6 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 86/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Obiecţii? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat.