23 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 29/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Bună ziua, stimaţi colegi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor. Avem 122 de colegi înregistraţi. Programul de lucru: 10,00-11,30 - dezbateri; pauză până la ora 12,00; votul final, la ora 12,00. După încheierea şedinţei, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetul liderilor. Ne întoarcem la punctul 6, care nu avea raport ieri. 6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; în procedură de urgenţă. Dacă de la Guvern vrea cineva? Nu vrea. De la comisie? Comisia, vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au raport comun. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de respingere. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil; de asemenea, şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dat aviz favorabil, iar punctul de vedere al Guvernului şi al Ministerului Sănătăţii sunt în anexă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de creare cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Pop.

Tudor Rareş Pop Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Înainte de a începe dezbaterea pe amendamente, aş vrea să subliniez încă o dată importanţa acestei ordonanţe. După cum bine ştiţi, USR a susţinut şi susţine Ordonanţa nr. 79 în varianta ei iniţială sau cu amendamente care pot contribui în mod pozitiv la efectele reformatoare ale acestui act normativ. În sprijinul acestei ordonanţe vine şi Raportul de ţară al Comisiei Europene pe anul 2016, un raport care, printre altele, ordonează şi problemele cu care se confruntă sistemul sanitar românesc. Cu voia dumneavoastră o să le reamintesc aici, acum. Aşadar, în ciuda măsurilor luate, sistemul medical e ineficient, iar accesul la servicii de calitate e limitat. Din păcate, nu avem încă o strategie adresată forţei de muncă din domeniu şi, deşi sistemele "In Health" există, ele nu sunt pe deplin funcţionale. Nu avem încă o direcţie clară a criteriilor de performanţă, iar accesul la sănătatea populaţiei sărace este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Un alt punct important pe care-l reclamă acest raport este guvernanţa scăzută şi politicile neclare, care contribuie la dezordinea sistemului medical. Şi, din păcate, avem aici un exemplu teribil, respectiv modul dezastruos în care este gestionată epidemia de rujeolă în ultimele cinci luni. În acest context, Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2016 este un act esenţial care vizează reaşezarea unor puncte importante în interiorul sistemului de sănătate. Aş vrea să vă reamintesc scurt ce face această ordonanţă. Ea are ca miză reglementarea situaţiilor de incompatibilitate la nivelul conducerii unităţilor sanitare, reglementează conflictul de interese, elimină restricţiile celor care doresc să candideze pentru funcţii de conducere şi management în unităţile sanitare şi limitează, pe cât posibil, imixtiunea politicului. Şi iată-ne aici, după mai bine de trei luni de dezbateri şi negocieri, cu un raport de adoptare, cu amendamente; amendamente care, majoritatea lor, din păcate, demontează mecanismele reformatoare ale acestei ordonanţe. Să vă dau câteva exemple. Conform acestor amendamente, nu există situaţii de incompatibilitate şi nici conflict de interese la nivelul conducerii unităţilor sanitare sau, dacă prin vreun miracol există, ele sunt lăsate doar în seama unor declaraţii de avere şi interese. Mai sunt amendamente care permit iarăşi în mod miraculos personalului medical să fie în mai multe locuri deodată: la conducerea spitalului, în sala de operaţii, la cursuri universitare şi bineînţeles în cabinetul privat. Şi mai sunt amendamente care, deşi limitează întrucâtva numirile discreţionare din interiorul universităţilor medicale şi de farmacie, ele nu au, din păcate, un impact real. În forma iniţială această ordonanţă, poate imperfectă, responsabiliza şi profesionaliza sistemul sanitar clinic românesc şi reprezentanţii ei. În forma ei actuală, din păcate, ne arată cât de puţin ne dorim un sistem sanitar deschis, onest, transparent, orientat către binele pacienţilor şi către demnitatea corpului profesional. Dragi colegi, Nu uitaţi! Fiecare amendament votat astăzi va influenţa modul în care vor funcţiona spitalele clinice, unităţi în care se tratează 70% dintre pacienţii români. Fiecare amendament votat astăzi va influenţa, prin efectele sale, destine şi vieţi pentru care suntem cu toţii astăzi, aici, responsabili. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ungureanu. Suntem în procedură de urgenţă, domnule Ungureanu, a vorbit domnul Pop! Domnul Popescu Pavel.

