16 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 (PL-x 168/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017. Comisia pentru apărare? Domnul Bejinariu.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere, pe fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la data respectivă. Consiliul Legislativ, conform avizului nr. 206 din 15 martie 2018, a avizat favorabil acest proiect de lege. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 11 aprilie 2018, cu unanimitate de voturi "pentru", membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale. Doriţi să luaţi cuvântul, domnule Cozmanciuc? Păi, apăsaţi pe buton, ca să văd. N-aveţi cartela? Înseamnă că nu sunteţi în sală. Vă rog. Vă rog, apăsaţi pe...

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Gata?

Petru Gabriel Vlase Da, acum merge.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc E în regulă?

Petru Gabriel Vlase Merge.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Merge?

Petru Gabriel Vlase Da, da.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Funcţionează? Prezentul act normativ este important pentru că stabileşte cadrul juridic adecvat pentru asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, în vederea executării de exerciţii şi operaţii între România şi Georgia. Consider că în acest fel se vor face paşi importanţi pentru realizarea unei colaborări eficiente între Ministerele Apărării din România şi Georgia, marcând astfel o creştere a eficienţei, dar şi o reducere a costurilor pentru asigurarea sprijinului logistic. De altfel, NATO încurajează încheierea unor astfel de acorduri, atât între aliaţi, cât şi între state partenere, mai ales că existenţa unui astfel de sistem de management este esenţial, în contextul gestionării unor situaţii de urgenţă. PNL va vota favorabil în cazul acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nu s-a încheiat şedinţa, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.