14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 56. Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Iniţiatori? Nu sunt. Doamna preşedinte Gavrilă. Vă rog, doamnă preşedinte.

Camelia Gavrilă Este un raport comun pentru această propunere legislativă, pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1, un raport comun realizat de Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică. Obiectul acestei propuneri se referă la o reglementare care să presupună modificări şi completări ulterioare, vizând introducerea unui sistem de sancţiuni penale, în vederea sancţionării persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor legale privind interzicerea colectării unor sume de bani destinate funcţionării unităţilor de învăţământ, achitate de elevi, de părinţi sau de aparţinătorii legali ai acestora. Prin obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Comisia pentru învăţământ a dezbătut propunerea. Au fost prezenţi 14 deputaţi. S-a votat respingerea acesteia. La fel, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în aprilie 2016. De asemenea, s-a susţinut un raport de respingere, pe următoarele aspecte: prin art. 108 din Legea educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse. Pe cale de consecinţă, este excesivă stabilirea unei răspunderi penale pentru persoanele care fac donaţii sau sponsorizări, cât şi pentru angajaţii din unităţile de învăţământ. Codul penal, de altfel, arată că legea penală prevede pedepse aplicabile, măsuri educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală în Titlul 5 - "Infracţiuni de corupţie", şi se stabilesc aceste tipuri de fapte penale. Astfel, legislaţia în vigoare reglementează deja soluţii cu privire la aceste ipotetice abateri, deci nu are, de altfel, obiect foarte clar şi logic, este redundant ceea ce se propune prin iniţiativa respectivă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului Parlamentar al minorităţilor naţionale nu vor susţine această propunere legislativă pentru principiile care au fost enunţate anterior, dar şi pentru unul foarte important în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1/2011: "Acestea - citez - pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau alte surse legal constituite", am încheiat citatul. Acesta este argumentul fundamental pentru care noi nu vom susţine această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Respingere. Vot final.