Pavel Popescu Domnule preşedinte, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota împotriva acestui raport de adoptare, deoarece noi susţinem depolitizarea sistemului de sănătate. Am susţinut pe tot timpul dezbaterilor din Comisia pentru sănătate, asupra acestei ordonanţe de urgenţă, că un sistem de sănătate sănătos este unul independent, necontrolat, care nu este captiv intereselor unui partid sau a unor grupuri de interese. Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind reforma în domeniul sănătăţii, care prevede ca postul de manager de spital să poată fi ocupat de cineva care este membru într-o formaţiune politică, nu mai concordă cu sensul iniţial pentru care a fost emisă această ordonanţă şi anume, pentru extinderea ariei de selecţie a persoanelor care pot ocupa funcţia de manager în spitalele clinice, fără limitare la cadrele universitare şi la medicii primari, prin acordarea posibilităţii ocupării acestei funcţii şi de alte categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de management dovedite în condiţiile legii. Stimaţi colegi, Eu am impresia că acest sistem de sănătate este masacrat zi de zi de această majoritate parlamentară în Comisia pentru sănătate. Cu toată sinceritatea, vă spun că, uitându-mă la ultimele luni - şi voi atinge din nou acest subiect al crizei rujeolei din România - realizez că România, în ultimii ani, nu a mai fost condusă la nivel de sănătate în halul în care este condusă în momentul de faţă şi noi, cu toate aceste lucruri, ajungem să masacrăm aceste ordonanţe de bun-simţ care reglementează nişte chestiuni elementare, care "pansează", să spun aşa, acest sistem de sănătate. Activitatea de management a unei unităţi sanitare este una complexă, implicând vaste cunoştinţe de management financiar, management al resurselor umane şi administrative, precum şi abilităţi dovedite de leadership şi coagularea tuturor actorilor implicaţi în activitatea unităţii sanitare, pentru a obţine cele mai bune rezultate cu impact asupra asigurării unor servicii de asistenţă medicală de cel mai înalt nivel. Această ordonanţă, în forma iniţială, înlătura de îndată aceste consecinţe negative care aveau impact direct asupra calităţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor. Grupul PNL va vota împotriva acestui raport de adoptare care viciază şi deturnează forma iniţială a O.U.G. nr. 79, care va politiza sau va continua politizarea sistemului de sănătate şi care va aduce din ce în ce mai multă ambiguitate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass Mulţumesc, domnule preşedinte. Legea nr. 95, vrând-nevrând, există. A fost modificată de mai multe ori, nu există altă lege şi mă bucură faptul că, prin munca deputaţilor, până la urmă, s-a reuşit adoptarea unei forme - zic eu şi zicem noi, Grupul parlamentar al UDMR - unei forme bune, după ce, în Senat - trebuie să reţinem - a fost respinsă modificarea legislativă, ordonanţa de urgenţă. Deci, din punctul nostru de vedere, faptul că se discută iar de un director administrativ, director de cercetare, faptul că încercăm să cooptăm şi universităţile în deciziile legate de modernizarea spitalelor, legate de condiţiile hoteliere, legate de condiţiile de igienă din spitale, mă bucură şi ne bucură şi, de aceea, susţinem această modificare legislativă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă. Încet, domnule Movilă!

Petru Movilă Domnule preşedinte, mulţumesc. Stimaţi colegi, Sunt multe prevederi din acest proiect de lege bune, serioase, însă sunt şi unele care ne fac pe noi, de la Partidul Mişcarea Populară, să cerem retrimiterea la comisie. Şi vă dau un exemplu. În spitalele clinice postul de director medical şi alte posturi din spital se ocupă prin concurs organizat de instituţia de învăţământ superior care are colaborare cu spitalul clinic respectiv. Din punct de vedere juridic, nu există această posibilitate, pentru că nu există niciun contract, niciun angajament, nicio bază legală care să permită unei entităţi juridice - şi în cazul de faţă vorbim de universităţile de medicină şi farmacie - să organizeze concursuri pentru posturi din spital. Aceasta este una dintre prevederile pe care noi le considerăm neconstituţionale. Nici agenţiile de şomaj nu fac recrutare pentru firme private. Scot posturile la concurs, le anunţă, ştiţi foarte bine cum se întâmplă. Deci este o prevedere pe care noi o considerăm neconstituţională. Eu cer retrimiterea la comisie pentru acest punct, care este foarte important. Dacă nu se va retrimite comisiei, Partidul Mişcarea Populară va vota împotrivă, fără să mă refer şi la faptul că am avut amendamente care să vină să reglementeze exportul paralel de medicamente, şi au fost respinse. Ne referim doar la acest aspect care este foarte important. Odată legiferată această situaţie, vom crea un haos, vom crea multe situaţii hilare în care, cum spuneam, o instituţie, o entitate juridică - în cazul de faţă universităţile de medicină şi farmacie - vor organiza concurs pentru posturi din spitale, pentru care managerul de spital sau administraţia locală nu va avea niciun cuvânt de spus. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Retrimitere la comisie, două săptămâni. Vă rog să votaţi. 47 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Am ascultat nişte declaraţii politice foarte frumoase, dar haideţi să revenim la textul ordonanţei. Această ordonanţă dată de Guvernul Cioloş este neconstituţională, pentru că - şi o să vă explic - spune următoarele lucruri: "nu ai voie să faci politică." Aceste lucruri nu sunt cuprinse în Legea nr. 95. Acest drept este cuprins în Constituţia României. Este dreptul oricărui cetăţean de a face politică. Prin textul acestei ordonanţe, formularea din textul ordonanţei determina următorul aspect: managerul de spital nu avea dreptul să fie membru de partid şi prin această prevedere era, de fapt, neconstituţională. Al doilea aspect. Urgenţa acestei ordonanţe a fost dată, de fapt, de un singur articol. Acest articol făcea referire la contractarea serviciilor anul trecut, doar cu spitalele care erau acreditate. Doar un articol din această ordonanţă explică caracterul de urgenţă al ordonanţei. Legat de incompatibilităţi şi conflicte de interese, în afară de Legea nr. 95, România are o legislaţie generală legată de incompatibilităţi şi conflicte de interese, care sunt valabile şi în domeniul medical; aceste prevederi au rămas. Legat de exportul paralel de medicamente pe care îl aclamă unii, PSD a fost cel şi este cel care a luat, de fapt, primele măsuri pentru stoparea exportului paralel. Chiar dacă unii foşti miniştri spun că au făcut un soft de raportare a cantităţilor de medicamente, să ştiţi că acel ministru nu a luat o decizie de a stopa exportul. Nu vreau să lungesc foarte mult această dezbatere generală, dar, totuşi, indiferent de poziţiile anunţate de partide, vreau să mulţumesc participanţilor la dezbaterile care au avut loc în Parlament - şi au fost numeroase dezbateri - ONG-urilor participante, partidelor. În Comisia pentru sănătate am avut aceste dezbateri şi vreau să mulţumesc pe această cale colegilor parlamentari din toate partidele politice - UDMR, PMP, PNL, USR, PSD, Minorităţi - care au prezentat aceste poziţii. Modificările acestei ordonanţe sunt bune. Aşa că PSD va vota această ordonanţă, cu amendamentele rezultate la comisie. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnule Buicu, veniţi un pic până sus! (Discuţii la prezidiu.) Mulţumesc. Te rog.

Corneliu-Florin Buicu Vreau să mai intervin şi vreau să-i mulţumesc domnului deputat Pop şi domnului vicepreşedinte. Raportul care a fost întocmit de Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate pentru plen este, de fapt - o să vedeţi - un raport de adoptare a proiectului de lege de respingere a ordonanţei, pentru că, de fapt, la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, a căzut acest proiect. În urma dezbaterilor din Comisia pentru sănătate şi din Comisia juridică, s-a modificat atât titlul proiectului, cât şi textul, astfel încât Ordonanţa nr. 79 este adoptată, cu amendamentele rezultate din comisiile comune - juridică şi sănătate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Vă rog.

Pavel Popescu O mică intervenţie.

Petru Gabriel Vlase Împotriva Regulamentului, da. (Vociferări.) De la voi am învăţat.

Pavel Popescu Stimaţi colegi, Eu aş vrea doar să trag concluzia Partidului Naţional Liberal, în cazul acestei ordonanţe de urgenţă. Dar înainte vreau să vă spun că managerii trebuie aleşi pe criterii de performanţă, nu pe criterii politice. Şi concluzia este că "tovarăşii" înving şi acum în sistemul de sănătate. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Trecem la articole. Dacă sunt intervenţii la amendamentele admise sau amendamentele respinse? Vă rog. Domnul Pop, da? La respinse? La admise. Vă rog. Da.

