13 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 126/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Cei care aţi vorbit, vă rog să vă închideţi microfoanele. Comisia? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 februarie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 2017, majorarea pensiilor militare de stat, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, prezentate în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Grupul PNL a votat ieri în cadrul Comisiei pentru muncă aceste modificări venite prin ordonanţă de urgenţă la Legea salarizării, pentru că ele sunt necesare, şi din punctul de vedere al colegilor din comisie trebuiau făcute aceste corecţii de urgenţă. Acum, că e nevoie de o modificare, prin ordonanţă de urgenţă, la o lege atât de mult aşteptată, înseamnă că am avut dreptate atunci când am spus că de multe ori această lege s-a făcut pe brânci. În altă ordine de idei, dacă tot am apărut cu o modificare prin ordonanţă de urgenţă, poate colegii din majoritatea guvernamentală vor gândi o soluţie şi pentru cei din educaţie şi din sănătate, să-şi respecte angajamentele electorale şi să venim cu aceste majorări la data de 1 iulie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vexler.

Silviu Vexler Bună dimineaţa! Cred că colegul nostru a făcut o mică confuzie. Această ordonanţă de urgenţă, care este de anul trecut dată, nu a modificat Legea salarizării, de altfel ar fi destul de greu să modificăm o lege care nu a fost încă promulgată. Dar, independent de acest lucru, amendamentele care au fost adoptate ieri în legea de aprobare a ordonanţei vin să corecteze o serie de disfuncţionalităţi care au apărut în ultima perioadă. În mod special mă bucur foarte mult pentru amendamentele adoptate care fac referire la bibliotecile naţionale şi la muzeele naţionale, şi cred că este un act de dreptate pentru aceşti oameni. De altfel, sunt convins că cultura, indiferent de forma ei, este coloana vertebrală a oricărei societăţi, iar în ceea ce mă priveşte probabil că nu aş fi fost astăzi aici dacă biblioteca şi muzeul din oraşul meu natal n-ar fi existat. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. La această ordonanţă, prin amendamentele introduse s-au făcut foarte multe corecţii în sistemul de sănătate şi aş vota oricând cu două mâini un astfel de proiect de lege. Practic, a fost introdusă radioterapia, oncologia medicală, compartimentele de arşi, hematologia clinică, hematologia oncologică, printre cei la care se face raportarea salariului la salariul de bază din 2016. Nu erau introduse, şi colegii mei, mai ales cei din secţiile de arsuri şi de radioterapie, unde munca este extrem de dificilă, meritau acest lucru şi evident că vom vota acest demers legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.