cu educaţie la bază.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tomac.

Eugen Tomac Domnule preşedinte Vlase, Stimaţi colegi din PSD, Ne bucurăm că bugetul pe care l-aţi promis atinge cote extraordinare. Probabil după realităţile pe care le vedem în ţară, următorul pas va fi să transferaţi şi salariile din administraţia publică locală către bugetul de stat, că şi acolo aţi dat drumul la dezlegare pentru măriri de salarii şi au intrat primăriile în faliment. Deci există o singură soluţie pentru a pune ordine în sistemul de sănătate: să-l trimiteţi în vacanţă, pe perioadă nedeterminată, pe ministrul educaţiei, Pop! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Vosganian.

Varujan Vosganian Îmi vine să dau şi numele persoanei, pentru că drepturile Domniei Sale la replică constituie un deliciu al Camerei Deputaţilor. Doamnă Raluca Turcan, sunt acte normative care recuperează pentru profesori câte ceva din ceea ce au pierdut ei în 2010, pe vremea când dumneavoastră şi Partidul Democrat tăia salariile! (Aplauze.) Aşa că, după părerea mea, ar trebui să-i lăsaţi pe colegii dumneavoastră din adevăratul PNL să ia cuvântul pe această temă! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă mulţumim, domnule Vosganian!

Raluca Turcan Parlamentul României, Camera Deputaţilor. Dragi colegi, Greaua moştenire este deja bine-cunoscută. Însă, din nefericire, greaua moştenire a permis guvernării PSD, a permis unei perioade de guvernare tehnocrată, să ofere posibilitatea redresării economiei, dacă ar fi existat viziune de dezvoltare şi politică pe termen lung. Din nefericire, dumneavoastră astăzi vă bucuraţi, unii tropăiţi din picioare, aici, în Camera Deputaţilor, forul legislativ pentru dezbatere, în primul rând. Dar, dacă o ţineţi tot aşa, cu modificările la Codul fiscal, cu legi adoptate pe picior, cu ordine directe primite de la şeful de partid, Liviu Dragnea...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... în detrimentul interesului public, veţi ajunge să duceţi România ...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă!

Raluca Turcan ... într-o situaţie de criză mai mare decât în anul 2010!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc frumos. Domnul Bacalbaşa. (Vociferări.) Mă obligă Regulamentul, domnule lider!

Ioan Munteanu Vă obligă trei minute la explicare?!

Petru Gabriel Vlase Am o slăbiciune acolo!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Din greaua moştenire, dragi colegi, face parte şi nivelul intelectual, şi moral, al unor aşa-zişi colegi - că eu nu mă simt coleg - care sunt în Parlamentul României, în Partidul - fost PDL, PNL, naiba ştie ce mai e! (Aplauze.) În ceea ce priveşte ingerinţa politicului în măsurile luate în Parlament şi aşa mai departe, vreau să spun că aici, în sală, stă autorul moral al unei poveşti pe care am păţit-o eu, ca director al Spitalului Judeţean Galaţi, când am fost chemat, la cel mai înalt nivel, judeţean, şi mi s-a spus, cu martori: "Dă-ţi demisia pe loc, că altfel îţi găsim noi ceva!". Şi fiind un băiat deştept, mi-am dat demisia pe loc! Dar ura rămâne! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vot, vă rog. 170 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 27 de abţineri. Adoptată. 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Comisiile - juridică şi pentru administraţie - propun adoptarea. Vot, vă rog. 219 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptată. III. Legi organice. Respingeri. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Vot. 193 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. Cu o abţinere, a fost adoptată. 19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr. 200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Comisiile - pentru învăţământ, juridică şi pentru muncă - propun respingerea. Vă rog să votaţi. 259 de voturi pentru, două împotrivă, o abţinere, un coleg care n-a vrut să voteze. Adoptată. Încheiem şedinţa. La 12,45 Birou permanent reunit la sala de Birou permanent a Camerei Deputaţilor.

Ioan Munteanu Şi plen comun!

Petru Gabriel Vlase La ora 13,00 plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,34.