Tudor Rareş Pop Marginal 5, art. 16 alin. (3). Dragi colegi, Vorbim de un amendament care prevede ca membrii organismelor consultative de la nivelul Ministerului Sănătăţii să primească o indemnizaţie de 10% din indemnizaţia ministrului. Până aici, totul este în regulă. Problema cu acest amendament este că îi lipseşte finalizarea. În prevederea din Ordonanţa nr. 79 se subliniază că această indemnizaţie se acordă doar dacă întâlnirea se finalizează într-un document, care este aprobat de Ministerul Sănătăţii. Ei bine, din păcate, această prevedere a dispărut acum o săptămână, la recomandarea Ministerului Sănătăţii. Şi aş vrea să vă invit să facem un calcul împreună. La o comisie formată din 10 oameni, ministerul cheltuieşte minimum 15.000 de lei. Aş vrea să întreb pentru ce se cheltuiesc aceşti bani dacă nici măcar nu avem un obiectiv clar? Vă supun la vot respingerea acestui amendament şi păstrarea prevederii iniţiale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Votăm din nou articolul... la marginal 5, art. 16 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. (Vociferări.) Amendament admis. Vot pentru amendament admis. 80 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas în forma iniţială. Vă rog, alte intervenţii? Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. Stimaţi colegi, O să încerc să explic fiecare amendament în parte, ca lucrurile să fie înţelese. Şi pot să vă spun că în amendamentul pe care l-am admis scrie foarte clar: "Regulamentul de organizare şi funcţionare al atribuţiilor organismelor consultative, inclusiv modalitatea de acordare a indemnizaţiilor, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt la amendamente? Domnul Drulă. Domnul Pop.

Tudor Rareş Pop Tot admis, marginal 8. Practic este un amendament prin care vedem cum se poate numi discreţionar conducerea interimară a serviciilor de ambulanţă, eliminând din ordonanţă şi din procesul de numire a conducerii, avizul consultativ al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI, păstrând, aşadar, această numire doar la discreţia ministerului, fără niciun instrument de control sau de verificare. Şi mai mult, în acest articol, interimatul se prelungeşte nejustificat, cu încă un mandat de 6 luni, peste cel prevăzut în ordonanţă. Supun la vot, aşadar, respingerea acestui amendament şi păstrarea prevederii originale. Voci din sală : ... 7 marginal.

Tudor Rareş Pop 7 marginal? 7 marginal, mă scuzaţi. Propun, mă scuzaţi.

Petru Gabriel Vlase Deci supuneţi dumneavoastră sau...? Mai strigaţi o dată, domnule Drulă, că noi aşa comunicăm. 7 marginal. Şi dumnealui a spus 8, în stenogramă. 7 marginal, amendament admis, vot, vă rog. 95 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 30 de abţineri. Amendamentul a rămas în forma iniţială. Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Explicarea votului. Dacă este un aviz consultativ, oricum, ministerul putea să facă numirea, e doar un aviz consultativ şi nu un aviz conform. Legat de perioada aceasta, de două ori câte 6 luni, din practică, s-a constatat faptul că această perioadă nu este suficientă pentru asigurarea concursurilor, având în vedere faptul că de multe ori nu se prezintă nimeni la aceste concursuri. Şi atunci, de aceea s-a luat această decizie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Procedură.

Cătălin Drulă Aş vrea să vă rog, domnule preşedinte, şi pe colegul de la PSD, să intervină la dezbaterile pe amendament cu observaţii, că acesta este rolul regulamentar al dezbaterilor pe amendament. Explicarea votului, aşa cum ne-a spus preşedintele comisiei, nu se face pentru voturile pe amendamente.

Petru Gabriel Vlase În calitate de preşedinte al Comisiei, poate da explicaţii la fiecare articol, domnule Drulă. Mai citiţi, că mai era... mai daţi două pagini şi o să găsiţi şi asta. Alte intervenţii la amendamente? Domnule Movilă, vreţi să interveniţi, da?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Pentru că aţi menţionat că preşedinţii de comisie pot face explicarea votului, eu solicit, încă o dată, public, o fundamentare pentru următorul articol: "În spitalele clinice, funcţia de director medical, director de cercetare, şef de secţie medicală"...

Petru Gabriel Vlase Care articol, domnule Movilă?

Petru Movilă Art. 24 alin. (7), domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase 24 marginal?

Petru Movilă Da, 24 marginal, alin. (7).

Petru Gabriel Vlase Continuaţi.

