13 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 133/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Comisii? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa PL-x 133/2016 din 6 aprilie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, aPropunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în sensul reintroducerii verificării la domiciliu a angajaţilor aflaţi în concediu medical. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 29 martie 2016. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Am susţinut de la început respingerea acestui demers legislativ, care face din pacient un potenţial infractor şi din concediul medical un arest la domiciliu. Nu ştiu cine s-a putut gândi la aşa ceva, mai ales că ţineţi cont că pe durata concediului medical mulţi pacienţi trebuie să participe la diverse şedinţe de recuperare, să fie evaluaţi şi nu spune nimeni că trebuie să stea neapărat acasă. Gândiţi-vă că un pacient care, să zicem, că are o fractură de pumn ar trebui să stea acasă, pentru că aşa vrea cineva, în loc să-şi vadă de controalele pe care trebuie să le facă şi de evaluările periodice. Cred că a transforma şi pacientul, şi medicul, în viziunea publică, în infractori este o mare greşeală şi voi vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass Mulţumesc. Grupul parlamentar al UDMR va susţine respingerea, însă ţin să menţionez că trebuie, totuşi, un control la aceste concedii. Aşa ne cer firmele, aşa ne cer angajatorii şi propun ministerului şi plenului, totuşi, să ne gândim la menţinerea unei forme în viitorul apropiat.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.