23 mai 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 161/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Iniţiatori? Doamnă Huncă, în calitate de iniţiator vorbiţi, da?

Mihaela Huncă Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinse colege, Distinşi colegi, Iniţiativa legislativă nr. 161/2017, care se află astăzi în plenul Camerei Deputaţilor, prevede ca în fiecare judeţ să se înfiinţeze câte un centru de excelenţă cu personalitate juridică, unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale. Rolul acestor centre de excelenţă este acela de a selecta elevii capabili de performanţă şi de a-i pregăti pentru a participa la concursuri, competiţii naţionale şi internaţionale. Având personalitate juridică, centrele de excelenţă judeţene vor putea accesa resurse financiare pentru a realiza proiecte şi programe europene. Obiectivul principal pentru care am elaborat acest proiect de lege este acela de a oferi pregătirea tinerilor în spaţii de lucru moderne, cu echipamente de ultimă generaţie, pentru a putea face performanţă la nivel înalt, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. În acest fel vor putea realiza şi asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. În urma modificării legislative propuse, centrele judeţene de excelenţă vor fi înfiinţate prin Legea educaţiei naţionale şi vor deveni unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, alături de casele corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor. În prezent, există câteva centre de excelenţă, însă doar în cele mai dezvoltate judeţe din ţară şi sunt finanţate din sponsorizări. De aceea, pentru a da posibilitatea tuturor elevilor să facă performanţă, este nevoie de înfiinţarea de centre de excelenţă în fiecare judeţ. Cred că este în interesul fiecăruia dintre noi, care reprezentăm o anumită regiune din România, să generăm un cadru legal cât mai eficient, în vederea creşterii şi sprijinirii propriilor valori, care mai departe să se transforme în plus valoare pentru ţara noastră. Cu cât ne preocupă mai mult educaţia copiilor noştri şi atragem investiţii mai mari în procesul educaţional, vom crea locuri de muncă cu înaltă calificare şi vom dezvolta fiecare ramură a economiei, la nivel local şi naţional. Punctele de vedere exprimate până în prezent de comisiile de specialitate care au analizat proiectul au fost pozitive şi, de aceea, consider că şi dumneavoastră veţi susţine acest proiect, prin care vom putea creşte nivelul de pregătire şi condiţiile de studiu pentru elevii din toate judeţele ţării, care îşi doresc să facă performanţă într-un anumit domeniu. Înainte de a pune proiectul de lege, am organizat mai multe dezbateri publice, unde am consultat atât profesorii care se ocupă de pregătirea tinerilor olimpici, cât şi elevii care au înregistrat performanţe la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale, dar şi părinţii acestora. Consider că susţinerea performanţei în educaţie nu este un drum uşor, dar este un drum sigur. Realitatea ne demonstrează că nu banii, nu poziţia socială, ci educaţia face diferenţa. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Gavrilă, Comisia.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a primit adresa Pl-x 161, cu propunerea pe care o avem în discuţie. S-au analizat punctele de vedere de la Comisia pentru buget, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic, Comisia pentru egalitate de şanse. Obiectul de reglementare al acestei propuneri legislative se referă la modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul transformării centrelor judeţene de excelenţă în unităţi conexe Ministerului Educaţiei Naţionale, astfel încât acestea să poată accesa fonduri europene, independent de inspectoratele şcolare, dar să aibă şi o anumită independenţă, fiind însă coordonate metodologic de inspectoratele şcolare. Propunerea legislativă despre care discutăm face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor legale. La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, din totalul de 24 de membri. S-a votat pentru susţinerea acestui proiect legislativ şi pentru un raport favorabil, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. Şi acum o să-mi daţi voie, domnule preşedinte, să vorbesc în calitate de deputat al PSD, pentru a exprima punctul nostru de vedere. Este posibil?

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Camelia Gavrilă Punctul de vedere al Partidului Social Democrat a fost de a susţine acest proiect legislativ extrem de generos, extrem de important, care se fixează asupra performanţelor şcolare şi creează oportunităţi educaţionale extrem de importante pentru tinerii talentaţi, pasionaţi, cu înclinaţii ştiinţifice, literare, artistice, tehnice. Faţă de prevederile anterioare, această iniţiativă legislativă mută accentul pe ideea de unitate conexă, aşezând-o în simetrie cu centrul judeţean de resurse educaţionale, existând o mai mare independenţă, posibilitatea de a accesa fonduri europene, dar şi de a-şi crea o cultură organizaţională proprie, de a avea demersuri mult mai accentuate, în sensul atragerii elevilor performanţi. Şi ca filozofie educaţională ni se pare interesant, pentru că există o simetrie faţă de proiectele care vizează educaţia remedială, susţinerea elevilor cu diferite dizabilităţi, deficienţe, dificultăţi de învăţare, de atingere a obiectivelor minimale din programele şcolare. E firesc să susţinem, conform vocaţiei şcolii româneşti, şi învăţământul de calitate, învăţământul orientat spre performanţă. Şi cred că ar trebui - spun aceasta ca profesor şi coordonator al unor asemenea centre - nu doar să ne fixăm obsedant pe ideea de olimpiade şcolare şi de reuşite la olimpiadele şcolare, care, într-adevăr, sunt marca supremă a unui învăţământ de calitate, şi a unui progres, şi a unei performanţe şcolare, dar şi participarea la concursuri, la competiţii, la tabere tematice, organizarea de simpozioane, în care vocaţia de cercetare sau creativă a elevilor să se poată manifesta, deci alte tipuri de interferenţe. Mai mult decât atât, este foarte important că în aceste centre judeţene de excelenţă, elevii cunosc şi alte maniere de predare, şi alte explorări în domeniul respectiv, ştiinţific sau umanist, pentru că lucrează cu mai mulţi profesori, deci e o experienţă de cunoaştere, o experienţă cognitivă mult mai importantă. E motivul pentru care susţinem acest punct de vedere.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Domnule Olar, doriţi să vorbiţi şi la educaţie? Domnule Olar, doriţi să vorbiţi la educaţie? Că aţi vorbit la copaci... Păi, sunteţi înscris la cuvânt. Doamna Abu-Amra Lavinia-Corina.

Lavinia-Corina Cosma Înfiinţarea acestor centre de excelenţă reprezintă, aparent, în varianta PSD-ului, un scop nobil. În realitate, însă, este o iniţiativă populistă, prin care se doreşte crearea unei alte structuri birocratice, care închide bani publici. Nu avem nevoie de alte instituţii, avem nevoie de eficientizarea celor pe care le avem. În unele cazuri, cred că e necesară chiar desfiinţarea unora dintre ele. Şi acestea sunt structuri birocratice, de exemplu, inspectoratele şcolare. Ca atare, Grupul USR votează împotriva acestei iniţiative. Menţionez faptul că susţinem excelenţa, însă este foarte important să stabilim cum vrem să facem acest lucru, nu doar să venim cu iniţiative populiste, înfiinţare de instituţii care reprezintă de fapt o sinecură. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Am să spun de la bun început că Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va sprijini acest proiect, va vota pentru el. Dar au trecut 6 ani de la momentul în care, potrivit Legii nr. 1 a educaţiei naţionale, s-a decis înfiinţarea acestor centre de excelenţă. I-am întrebat pe colegii mei mai experimentaţi din Comisia pentru învăţământ cum funcţionează aceste centre, pentru că, teoretic, în fiecare judeţ, şi la nivelul municipiului Bucureşti, ar fi trebuit să avem aceste centre funcţionale. Din păcate, aşa cum au recunoscut colegii din Comisia pentru învăţământ, repet, care cunosc mai bine situaţia de la nivelul judeţelor, aceste centre de excelenţă sunt forme fără fond, pentru că ele există, au fost stipulate acum 6 ani de zile, prin litera legii, s-au înfiinţat, dar nu funcţionează decât în două-trei judeţe. Să considerăm astăzi că doar lipsa de finanţare, lipsa lor de posibilitate de a accesa fonduri europene să fie cauza nefuncţionării acestor centre. De aceea, vom şi vota pentru acest proiect, pentru că în felul acesta le mai dăm o şansă. S-ar putea însă să ajungem la concluzia tristă, peste un an, peste doi ani de zile, că, deşi s-a făcut şi acest efort, de stimulare a funcţionării acestor centre de excelenţă, s-a făcut tot degeaba. Şi atunci, s-ar putea să aibă dreptate colega mea de la USR, care spunea că de fapt sunt nişte structuri birocratice înfiinţate doar pe hârtie, aşa cum se întâmplă cu multe alte structuri, date în fel şi fel de legi, dar şi în Legea educaţiei naţionale. De aceea, astăzi, consideraţi că votul Partidului Mişcarea Populară este un vot pentru speranţă, cu ideea că vor funcţiona într-adevăr aceste centre, cu ideea că profesorii care trebuie să activeze în aceste centre de excelenţă, odată ce vor putea fi şi remuneraţi, vor avea şi dorinţa de a-şi pune cunoştinţele, experienţa, în slujba elevilor care vor să participe la un proces de învăţare, aprofundat, în aceste centre de excelenţă. Mărturisesc - şi o spun ca să rămână spus - că sunt sceptic în ceea ce priveşte funcţionarea, în următorii ani, a acestor centre de excelenţă. Cred că ele trebuie regândite, aşa cum trebuie regândită o bună parte din toată arhitectura Legii educaţiei naţionale. Dar astăzi, spun încă o dată, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru acest proiect, încercând să dea o ultimă şansă funcţionării acestor centre. Să dea Dumnezeu să funcţioneze cu adevărat în următorii ani!