Petru Movilă ... "şef de laborator medical, şef de serviciu medical şi şef birou medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical, desemnat în urma concursului sau examenului organizat de senatul instituţiei de învăţământ superior public în cauză". Pentru mine, întrebarea este: care este rolul spitalului? Care este rolul managerului care are un contract de management, în situaţia în care o altă instituţie organizează concurs şi angajează, practic, în spital, personalul de care vorbeam? Este important să înţelegem acest lucru. Şi eu solicit încă o dată, pentru că în ansamblu sunt multe prevederi bune în această ordonanţă, dar aici văd un conflict care cred că ar trebui lămurit. Dacă în situaţia spitalelor publice, aflate în administrarea, în coordonarea administraţiilor locale, acolo se prevede expres că "...acele condiţii de concurs sunt organizate la propunerea comitetului director, cu aprobarea consiliului local sau judeţean, după caz, prin hotărâre...", cum spuneam, la aceste instituţii, în cazul de faţă, la spitalele clinice nu există nicio implicare. Şi încă o dată vă spun. Este un lucru destul de grav, să dăm drumul acestui text de lege, fără implicarea directă a managerului de spital, care dă concurs şi are indicatori pentru spitalul respectiv. E important să lămurim acest lucru, pentru că dacă vom avea o soluţie, pe care noi o considerăm constituţională, atunci sigur vom vota şi noi. Dacă nu, cum spuneam, pentru că s-a votat respingerea retrimiterii la comisie, vom vota împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Solicitaţi doar explicaţii sau şi vot, domnule deputat?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Solicit o fundamentare preşedinţilor Comisiei pentru sănătate şi Comisiei juridice, pentru că este un amendament admis...

Petru Gabriel Vlase Da, am înţeles.

Petru Movilă ... şi fiind la dezbateri generale, pe Regulament, am făcut acest lucru.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Doriţi să votăm amendamentul din nou? Nu. Vă rog, domnule preşedinte.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi vă mulţumesc pentru întrebare, domnule deputat, pentru că îmi daţi posibilitatea să explic. Există două categorii de spitale: spitale neclinice şi spitale clinice. Aceste spitale clinice sunt cele care au de fapt contract cu universităţile de medicină şi farmacie sau cu facultăţile de medicină. Particularitatea acestor spitale clinice este de fapt următoarea: sediul disciplinelor clinice, începând de la chirurgie, medicină internă, dermatologie şi aşa mai departe nu este la nivelul facultăţilor de medicină sau în universitate. Sediul acestor discipline clinice este de fapt sediul secţiei clinice respective. Şi asta, de fapt, este prevăzută atât de Legea nr. 95, cât şi de Legea nr. 1 a educaţiei naţionale, pentru că învăţământul superior medical aşa este reglementat. Nu avem disciplina de chirurgie într-un birou de la facultatea de medicină, avem sediul disciplinelor în secţia clinică. De aceea avem aceste secţii clinice. Şi vreau să-i mulţumesc domnului deputat că mi-a dat posibilitatea ca în plen să explic tuturor colegilor aceste lucruri. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Vă rog, domnul...

