16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 175/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia? Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. La întocmirea prezentului raport am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru drepturile omului, al Comisiei pentru muncă, al Comisiei pentru egalitate de şanse, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, punctul de vedere al Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea în sarcina Caselor de Asigurări de Sănătate de a încheia un contract cu medicul specialist, în baza căruia acesta să poată elibera certificate de concediu medical, bilete de trimitere pentru consultaţii şi investigaţii paraclinice gratuite, precum şi reţete gratuite sau compensate. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi - o abţinere -, adoptarea proiectului, cu amendamentele admise, care fac parte din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Doamna Roşca.

Lucreţia Roşca Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege pe care Grupul PSD din Comisia pentru sănătate l-a susţinut este un proiect bun, care vine să crească accesibilitatea pacienţilor către serviciile medicale, fără să coste Casa de Sănătate nimic în plus. Vreau să vă spun, stimaţi colegi, că, la ora actuală, în România, medicii specialişti cu liberă practică pot funcţiona în relaţie cu Casa de Sănătate sau, de sine stătător, organizaţi în cabinete particulare. Dacă un pacient are o problemă şi are cabinetul specialistului fără contract cu Casa lângă bloc, lângă locuinţă, el merge acum la medicul specialist, care îl consultă şi care, pentru că nu are relaţie cu Casa, nu-i poate elibera nici reţetă compensată, nici investigaţii suplimentare, drepturi pe care pacientul, asiguratul le are. Şi, în situaţia actuală, el trebuie să plece cu o recomandare de la medicul specialist fără contract, înapoi, la medicul de familie sau la un alt specialist, cu relaţie cu Casa de Sănătate. Lucrurile sunt foarte simple. În Legea-cadru, în Contractul-cadru şi în Normele de funcţionare ale Casei de Sănătate nu este permis ca acelaşi medic specialist să funcţioneze în două relaţii cu Casa de Sănătate. Prin proiectul de lege, medicul specialist care face contract, face doar pentru dreptul de a elibera ce drept are asiguratul - reţetă şi bilet de trimitere. Pentru a nu mai pune pe drum asiguraţii şi, spuneam, socotind bine, Casa de Sănătate nu ar avea costuri suplimentare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. Vot final.