Petru Gabriel Vlase Doamna Florica Cherecheş.

Florica Cherecheş Aşa cum s-a spus, centrele de excelenţă sunt prevăzute şi în actuala Lege a educaţiei şi ele se pot înfiinţa prin ordin de ministru. Există judeţe în care acestea există, funcţionează şi este foarte bine acest lucru şi cred că ar trebui ca astfel de centre să se înfiinţeze în toate judeţele, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene. Partidul Naţional Liberal susţine identificarea şi pregătirea elevilor performanţi şi posibilitatea ca aceştia să dezvolte potenţialul care este în ei, în domeniul în care au anumite abilităţi naturale, dar la acest vot ne vom abţine, pentru că funcţionarea defectuoasă a centrelor de excelenţă se datorează incapacităţii sau insuficienţei finanţării acestora. În fiecare an şcolar, fiecare judeţ primeşte un anumit număr de posturi în care trebuie să se încadreze şi sigur că acest număr de posturi depinde de semnătura ministrului. Nu cred că este necesară modificarea Legii educaţiei în acest sens şi faptul că aceste centre ar avea personalitate juridică ar ajuta la mai buna funcţionare a acestor centre. Pur şi simplu ne întoarcem la problema banilor şi cred că alocarea suplimentară a banilor pentru a înfiinţa posturi, aşa cum ar fi nevoie de alocare şi pentru a înfiinţa mai multe posturi de consilieri şcolari pentru orientare, ar fi un lucru foarte bun pentru învăţământul românesc. Aşa cum spunea colegul meu, Robert Turcescu, zicea că votul partidului din care face parte este un vot pentru speranţă. Şi al nostru, votul de abţinere, este un vot pentru speranţă, speranţa că aceste centre vor funcţiona cu adevărat în toate judeţele ţării.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Este foarte clar că propunerea legislativă aduce valoare adăugată învăţământului românesc. Aşa cum s-a specificat de foarte multe ori astăzi, aici, în primul rând oferă posibilitatea centrelor de excelenţă să acceseze fonduri europene. Este vorba de programele şi proiectele europene, de posibilitatea de a se autofinanţa prin intermediul nu numai a sponsorizărilor, dar şi, sperăm noi, într-un viitor foarte apropiat, prin intermediul Ministerului Educaţiei Naţionale. Sigur că de foarte multe ori am accesat asemenea proiecte care au fost alocate nu numai excelenţei, aşa cum discutăm astăzi despre, iată, centrele de excelenţă, dar şi multor tineri elevi care au probleme în ceea ce priveşte învăţământul românesc. Sunt foarte multe propuneri legislative care îşi au izvorul în Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor şi aceasta este una dintre propunerile legislative care au plecat dinăuntrul acestei comisii - şi vreau să le mulţumesc colegilor care cunosc foarte bine învăţământul preuniversitar, colegilor care au lucrat foarte mult timp în inspectoratele şcolare judeţene şi, nu în ultimul rând, Ministerului Educaţiei şi colegului nostru, domnului ministru secretar de stat care ne-a fost coleg atâţia ani şi care ne-a ajutat să facem o propunere legislativă care să se bucure, practic, de votul dumneavoastră. Eu, totuşi, sper că vom avea un vot favorabil şi că această propunere legislativă va aduce valoare adăugată, aşa cum am amintit şi anterior, învăţământului românesc. Vă mulţumesc şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Barna.

Ilie Dan Barna După cum se întrevede rezultatul la acest vot, jucăm din nou secvenţa triumfului speranţei împotriva experienţei. Avem o experienţă deja de... cred că sunt 200 de ani de creare de forme fără fond, care nu v-au confirmat aproape niciodată. Ceea ce facem prin aceste centre de excelenţă este să pretindem că nu am avut performanţă în obţinerea de fonduri europene, pentru că ne-au lipsit instituţiile adecvate. În realitate, fondurile europene se obţin de oameni instruiţi, inclusiv de cei din sistemul de educaţie. Cât timp nu investim în această direcţie şi creăm noi structuri de tip sinecură, rezultatele vor fi fix cele de până acum. Uniunea Salvaţi România nu susţine această iniţiativă, pentru că este o iniţiativă formală, care nu aduce nimic în plus, creaţi doar nişte instituţii artificiale. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. La amendamente admise, dacă doreşte cineva? Nu. Ultimul.