Petru Movilă Domnilor colegi, Apreciez profesionalismul şi amabilitatea colegului meu de la comisie, domnul preşedinte Buicu, şi nu contest cele spuse. Însă nu mi-a explicat nimeni, încă, care este relaţia juridică între managerul de spital - lăsând la o parte activitatea practică şi didactică pe care universitatea de medicină şi farmacie o face în baza unor contracte, protocoale, cu spitalul clinic - care este responsabilitatea juridică a managerului de spital, atunci când o altă instituţie îi recrutează oamenii şi îi duce în spital? Pentru mine asta este important. Nu contest cele spuse de domnul preşedinte, domnul deputat Buicu, că, într-adevăr, laboratoare, practică, vestiare, la studenţi, la rezidenţi sunt în spitale clinice. Dar nu mi-a explicat care este relaţia şi responsabilitatea juridică. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Ultima intervenţie, domnule Buicu, la subiectul acesta.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. O să încerc să explic. Dacă aţi fi citit art. 185 pct. 9 şi pct. 10, aţi fi văzut că în cadrul spitalelor clinice, procedura de examen este făcută de senatul universităţilor, cu avizul Ministerului Sănătăţii sau al autorităţii publice locale, pentru că spitalele clinice pot fi în subordinea ministerului sau în subordinea autorităţii locale. Legat de relaţia juridică între manager şi şeful de secţie, pot să vă spun că, în urma concursului, va fi semnat un contract de management, de administrare, între managerul spitalului şi acel şef de secţie, care va cuprinde, în afară de planul de management al candidatului pentru funcţia de şef de secţie, şi indicatorii de management, aferenţi secţiei respective. Cu alte cuvinte, managerul are acest instrument de control al activităţii din cadrul secţiilor respective.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm dezbaterile la articole. Dacă mai sunt intervenţii, vă rog? Domnul... Ungureanu? Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbim despre marginal 12. Noi susţinem păstrarea acestei componente, în forma O.U.G. nr. 79. Aş vrea să dăm câteva cazuri concrete, apropo de conflictul de interese. Ştiu că este uneori dificil să trecem peste relaţiile personale. Îmi amintea, în mod dureros, un membru al Comisiei pentru sănătate, că am apelat odată la el, pentru fiica mea, într-o problemă de sănătate, şi îmi bătea obrazul că îl contrazic în idei. Cam asta se întâmplă în spitalele României. Se întâmplă cumetrii. Se întâmplă ca odată ce ai apelat la un doctor, să-ţi amintească în mod dureros, într-un moment dificil, că îi rămâi dator. Aşa se alocă banii. Şi acest tip de conflict nu poate fi reglementat. De asta nu poate exista, stimate coleg din Comisia pentru sănătate, care ai spus, cu tot dragul pentru tine, că este o suprareglementare la acest marginal 12. Nu există nimic sau nu poate fi nimic puţin sau nimic care să înlăture capacitatea noastră, ca Parlament, măcar să diminuăm conflictul de interese, în orice formă. Aşa că propunerea mea este de bun-simţ: să fie destul de clar definit ce înseamnă conflictul de interese pentru manageri, pentru şefi de secţii. Uitaţi-vă, cât de clar este la subpunctul b: "deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului general, a funcţiei de membru în comitetul director sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă". Iar în ceea ce propune comisia, este o chestiune cu caracter general, care trimite la Agenţia Naţională de Integritate - o instituţie care mai degrabă este legată de mâini şi de picioare, în majoritatea situaţiilor. Şi am avut lucruri punctuale în acest Parlament: ANI, care trimite documente, şi noi spunem "Nu ne interesează!"; rapoarte ale Curţii de Conturi, care vorbesc despre jaful din spitale, şi nu se aplică. Aşa că nimic nu este puţin şi nimic nu este suprareglementare, dacă aduce o brumă de echitate într-un sistem medical care este praf. Propunerea este de menţinere în forma O.U.G.

Petru Gabriel Vlase Eu n-am înţeles nimic. Votăm din nou amendamentul admis, la poziţia 12. Vot, vă rog. (Vociferări.) Păi, nu, şi eu am supus la vot amendamentul... cum este amendată Legea, din raport. Aşa e amendamentul. 91 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Vă rog, domnul... Continuăm cu dezbaterea la articole. Dacă până la poziţia 24 mai sunt intervenţii?

Tudor Rareş Pop Bine v-am regăsit. Da, vorbim despre 16 marginal, art. 176 alin. (7). O să-l citesc, aşa cum apare în ordonanţă, să fie foarte clar ce reclamăm aici: "Modelul-cadru al contractului de management, care include cel puţin indicatorii de performanţă a activităţii, programul de lucru şi condiţiile de desfăşurare a activităţii de management se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii". "Valorile optime ale indicatorilor de performanţă ai activităţii spitalului se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii". Şi, partea cea mai importantă: "Contractul de management va avea la bază un buget global negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual". Din păcate, această prevedere lipseşte din amendamentul admis. În lumea din care vin eu, şi se pare că şi această ordonanţă, orice contract de management are la bază un buget global negociat, iar asta, din punctul meu de vedere, ajută orice manager să fie ordonat şi predictibil în activităţile sale. Însă, în realitatea parlamentară, în mod ciudat, această opţiune nu se regăseşte, fiind, după cum spuneam, eliminată din acest articol. Vă rog şi vă rugăm să ajutăm managerii să fie profesionişti, şi să păstrăm această prevedere. Propun păstrarea prevederii iniţiale şi respingerea amendamentului admis. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Votăm din nou amendamentul admis de la poziţia 16. Vot. 98 de voturi pentru, 50 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Amendamentul admis a rămas în forma iniţială. Alte intervenţii? Domnul Pop. (Domnul deputat Pavel Popescu doreşte să ia cuvântul.) Apăsaţi pe microfon, că nu vă văd, de aceea... Domnule Pop, mai susţineţi? Domnul Popescu.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc, domnule Pop. Da, numărul 26. Îmi aduc foarte bine aminte, nu ştiu dacă am motiv să-mi aduc aminte atât de bine, dar poate că am, că s-a discutat ieri. (Vociferări.) Nu pentru că... să vă clarific, dragi colegi. Colegii dumneavoastră au impresia că noi uităm, aşa, de la secundă la secundă, şi încearcă să profite de aceste lucruri. Ieri am discutat, în comisiile reunite, următorul aspect. Art. 10 spune aşa: "În cazul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, condiţiile specifice de participare la concursul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se aprobă la propunerea comitetului director, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al Primarului General al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti". Din câte îmi aduc eu aminte, ieri am stabilit şi a rămas forma în care "primarul" - formularea "prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte cu "consiliul local". Asta am discutat ieri. Şi am vrea să se revină la forma iniţială cu care am căzut de acord ieri şi anume, "primarul" să fie înlocuit cu "consiliul local". Deci susţin respingerea amendamentului în această formă, şi admiterea lui, cu modificarea pe care tocmai am spus-o.

Petru Gabriel Vlase Nu se fac amendamente de formă în plen, domnule deputat. Deci votăm din nou... (Vociferări.) Votăm din nou amendamentul de la 26 marginal alin. (10). Vot, vă rog. 94 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul a rămas în forma iniţială. Alte intervenţii?

Petru Movilă Da, domnule preşedinte. Îmi pare rău că nu aţi observat, am semnalizat din timp. Cred că aici este vorba doar de o eroare materială, pentru că la comisie am avut propunerea pe care a menţionat-o colegul nostru, domnul deputat Pavel, că "aprobarea se face la propunerea comitetului director, prin hotărâre de consiliu local, hotărâre de consiliu judeţean sau, după caz, hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, propunere la care au subscris mai mulţi colegi, inclusiv de la PSD, inclusiv de la UDMR. Şi cred că aici... luăm stenograma de şedinţă... Şi aici cred că este o eroare materială, altfel nu pot să-mi explic cum nu apare, din stenograma de şedinţă, formularea adoptată. Sau, în cel mai rău caz, propunerea ar trebui să fie la amendamente respinse. Numai că în comisie s-a votat ca instituţia administrativă reprezentată de consiliul local, consiliul judeţean, care este legislativul administraţiei locale, să valideze condiţiile de concurs, nu primarul sau preşedintele de consiliu judeţean. Şi îl rog pe domnul preşedinte să îşi reamintească această discuţie din comisie. Pentru că nu ne... şi îmi pare rău că sunt discuţii politice. Chiar e o problemă tehnică pentru sistemul de sănătate, nu stăm să aruncăm unii în alţii, că suntem PSD, PMP, UNPR şi restul. E doar...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat.

Petru Movilă ... o abordare tehnică.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Nu ştiu ce dezbatere a existat în Comisia pentru sănătate, că acolo n-am fost prezent. Ieri a fost o şedinţă comună. Pentru că în prima variantă ni s-a propus să adoptăm forma venită de la Comisia pentru sănătate, am avut câteva observaţii - chiar eu am avut câteva amendamente de făcut - şi s-au luat în dezbatere doar acele probleme pe care noi, din Comisia juridică, am considerat că trebuie să fie rezolvate. Aici, la 10, din Comisia pentru sănătate n-a existat amendament. A existat o variantă a textului original. Eu am avut o observaţie, că este absurd să nu aibă un rol o persoană de specialitate din spital pentru - şi vă rog să citiţi despre ce este vorba - "...condiţiile specifice de participare...", deci ceva specific, şi personalul medical să nu aibă un rol în elaborarea acestor condiţii specifice. Şi în dezbaterea... eu am venit cu o propunere, alţii au venit cu o propunere, şi eu am fost de acord să se modifice, introducându-se această frază, pe care o găsiţi aici: "se aprobă la propunerea comitetului director". Şi atât. A fost într-adevăr o dezbatere legată de însăşi procedura, deci nu primarul, ci consiliul local, dar amendamentul pe care eu l-am susţinut, şi cu toate intervenţiile am fost de acord, ca acest amendament să fie supus votului, a fost acesta. Şi acesta a fost supus votului. Deci, într-adevăr, s-a ridicat problema legată... că n-ar trebui să fie primarul, că ar trebui să fie... şi erau "n" variaţiuni, dar aşa ceva nu s-a supus votului şi nimeni n-a reclamat să fie altfel. Nu vă supăraţi, eu am fost de acord ca amendamentul, pe care eu l-am făcut prima dată, cu managerul general şi directorul medical, să aibă această formă, legat de "se aprobă la propunerea comitetului director". Şi acesta a fost supus votului.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Árpád-Francisc Márton N-a existat alt vot...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Árpád-Francisc Márton ... au existat discuţii, dar în final s-a supus votului această formulă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Avem raportul comun, avem amendamentul votat şi admis de plen, încă o dată. Sistăm aici dezbaterea la acest articol. Dacă mai sunt intervenţii la alte articole? Vă rog, liderii la prezidiu. (Consultări.) Vă rog, domnule Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Aş vrea să-i mulţumesc domnului preşedinte Buicu pentru eleganţă. Arareori se întâmplă ca în comisie să fie persoane care nu cred o iotă din ce spui, dar îţi dau impresia că o fac. Şi îi mulţumesc foarte mult pentru asta. E nevoie şi de multă politeţe. Suntem la 24 şi vorbim de un joc de putere. Vă amintiţi, cei care aţi fost în Comisia pentru sănătate, cum au venit rectorii universităţilor de medicină, şi domnul profesor Beuran, dacă îmi aduc aminte, şi bătea obrazul unor membri...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, La alineatul...

Emanuel-Dumitru Ungureanu Da, este vorba despre şefii de secţie...

Petru Gabriel Vlase Marginal 24?

Emanuel-Dumitru Ungureanu Da. Marginal 24.

Petru Gabriel Vlase ... a fost dezbătut şi votat...

Emanuel-Dumitru Ungureanu ... şi ne spunea domnul...

Petru Gabriel Vlase A fost dezbătut şi votat.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Da...

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai aveţi? (Vociferări.)

Emanuel-Dumitru Ungureanu Nu a fost, 24 nu a fost...

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă. 24... a susţinut domnul Movilă şi... votat de plen. Mulţumesc frumos. Alte intervenţii, dacă mai sunt?

Emanuel-Dumitru Ungureanu La numărul... o secundă... la 25. Continui, că e pe aceeaşi temă: şefii de secţie. Profesorii universitari spuneau aşa: "Cum adică, un om cu un grad mai mic decât mine să-mi fie mie şef?". Există un termen numit "colaborare şi parteneriat", lucru care se întâmplă în Comisia pentru sănătate. Şi ar trebui să se întâmple în orice spital. Poţi să fii profesor universitar şi să fii, pe linie didactică, superior unui medic, şi, în calitate de şef de secţie, acel om, având mai multe calităţi decât tine, să poată să-şi facă treaba foarte bine. Îl văd pe domnul Buicu gata să-mi dea un drept la replică. Îl aştept cu drag.

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, fără drept la replică. Solicitaţi vot pe acest amendament?

Emanuel-Dumitru Ungureanu Sigur. Pe procedură, o să se cheme altfel.

Petru Gabriel Vlase Deci 25 marginal, pct. 15, art. 8 pct. 17, da? Domnule Ungureanu? Amendament admis, vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A rămas în forma iniţială. Vă rog, alte intervenţii? Domnul Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Vă rog să nu mai permiteţi analiza şi dezbaterea unor texte, dacă textul respectiv, articolul respectiv a fost depăşit, a fost parcurs. Pe cuvântul meu, ne creaţi o mare problemă în a urmări. Ne ducem la art. 17, ne întoarcem la art. 5, ne ducem la art. 24, ne întoarcem la art. 6. Stabiliţi o procedură, pe calupuri marginale, cum vreţi dumneavoastră - de la 1 la 10, de la 10 la 20, de la 20 la 40 -, în aşa fel încât toată activitatea noastră să fie liniară. Că altfel, pe cuvântul meu, ne ducem, ne întoarcem, fiecare are câte o observaţie, haideţi, să mai discutăm o dată amendamentele admise. Păi, nu discutăm... observaţiile se fac aici, pe textul propus, numai ca observaţii. Altfel, nu facem amendamente în plen.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dar nu trebuia să-mi spuneţi mie chestia asta. Alte intervenţii? Vă rog, domnule Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Ne referim la marginal 27, la organizarea concursurilor. Suntem în aceeaşi situaţie, în care manageri de spitale - şi asta, mă refer în special la marele deficit de caracter pe care îl avem în sistemul medical - sunt manageri de spitale care sunt susţinuţi de universităţi. Dacă eşti în gaşca potrivită, atunci ocupi un post de manager. Dacă nu eşti în gaşca potrivită, atunci acel post de manager este la mâna primarului, este la mâna preşedintelui consiliului judeţean. Noi susţinem să se păstreze forma din O.U.G. nr. 79.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Îi mulţumesc liderului dumneavoastră, care a făcut o promisiune aici, la întâlnirea cu liderii. Vot pentru amendamentul admis de la poziţia 27. 97 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Amendamentul a rămas în forma iniţială. Alte intervenţii? Mulţumesc. Legea merge la votul final. Mergem la...